Kalendarium Ht 2014

    

Måndagen den 10 november

Inställt.

Tisdagen den 18 november

STS seminariet kl 13-15: Klassikerseminarium. Alexandra Waluszewski presenterar Edith Penrose. Penrose  (1914-1996) är en av de ekonomer som tidigt kritiserade de hårt förenklade marknadsantagandena och inspirerat till en empiriskt grundad teori. Hennes egen sammanfattning av sitt huvudsakliga bidrag: ”The theory of the growth of the firm – 25 years after” utgör utgångspunkt för seminariet. Maila Alexandra.Walusewski@sts.uu.se för underlag. K 412.

Måndagen den 24 november

UCBH seminariet kl 13-15: David Andersson, Linköpings universitet och Henrik Ericson presenterar sin gemensamma databas om svenska patent. K 412.

Måndagen den 1 december

UCBH seminariet kl 13-15: Jakob Molinder ventilerar en uppsats inom ramen för sitt avhandlingsarbete. K 412.

Måndagen den 8 december

Personalmöte kl 12.30-13.

Högre seminariet kl 13-16: Mellanseminarium. Sarah Linden Pasay. K 412.

Länk till hela kalendariet.

Välkommen till Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala

På denna webbplats presenteras information angående grundutbildning och forskningi ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Institutionen har ca 65 anställda, av vilka ungefär 25 är doktorander.

Undervisning på grundutbildningen bedrivs främst i ämnet ekonomisk historia, men institutionen deltar i ekonomprogrammet, i historikerprogrammet, i samhällsvetarprogrammet och i Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle. Insitutionen deltar också i masterprogrammet för samhällsvetenskap, med inriktning ekonomisk historia. 

Forskningen vid institutionen täcker såväl modern tid, som den äldre ekonomiska historien.

Adress och telefon:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadr: Box 513, 751 20 Uppsala
Tel. 018-471 12 18
Telefax: 018-471 12 23
Expedition (rum A 456): mottagn. månd.-fred. 10-12
Email info@ekhist.uu.se

   

Aktuellt

  

Institutionsstyrelsevalet

Nu är valet för grund- resp. forskarutbildningen klart. Nya ledamöter för grundutbildningen är Lovisa Grängsjö och August Maniette och för forskarutbildningen Martin Söderhäll och Linn Spross. Mer information om institutionsstyrelsen finns på denna sida.

Gå vidare till

Allmän information om studier på grundutbildningen

Masterprogrammet i samhällsvetenskap

Historikerprogrammet

Uppsala Centre for Business History (UCBH)

STS-centrum

Bibliotekets ämnesguide för ekonomisk historia