Kalendarium VT 2017

Måndag 22 maj

Högre seminariet kl 13-16 (obs tiden!): Marja Erikson, slutseminarium. Opponent Patrik Svensson, (Ekonomisk-historiska institutionen, LU). K412

Måndag 29 maj

UCBH seminariet kl 13-15: Jonas Ljungberg/Josef Taalbi från Ekonomisk historia i Lund presenterar sitt papper; ”Innovations and Economic Growth in the Swedish Engineering Industry, 1914-2013”. Arbetet ingår SWINNO-projekt som behandlar innovationer i Finland och Sverige. K412

Tisdag 30 maj

STS seminariet kl 13-15: Lars Huemer, BI Oslo, presenterar sin forskning. Rubrik anges seare. K412

Onsdag 31 maj

Pedagogiskt seminarium: Jan Ottoson berättar om erfarenheterna från MOOC kursen. Ordförande: Kristina Lilja. K412

Fredag 9 juni

Disputation 10-12: Måns Jansson försvarar sin avhandling: Making Metal Making: Circulation and Workshop Practices in the Swedish Metal Trades, 1730-1775. Hörsal 2

Måndag 12 juni 

UCBH seminariet kl 13-15: Henrik Ericssons mellanseminarium, opponent David Andersson. K412

Länk till hela kalendariet.

Välkommen till Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala

På denna webbplats presenteras information angående grundutbildning och forskningi ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Institutionen har ca 65 anställda, av vilka ungefär 25 är doktorander.

Undervisning på grundutbildningen bedrivs främst i ämnet ekonomisk historia, men institutionen deltar i ekonomprogrammet, i historikerprogrammet, i samhällsvetarprogrammet och i Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle. Insitutionen deltar också i masterprogrammet för samhällsvetenskap, med inriktning ekonomisk historia, samt magisterprogrammet i social analys av ekonomi och organisation. 

Forskningen vid institutionen täcker såväl modern tid, som den äldre ekonomiska historien.

Kontakt:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadr: Box 513, 751 20 Uppsala
Tel. 018-471 12 18
Telefax: 018-471 12 23
Expedition (rum A 456): mottagn. månd.-fred. 10-12
Email info@ekhist.uu.se