Kalendarium VT 2017

Måndag 20 mars

Högre seminariet/UCBH kl 13-15:

Alf Sjöblom (Stockholms Universitet) presenterar sin nya avhandling om Trygghet som handelsvara. Privat folkförsäkring i det framväxande välfärdssamhället 1900-1950 (2016). 

​Mikael Lönnborg (Södertörns Högskola) talar om sin pågående försäkringsforskning. K412

Tisdag 21 mars

STS seminariet kl 13-15: Ingemar Pettersson ventilerar en text med titeln "Disenchanting the scientist".  Underlag kan rekvireras från författaren, Ingemar.Pettersson@ekhist.uu.se en vecka i förväg. K412

 

Måndag 3 april

Högre seminariet kl 13-15: Karin Ågren, Fredrik Sjöstrand (FEK, UU) och Sabine Gebert Persson (FEK, UU) presenterar konferenspaper om turistorganisationers betydelse och utveckling. K412

Tisdag 4 april

STS seminariet kl 13-15: David Dellstig lägger fram avhandlingskapitel med titeln ”Journal of economics 1968-1986: lönearbete, idealism och ekonomiska drivkrafter i en vetenskaplig tidskrift. Underlag kan rekvireras från författaren, David.Dellstig@ekhist.uu.se en vecka i förväg. OBS lokal! H 429 (Faculty Club).

Länk till hela kalendariet.

Välkommen till Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala

På denna webbplats presenteras information angående grundutbildning och forskningi ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Institutionen har ca 65 anställda, av vilka ungefär 25 är doktorander.

Undervisning på grundutbildningen bedrivs främst i ämnet ekonomisk historia, men institutionen deltar i ekonomprogrammet, i historikerprogrammet, i samhällsvetarprogrammet och i Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle. Insitutionen deltar också i masterprogrammet för samhällsvetenskap, med inriktning ekonomisk historia, samt magisterprogrammet i social analys av ekonomi och organisation. 

Forskningen vid institutionen täcker såväl modern tid, som den äldre ekonomiska historien.

Kontakt:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadr: Box 513, 751 20 Uppsala
Tel. 018-471 12 18
Telefax: 018-471 12 23
Expedition (rum A 456): mottagn. månd.-fred. 10-12
Email info@ekhist.uu.se

   

Aktuellt

Tar du examen i vår? Läs här om diplomeringsceremonin i oktober.

Mooc-kurs: Understanding Financial Crisis: Business Cycles and Policy​. Välkommen att anmäla dig!

Anmälan till hösten 2017

Gratulationer till Lars Fälting på Ekonomisk-Historiska inst som blivit antagen som 'excellent lärare'.

Ingemar Petterson och Daniel Normark har av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond beviljats forskningsmedel för projektet:


Smakens teknovetenskaper: Livsmedelsutveckling i Sverige under den högindustriella epoken (Masters of flavour: Food invention in high-industrial Sweden)

Läs mer om projektet på RJ.se

Gå vidare till

Masterprogrammet i Samhällsvetenskap

Magisterprogram i Social analys av ekonomi och organisation

Historikerprogrammet

Uppsala Centre for Business History (UCBH)

STS-centrum

Bibliotekets ämnesguide för ekonomisk historia