Kalendarium VT 2015

Måndagen den 9 februari

Högre seminariet kl 13-15: Marja Erikson lägger fram ett avhandlingskapitel. K 412.

Tisdagen den 10 februari

STS-seminariet kl 13-15: Ylva Hasselberg ventilerar uppsatsen ”Misunderstanding the Merton thesis”. Text rekvireras från författaren en vecka i förväg, maila ylva.hasselberg@ekhist.uu.se. H429 (Faculty Club).

Måndagen den 16 februari

Högre seminariet kl 13-16: Ventilering av avhandlingsPM. K 412.

Måndagen den 23 februari

UCBH-seminariet kl 13-15: Mats Larsson m fl presenterar det pågående projektet angående Stockholms Fondbörs. K 412.

Tisdagen den 24 februari

STS-seminariet kl 13-15: Pär Wikman ventilerar avhandlingskapitel. Text rekvireras från författaren en vecka i förväg, maila par.wikman@ekhist.uu.se. K 412.

Måndagen den 9 mars

Högre seminariet kl 13-14: Författaren Kersti Kollberg presenterar sina böcker om industriminnen och diskuterar kommande projekt. K 412.

Tisdagen den 10 mars

STS-seminariet kl 13-15: Andreas Åkerlund, Historiska institutionen, presenterar sitt forskningsprojekt under rubriken ”Internationalisering som utrikespolitik, bistånd och exportfrämjande: Svenska Institutets stipendier till utländska akademiker 1945-2010”. K 412.

Länk till hela kalendariet.

Välkommen till Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala

På denna webbplats presenteras information angående grundutbildning och forskningi ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Institutionen har ca 65 anställda, av vilka ungefär 25 är doktorander.

Undervisning på grundutbildningen bedrivs främst i ämnet ekonomisk historia, men institutionen deltar i ekonomprogrammet, i historikerprogrammet, i samhällsvetarprogrammet och i Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle. Insitutionen deltar också i masterprogrammet för samhällsvetenskap, med inriktning ekonomisk historia. 

Forskningen vid institutionen täcker såväl modern tid, som den äldre ekonomiska historien.

Adress och telefon:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadr: Box 513, 751 20 Uppsala
Tel. 018-471 12 18
Telefax: 018-471 12 23
Expedition (rum A 456): mottagn. månd.-fred. 10-12
Email info@ekhist.uu.se