Kalendarium VT 2015

Måndagen den 13 april

Högre seminariet kl 13-15: Majid Asgari, slutseminarium. K 412.

Måndagen den 20 april

UCBH-seminariet kl 13-15: Lars Karlsson och Peter Hedberg presenterar ett kommande projekt. K 412.

Måndagen den 27 april

Högre seminariet kl 13-15: Tony Kenttä, slutseminarium. K 412.

Måndagen den 4 maj

Högre seminariet kl 10-12: Linn Spross, slutseminarium. Opponent: Jenny Andersson. K 412.

Högre seminariet kl 13-15: Oskar Broberg, Ekonomisk historia Göteborg, talar om ”Från annonser till marknadskommunikation. Svensk reklam 1975-2012". K 412.

Tisdagen den 5 maj

STS-seminariet kl 15-17: Verena Limper, gästdoktorand från Köln, presenterar sitt avhandlingsprojekt om materiell kultur och föräldraskap i Tyskland och Sverige. Eventuellt läsunderlag kan rekvireras en vecka i förväg från verena.limper@ekhist.uu.se. K 412.

 

Länk till hela kalendariet.

Välkommen till Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala

På denna webbplats presenteras information angående grundutbildning och forskningi ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Institutionen har ca 65 anställda, av vilka ungefär 25 är doktorander.

Undervisning på grundutbildningen bedrivs främst i ämnet ekonomisk historia, men institutionen deltar i ekonomprogrammet, i historikerprogrammet, i samhällsvetarprogrammet och i Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle. Insitutionen deltar också i masterprogrammet för samhällsvetenskap, med inriktning ekonomisk historia. 

Forskningen vid institutionen täcker såväl modern tid, som den äldre ekonomiska historien.

Adress och telefon:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadr: Box 513, 751 20 Uppsala
Tel. 018-471 12 18
Telefax: 018-471 12 23
Expedition (rum A 456): mottagn. månd.-fred. 10-12
Email info@ekhist.uu.se