Kalendarium HT 2016

Måndagen den 26 september - inställt!

Tisdagen den 27 september

STS seminariet kl 13-15: Lässeminarium om bibliometri, förberedelse inför den 11/10. Inledare: Ylva Hasselberg & David Dellstig.  Som läsning inför seminariet har vi lagt ut Internationella Matematikerunionens kritiska rapport från 2008: Citation Statistics:  A report from the International Mathematical Union (IMU) in cooperation with the International Council of Industrial and Applied Mathematics (ICIAM) and the Institute of Mathematical Statistics (IMS). Länk finns här: http://www.mathunion.org/fileadmin/IMU/Report/CitationStatistics.pdf. K 412.

Måndagen den 3 oktober

Högre seminariet kl 13-15: Linn Spross lägger fram en text om "Fattigvård och arbetsmarknad på 1800-talet". K 412.

Måndagen 10 oktober

UCBH seminariet kl 13-15: Håkan Lindgren, EHFF, presenterar sitt papper: "Parish Banking in Informal Credit Markets. Private Lending Businesses in the Early 19th Century Sweden". K 412.

Tisdagen den 11 oktober

STS seminariet kl 13-15: Seminarium OM bibliometri inför KoFen. Seminariegäst: Leif Eriksson, enheten för kvalitet och utvärdering.  Mer info. Kommer senare. K 412.

Måndagen den 17 oktober

Högre seminariet kl 13-15: Måns Janson, slutseminarium, Opponent: Mats Hallenberg. K 412.

Länk till hela kalendariet.

Välkommen till Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala

På denna webbplats presenteras information angående grundutbildning och forskningi ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Institutionen har ca 65 anställda, av vilka ungefär 25 är doktorander.

Undervisning på grundutbildningen bedrivs främst i ämnet ekonomisk historia, men institutionen deltar i ekonomprogrammet, i historikerprogrammet, i samhällsvetarprogrammet och i Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle. Insitutionen deltar också i masterprogrammet för samhällsvetenskap, med inriktning ekonomisk historia, samt magisterprogrammet i social analys av ekonomi och organisation. 

Forskningen vid institutionen täcker såväl modern tid, som den äldre ekonomiska historien.

Adress och telefon:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadr: Box 513, 751 20 Uppsala
Tel. 018-471 12 18
Telefax: 018-471 12 23
Expedition (rum A 456): mottagn. månd.-fred. 10-12
Email info@ekhist.uu.se

   

Aktuellt

Om du vill läsa hos oss i höst

Kom ihåg att tacka ja till din plats på Mina sidor i Antagning.se senast den 29 juli. När andra antagnings-beskedet kommer i början på augusti, ska du registrera dig  i Studentportalen på den kurs/de kurser du tänker läsa. Registreringen öppnar den 4 augusti. Reservantagna kommer att kallas via epost i slutet av augusti. Se även Uppsala universitets utbildningssidor för mer information.

Gå vidare till

Allmän information om studier på grundutbildningen

Masterprogrammet i samhällsvetenskap

Magisterprogram i social analys av ekonomi och organisation

Historikerprogrammet

Uppsala Centre for Business History (UCBH)

STS-centrum

Bibliotekets ämnesguide för ekonomisk historia