Kalendarium VT 2016

Måndagen den 9 maj

Högre seminariet kl 13-15: Inställt.

Tisdagen den 10 maj

STS seminariet kl 13-15: Ingemar Pettersson & Daniel Normark ventilerar artikelutkast på temat ”Flexibilitetsideal & laboratorier”. Underlag finns tillgängligt cirka en vecka innan seminariet, maila ingemar.pettersson@ekhist.uu.se. K 412.

Måndagen den 16 maj

UCBH-seminariet kl 10-12: Manuel Funke, från Free University of Berlin presenterar sitt papper under namnet  "Going to extremes: politics after financial crises, 1870-2014". Lokal m.s.

UCBH seminariet kl 13-15: Docent Ann-Kristin Bergquist, Ekonomisk-historia i Umeå, presenterar sin forskning om Ivar Kreuger och Boliden. K 12.

Fredagen den 20 maj

Disputation kl 13-15: Åsa Rognes Malmström försvarar sin avhandling Essays on Families, Firms and Funding in the Philippines 1850–2014. Opponent: Susanna Fellman. Hörsal 2.

Måndagen den 23 maj

Högre seminariet kl 13-15: Lisa Ramqvist, mellanseminarium. K 412.

Tisdagen den 31 maj

STS seminariet kl 13-15: Öppet. K 412.

Tisdagen den 7 juni

Högre seminariet kl 9-12 och 13-16: De nya doktorandernas PM 2. K412. Obs! tiderna.

Länk till hela kalendariet.

Välkommen till Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala

På denna webbplats presenteras information angående grundutbildning och forskningi ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Institutionen har ca 65 anställda, av vilka ungefär 25 är doktorander.

Undervisning på grundutbildningen bedrivs främst i ämnet ekonomisk historia, men institutionen deltar i ekonomprogrammet, i historikerprogrammet, i samhällsvetarprogrammet och i Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle. Insitutionen deltar också i masterprogrammet för samhällsvetenskap, med inriktning ekonomisk historia, samt magisterprogrammet i social analys av ekonomi och organisation. 

Forskningen vid institutionen täcker såväl modern tid, som den äldre ekonomiska historien.

Adress och telefon:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadr: Box 513, 751 20 Uppsala
Tel. 018-471 12 18
Telefax: 018-471 12 23
Expedition (rum A 456): mottagn. månd.-fred. 10-12
Email info@ekhist.uu.se

   

Aktuellt

Om du vill läsa hos oss i höst

Kom ihåg att tacka ja till din plats på Mina sidor i Antagning.se senast den 29 juli. När andra antagnings-beskedet kommer i början på augusti, ska du registrera dig  i Studentportalen på den kurs/de kurser du tänker läsa. Registreringen öppnar den 4 augusti. Reservantagna kommer att kallas via epost i slutet av augusti. Se även Uppsala universitets utbildningssidor för mer information.

Doktorandkurser Vt 16

Information om kurserna finns här.

Gå vidare till

Allmän information om studier på grundutbildningen

Masterprogrammet i samhällsvetenskap

Magisterprogram i social analys av ekonomi och organisation

Historikerprogrammet

Uppsala Centre for Business History (UCBH)

STS-centrum

Bibliotekets ämnesguide för ekonomisk historia