Kalendarium VT 2018

Måndag 21 maj

UCBH seminariet kl 13-15: Kristina Lilja, Tom Petersson och Mats Larsson presenterar kommande bok om ”Riskmanagement in early banking”

Tisdag 22 maj

STS seminariet kl 13-15: Daniel Normark och Ingemar Pettersson ventilerar en artikel skriven inom projektet Smakens teknovetenskaper. Titel meddelas senare. Underlag rekvireras från författarna en vecka i förväg, maila daniel.normark@ekhist.uu.se alternativt Ingemar.Pettersson@ekhist.uu.se. K412

Måndag 28 maj

Högre seminariet/STS-seminariet, kl 13-16: David Dellstig, mellanseminarium. K412

Måndag 4 juni

UCBH möte kl 13-15. K412

Måndag 11 juni

Högre seminariet kl 13-15: Lars Magnusson, diskussion kring boken Finanskrascher. Från kapitalismens födelse till Lehman brothers. K412

Tisdag 12 juni

STS seminariet kl 13-15: Magnus Eklund presenterar sitt delprojekt om campusbildning som idé och praktik i projektet Akademiska hus. K412

30-31 augusti - Nationella STS-dagarna 2018

Länk till hela kalendariet.

Välkommen till Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala

På denna webbplats presenteras information angående grundutbildning och forskning i ekonomisk historia vid Uppsala universitet.

Undervisning på grundutbildningen bedrivs främst i ämnet ekonomisk historia, men institutionen deltar i ekonomprogrammet, i historikerprogrammet, i samhällsvetarprogrammet och i Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle. Insitutionen är värdinstitution för masterprogrammet för samhällsvetenskap, med egen inriktning i ekonomisk historia.

Forskningen vid institutionen täcker såväl modern tid, som den äldre ekonomiska historien.

Kontakt:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadr: Box 513, 751 20 Uppsala
Tel. 018-471 12 18
Telefax: 018-471 12 23
Expedition (rum A 456): mottagn. månd.-fred. 10-12
Email info@ekhist.uu.se

Aktuellt

Pedagogiskt pris

Vi gratulerar docent Orsi Husz som får 2018 års pedagogiska pris vid Uppsala universitet i kategorin ”Lärarinsatser och pedagogisk utveckling inom forskarutbildning”. "Vi, inte minst institutionens doktorander, har länge uppskattat Orsis insatser som studierektor för forskarutbildningen det är jätteroligt att insatserna även erkänns av universitetet. Vår institution har i och med Orsi haft tre pristagare sedan 2012, vilket vittnar om att vår utbildning håller en hög klass” säger institutionens prefekt, Fredrik Sandgren.

Gratulationer

till professorerna Mats Larsson och Jan Ottosson som fått present och hedersbetygelser efter 30 år i statlig tjänst vid Uppsala universitet.

Nya forskningsmedel från Handelsbankens forskningsstiftelser

Två av institutionens forskare har fått nya forskningsmedel från Handelsbankens forskningsstiftelser. Docent Therese Nordlund Edvinsson har fått 1 milj. kr för projektet "Att formas till ledare. Generationsskiften och genusmönster i svenska företagardynastier 1880-1980" medan FD Christopher Pihl fått 1,5 milj. kr för projektet "Att skapa och behålla tillit efter Sveriges första bankkris: Riksens ständers bank 1668-1721".

Nedläggning av gamla kurser

Gå vidare till

Masterprogrammet i Samhällsvetenskap

Historikerprogrammet

Uppsala Centre for Business History (UCBH)

STS-centrum

Bibliotekets ämnesguide för ekonomisk historia