Kalendarium VT 2015

Måndagen den 2 fabruari

Högre seminariet kl 13-15: Rodney Edvinsson, Ekonomisk-historiska institutionen i Stockholm, presenterar ett nytt projekt. K 412.

Måndagen den 9 februari

Högre seminariet kl 13-15: Marja Erikson lägger fram ett avhandlingskapitel. K 412.

Tisdagen den 10 februari

STS-seminariet kl 13-15: Ylva Hasselberg ventilerar uppsatsen ”Misunderstanding the Merton thesis”. Text rekvireras från författaren en vecka i förväg, maila ylva.hasselberg@ekhist.uu.se. H429 (Faculty Club).

Måndagen den 16 februari

Högre seminariet kl 13-16: Ventilering av avhandlingsPM. K 412.

Tisdagen den 24 februari

STS-seminariet kl 13-15: Pär Wikman ventilerar avhandlingskapitel. Text rekvireras från författaren en vecka i förväg, maila par.wikman@ekhist.uu.se. K 412.

Måndagen den 9 mars

Högre seminariet kl 13-15: Henric Häggqvist, slutseminarium. K 412.

Länk till hela kalendariet.

Välkommen till Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala

På denna webbplats presenteras information angående grundutbildning och forskningi ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Institutionen har ca 65 anställda, av vilka ungefär 25 är doktorander.

Undervisning på grundutbildningen bedrivs främst i ämnet ekonomisk historia, men institutionen deltar i ekonomprogrammet, i historikerprogrammet, i samhällsvetarprogrammet och i Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle. Insitutionen deltar också i masterprogrammet för samhällsvetenskap, med inriktning ekonomisk historia. 

Forskningen vid institutionen täcker såväl modern tid, som den äldre ekonomiska historien.

Adress och telefon:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadr: Box 513, 751 20 Uppsala
Tel. 018-471 12 18
Telefax: 018-471 12 23
Expedition (rum A 456): mottagn. månd.-fred. 10-12
Email info@ekhist.uu.se

   

Aktuellt

  

Glöm inte att registrera dig, om du vill läsa hos oss i vår!

Senast den 14 januari ska du registrera dig, om du har blivit antagen till en kurs i ekonomisk historia. Detta gäller alla kurser, även de som börjar andra halvan av terminen.

Se denna sida för mer information om kursregistrering.

Vårens doktorandkurser

Information om kurserna finns här.

   

Gå vidare till

Allmän information om studier på grundutbildningen

Masterprogrammet i samhällsvetenskap

Historikerprogrammet

Uppsala Centre for Business History (UCBH)

STS-centrum

Bibliotekets ämnesguide för ekonomisk historia