Kalendarium Ht 2014

    

Måndagen den 20 oktober

UCBH seminariet kl 13-15: Henrik Ericson ventilerar ett avsnitt från sin avhandling om svenska storföretags patentstrategier. K 412.

Tisdagen den 21 oktober

STS seminariet kl 13-15: Ylva Hasselberg lägger fram ett kapitel i biografin över Eli Heckscher. Maila Ylva.Hasselberg@ekhist.uu.se för underlag. K 412.

Måndagen den 27 oktober

Högre seminariet kl 13-15: Kristina Lundblad, Enheten för bokhistoria, Lunds universitet. K 412.

Måndagen den 3 november

Boklunch kl 12.30: Maths Isacsaon presenterar boken Det globaliserade arbetslivet.

UCBH seminariet kl 13-15: Hans Sjögren, Linköpings universitet och EHFF, presenterar en del av sin forskning under titeln Landskrampen. Bolagsstyrningen i SAS 1980-2010.
K 412

Tisdagen den 4 november

STS seminariet kl 13-15: Emil Bertilsson, utbildningsvetenskaplig fakultet, presenterar sin uppmärksammade avhandling Skollärare. Rekrytering till utbildning och yrke 1977-2009. K 412.

Länk till hela kalendariet

Välkommen till Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala

På denna webbplats presenteras information angående grundutbildning och forskningi ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Institutionen har ca 65 anställda, av vilka ungefär 25 är doktorander.

Undervisning på grundutbildningen bedrivs främst i ämnet ekonomisk historia, men institutionen deltar i ekonomprogrammet, i historikerprogrammet, i samhällsvetarprogrammet och i Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle. Insitutionen deltar också i masterprogrammet för samhällsvetenskap, med inriktning ekonomisk historia. 

Forskningen vid institutionen täcker såväl modern tid, som den äldre ekonomiska historien.

Adress och telefon:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadr: Box 513, 751 20 Uppsala
Tel. 018-471 12 18
Telefax: 018-471 12 23
Expedition (rum A 456): mottagn. månd.-fred. 10-12
Email info@ekhist.uu.se

   

Aktuellt

  

Disputation

Fredagen den 24 oktober kl. 10.15 disputerar Olle Jansson på avhandlingen Industriell invandring: Utländsk arbetskraft och metall- och verkstadsindustrin, i Västmanlands län och på Bulten i Hallstahammar, 1946-1967. Hörsal 2, Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala

Dags att rösta - senast den 29/10 - i institutionsstyrelse-
valet

Nu kan studerande på grund- resp. forskarutbildningen rösta på sina kandidater till institutionsstyrelsen. Valurna och röstsedlar finns hos Lynn Karlsson. Valsedlar finns även på denna sida.

Gå vidare till

Allmän information om studier på grundutbildningen

Masterprogrammet i samhällsvetenskap

Historikerprogrammet

Uppsala Centre for Business History (UCBH)

STS-centrum

Bibliotekets ämnesguide för ekonomisk historia