Kalendarium Ht 2014

  

Tisdagen den 13 januari

STS seminariet kl 13-15: Pär Wikman lägger fram avhandlingskapitel. Maila Par.Wikman@ekhist.uu.se för underlag. K 412.

VT 2015

Måndagen den 19 januari

Högre seminariet kl 13-15: Professor Chris Howell, statsvetare från Oberlin College, kommer att prata om en kommande bok: ”On neoliberal trajectories of industrial relations transformation”, samförfattad med Lucio Baccaro. K 412.

Måndagen den 2 fabruari

Högre seminariet kl 13-15: Rodney Edvinsson, Ekonomisk-historiska institutionen i Stockholm, presenterar ett nytt projekt. K 412.

Måndagen den 16 februari

Högre seminariet kl 13-16: Ventilering av avhandlingsPM. K 412.

Måndagen den 9 mars

Högre seminariet kl 13-15: Henric Häggqvist, slutseminarium. K 412.

   

Länk till hela kalendariet.

Välkommen till Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala

På denna webbplats presenteras information angående grundutbildning och forskningi ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Institutionen har ca 65 anställda, av vilka ungefär 25 är doktorander.

Undervisning på grundutbildningen bedrivs främst i ämnet ekonomisk historia, men institutionen deltar i ekonomprogrammet, i historikerprogrammet, i samhällsvetarprogrammet och i Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle. Insitutionen deltar också i masterprogrammet för samhällsvetenskap, med inriktning ekonomisk historia. 

Forskningen vid institutionen täcker såväl modern tid, som den äldre ekonomiska historien.

Adress och telefon:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadr: Box 513, 751 20 Uppsala
Tel. 018-471 12 18
Telefax: 018-471 12 23
Expedition (rum A 456): mottagn. månd.-fred. 10-12
Email info@ekhist.uu.se

   

Aktuellt

  

Glöm inte att svara ja, om du vill läsa hos oss i vår!

På eftermiddagen den 10 december borde du kunna se ditt antagningsbesked Antagning.se. Du måste tacka ja för att behålla din plats, även om en kurs har s.k. platsgaranti.

Du loggar in på ditt konto på Antagning.se för att svara. Du väljer att svara ja eller nej till en plats som du är antagen eller reservplacerad till. Du måste svara senast den 19 december för att ha en möjlighet att komma in på utbildningen som du sökt. Läs mer här om antagningsbesked med svarskrav.

Se även denna sida för mer information om kursregistrering.

Vårens doktorandkurser

Information om kurserna finns här.

   

Gå vidare till

Allmän information om studier på grundutbildningen

Masterprogrammet i samhällsvetenskap

Historikerprogrammet

Uppsala Centre for Business History (UCBH)

STS-centrum

Bibliotekets ämnesguide för ekonomisk historia