Kalendarium VT 2015

Måndagen den 23 mars

UCBH-seminariet kl 13-15: Jakob Molinder presenterar artikeln ”What can the State do for you? Relocation Allowances and Regional Subsidies in Postwar Sweden” (författad tillsammans med Jan Ottosson, Lena Andersson-Skog och Lars Magnusson). K 412.

Tisdagen den 24 mars

STS-seminariet kl 13-15: Inställt p.g.a. sjukdom.

Måndagen den 30 mars

Högre seminariet kl 13-15: Eiji Hotori, Yokohama University, & Mikael Wenschlag presenterar ett papper om "Explaining the formalization of banking supervision - an international comparison". K 412.

Tisdagen den 7 april

STS-seminariet kl 15-17: Klassikerseminarium. Daniel Normark om Lawrence Wider och etnometodologin. Läsunderlag kan rekvireras en vecka i förväg från daniel.normark@ekhist.uu.se. K 412.

Måndagen den 13 april

Högre seminariet kl 13-15: Majid Asgari, slutseminarium. K 412.

Länk till hela kalendariet.

Välkommen till Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala

På denna webbplats presenteras information angående grundutbildning och forskningi ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Institutionen har ca 65 anställda, av vilka ungefär 25 är doktorander.

Undervisning på grundutbildningen bedrivs främst i ämnet ekonomisk historia, men institutionen deltar i ekonomprogrammet, i historikerprogrammet, i samhällsvetarprogrammet och i Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle. Insitutionen deltar också i masterprogrammet för samhällsvetenskap, med inriktning ekonomisk historia. 

Forskningen vid institutionen täcker såväl modern tid, som den äldre ekonomiska historien.

Adress och telefon:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadr: Box 513, 751 20 Uppsala
Tel. 018-471 12 18
Telefax: 018-471 12 23
Expedition (rum A 456): mottagn. månd.-fred. 10-12
Email info@ekhist.uu.se