Kalendarium

Måndag 24 september

UCBH-seminariet: Christopher Pihl presenterar "För att bygga, brygga och begrava. Riksens ständers banks utlåningsverksamhet under det sena 1600-talet"

Tisdag 25 september

STS seminariet: VAKANT

Måndag 1 oktober

Högre seminariet: Carolina Uppenberg, Göteborgs universitet presenterar sin avhandling: "I husbondens bröd och arbete. Kön, makt och kontrakt i det svenska tjänstefolkssystemet 1730-1860".

Måndag 8 oktober

UCBH-seminariet: Anders Ögren, Lunds Universitet presenterar "Private note issuing banks in the Swedish financial and economic development (1834–1913)"

Tisdag 9 oktober

STS seminariet: Alexandra Waluszewski & Carl Björvang presenterar sitt projekt vid Uppsala Antibiotic Centre: ”The innovation paradox: Highly needed university antibacterial research in a dwindling ‘antibiotic eco system”.

Lördag 13 oktober

Disputation 10-12: Hedvig Widmalm försvarar sin avhandling: "Exploring the Mores of Mining: the Oeconomy of the Great Copper Mine, 1716 - 1724". Hörsal 2

Länk till hela kalendariet.

Välkommen till Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala

På denna webbplats presenteras information angående grundutbildning och forskning i ekonomisk historia vid Uppsala universitet.

Undervisning på grundutbildningen bedrivs främst i ämnet ekonomisk historia, men institutionen deltar i ekonomprogrammet, i historikerprogrammet, i samhällsvetarprogrammet och i Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle. Insitutionen är värdinstitution för masterprogrammet för samhällsvetenskap, med egen inriktning i ekonomisk historia.

Forskningen vid institutionen täcker såväl modern tid, som den äldre ekonomiska historien.

Kontakt:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadr: Box 513, 751 20 Uppsala
Tel. 018-471 12 22
Telefax: 018-471 12 23
Email info@ekhist.uu.se