Kalendarium VT 2017

Måndag 23 januari

UCBH seminariet kl 13-15: ​Therese Nordlund Edvinsson presenterar sitt forskningsprojekt: I fåfängans tjänst: kvinnors etablering i skönhetsbranschen 1870-1930. 

Tisdag 24 januari

STS seminariet kl 13-15: Karin Ågren och Fredrik Sandgren lägger fram projektskiss; det tänkta projektets titel är ” ” Kunskapsförmedlingens urbana infrastruktur under svensk industrialisering 1820-1920”. Underlag kan rekvireras från Fredrik.Sandgren@ekhist.uu.se en vecka i förväg. K412

Måndag 30 januari

Högre seminariet kl 13-16 (obs tiden!): Jakob Molinder, slutseminarium, opponent: Kerstin Enflo (Ekonomisk historiska institutionen, LU) protokollförare: Lisa Ramqvist. K412

Tisdag 7 februari

STS seminariet kl 13-15: VAKANT

Måndag 13 februari

Högre seminariet kl 13-15: Maths Isacson presenterar tre skrifter från forskningsprojektet Brytpunkt Bergslagen. Protokollförare: Hedvig Widmalm. K412

Tisdag 21 februari

STS seminariet kl 13-15: Per Wisselgren, Umeå universitet samt gästforskare vid Uppsala STS, ventilerar ett artikelutkast på temat ”Alva Myrdals vetenskapliga internationalism”. Underlag kan rekvireras från författaren, Per.Wisselgren@umu.se en vecka i förväg. K412

Måndag 6 mars

Högre seminariet kl 13-16 (obs tiden!):  Per Wikman, slutseminarium, opponent Helena Bergman (Historiska institutionen, SU). Protokollförare: Linn Spross. K412

Länk till hela kalendariet.

Välkommen till Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala

På denna webbplats presenteras information angående grundutbildning och forskningi ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Institutionen har ca 65 anställda, av vilka ungefär 25 är doktorander.

Undervisning på grundutbildningen bedrivs främst i ämnet ekonomisk historia, men institutionen deltar i ekonomprogrammet, i historikerprogrammet, i samhällsvetarprogrammet och i Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle. Insitutionen deltar också i masterprogrammet för samhällsvetenskap, med inriktning ekonomisk historia, samt magisterprogrammet i social analys av ekonomi och organisation. 

Forskningen vid institutionen täcker såväl modern tid, som den äldre ekonomiska historien.

Adress och telefon:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadr: Box 513, 751 20 Uppsala
Tel. 018-471 12 18
Telefax: 018-471 12 23
Expedition (rum A 456): mottagn. månd.-fred. 10-12
Email info@ekhist.uu.se

   

Aktuellt

Vårterminen 2017

Gratulationer till Lars Fälting på Ekonomisk-Historiska inst som blivit antagen som 'excellent lärare'.

Ingemar Petterson och Daniel Normark har av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond beviljats forskningsmedel för projektet:


Smakens teknovetenskaper: Livsmedelsutveckling i Sverige under den högindustriella epoken (Masters of flavour: Food invention in high-industrial Sweden)

Läs mer om projektet på RJ.se

Gå vidare till

Allmän information om studier på grundutbildningen

Masterprogrammet i samhällsvetenskap

Magisterprogram i social analys av ekonomi och organisation

Historikerprogrammet

Uppsala Centre for Business History (UCBH)

STS-centrum

Bibliotekets ämnesguide för ekonomisk historia