Kalendarium VT 2017

Onsdag 7 juni

Högre seminariet med ventilering av magisteruppsatser i K412:
kl 13:13-15, Jonatan Anderssons uppsats ”Strejker i migrationens tidsålder. Strejker och migration i den norrländska trävaruindustrin, 1879-1908”. Opponent är Lovisa von Fredrichs Grängsjö.

kl 15:15-17, Lovisa von Fredrichs Grängsjös uppsats ”Kallt krig följt av europeisk värmebölja? Doktrin och försvarsekonomi i Sverige och Finland 1989 – 2009”. Opponent är Jonatan Andersson.

Kontakta kristina.lilja@ekhist.uu.se för kopia av uppsaterna

Torsdag 8 juni

Högre seminariet med ventilering av masteruppsatser i K412:
kl 10:15-12, Maja Lundqvists uppsats ”Ny tid över tegarna. Nyodling och skifte i Torstuna härad 1750-1914”. Opponent är Carolina Johansson.

kl 13:13-15, Carolina Johanssons uppsats ”De frivilliga kvinnorna och kampen mot tuberkulosen. Norske Kvinners Sanitetsforening och Trondheims krets 1910-1925”. Opponent är Rasmus Nilsson.

kl 15:15-17, Rasmus Nilssons uppsats ”Sophie och (den rationella?) kärleken. Ekonomi och familj i bildandet av ett 1870-talets kärleksäktenskap”. Opponent är Maja Lundqvist.

Kontakta kristina.lilja@ekhist.uu.se för kopia av uppsaterna

Fredag 9 juni

Disputation 10-12: Måns Jansson försvarar sin avhandling: Making Metal Making: Circulation and Workshop Practices in the Swedish Metal Trades, 1730-1775. Opponent: Karel Davids, Vrije Universiteit, Amsterdam. Hörsal 2

Länk till hela kalendariet.

Välkommen till Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala

På denna webbplats presenteras information angående grundutbildning och forskningi ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Institutionen har ca 65 anställda, av vilka ungefär 25 är doktorander.

Undervisning på grundutbildningen bedrivs främst i ämnet ekonomisk historia, men institutionen deltar i ekonomprogrammet, i historikerprogrammet, i samhällsvetarprogrammet och i Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle. Insitutionen deltar också i masterprogrammet för samhällsvetenskap, med inriktning ekonomisk historia, samt magisterprogrammet i social analys av ekonomi och organisation. 

Forskningen vid institutionen täcker såväl modern tid, som den äldre ekonomiska historien.

Kontakt:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadr: Box 513, 751 20 Uppsala
Tel. 018-471 12 18
Telefax: 018-471 12 23
Expedition (rum A 456): mottagn. månd.-fred. 10-12
Email info@ekhist.uu.se