Kalendarium VT 2017

Fredag 8 september

Disputation 13-15: Jakob Molinder försvarar sin avhandling: Interregional Migration, Wages and Labor Market Policy. Essays on the Swedish model in the Postwar Period. Opponent: Prof. Christer Lund, Göteborgs universitet. K412

Måndag 11 september

Högre seminariet kl 13-15: Jarmo Peltola (gästforskare): ”Twist In Modernization – Death from water tap, Case study on the Tampere Typhoid epidemic 1916”. K412

Onsdag 13 september

Högre seminariet/UCBH kl 13-15: Henrik Ericson, mellanseminarium, presenterar: "Patentstrategier i svensk industri kring sekelskiftet 1900". Opponent David Andersson. K412

Måndag 25 september

Högre seminariet kl 13-15: Rosalìa Guerrero Cantarell lägger fram ett artikelmanus om "Rags-to-Riches Narrative in Mexican Cinema". K412

Länk till hela kalendariet.

Välkommen till Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala

På denna webbplats presenteras information angående grundutbildning och forskningi ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Institutionen har ca 65 anställda, av vilka ungefär 25 är doktorander.

Undervisning på grundutbildningen bedrivs främst i ämnet ekonomisk historia, men institutionen deltar i ekonomprogrammet, i historikerprogrammet, i samhällsvetarprogrammet och i Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle. Insitutionen deltar också i masterprogrammet för samhällsvetenskap, med inriktning ekonomisk historia, samt magisterprogrammet i social analys av ekonomi och organisation. 

Forskningen vid institutionen täcker såväl modern tid, som den äldre ekonomiska historien.

Kontakt:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadr: Box 513, 751 20 Uppsala
Tel. 018-471 12 18
Telefax: 018-471 12 23
Expedition (rum A 456): mottagn. månd.-fred. 10-12
Email info@ekhist.uu.se