Kalendarium VT 2015

Måndagen den 1 juni

Högre seminariet kl 13-15: Nya doktorander presenterar sitt arbete. K 412.

Torsdagen den 4 juni

Seminarium och rundabordssamtal kl 15-17:

I början av juni gästas Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala av tre ledande europeiska finanshistoriker - professor Catherine Schenk från Glasgows universitet, professor Youssef Cassis från Europauniversitetet i Florens och professor Richard Roberts från Kings College i London. Vi vill därför passa på tillfället att ordna ett seminarium och rundabordssamtal med dessa tre i Faculty club, Ekonomikum, den 4 juni klockan 15-17. Se vidare hela kalendariet.

Fredagen den 5 juni

Disputation kl 10-12: Edoardo Altamura försvara sin avhandling European Banks and the Rise of International Finance after Bretton Woods (1973-1982). Opponent Professor Richard Roberts, Kings College, London. Hörsal 2.

Måndagen den 8 juni

UCBH-seminariet kl 9-12: Inställt.

Tisdagen den 9 juni

Högre seminariet kl 9-12: Tony Kenttä, slutseminarium. Opponenter: Dan Bäcklund och Göran Salmonsson. K 412. (Obs! tiden.)

STS-seminariet kl 13-15: (Ändring) Daniel Normark ”Funny bikes. Studying citizen logistics through videotaped rent-a-bike stations”. Det går bra att rekvirera text på adress daniel.normark@ekhist.uu.se. K 412.

Måndagen den 15 juni

UCBH-seminariet kl 9-12: Åsa Malmström Rognes. slutseminarium. Opponent: Christer Gunnarsson. K 412. (Obs! tiden.)

Länk till hela kalendariet.

Välkommen till Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala

På denna webbplats presenteras information angående grundutbildning och forskningi ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Institutionen har ca 65 anställda, av vilka ungefär 25 är doktorander.

Undervisning på grundutbildningen bedrivs främst i ämnet ekonomisk historia, men institutionen deltar i ekonomprogrammet, i historikerprogrammet, i samhällsvetarprogrammet och i Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle. Insitutionen deltar också i masterprogrammet för samhällsvetenskap, med inriktning ekonomisk historia. 

Forskningen vid institutionen täcker såväl modern tid, som den äldre ekonomiska historien.

Adress och telefon:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadr: Box 513, 751 20 Uppsala
Tel. 018-471 12 18
Telefax: 018-471 12 23
Expedition (rum A 456): mottagn. månd.-fred. 10-12
Email info@ekhist.uu.se