Kalendarium HT 2016

Måndagen den 24 oktober

UCBH seminariet kl 13-15: Åsa Malmström-Rognes presenterar sitt paper om utvecklingsbanker. K 412.

Tisdagen den 25 oktober

STS seminariet kl 13-15: Katarina Nordström, historiska institutionen, ventilerar ett avhandlingsavsnitt med titeln "Att förena det oförenliga: Rumsliga idéer i den fysiska riksplaneringen". Maila författaren en vecka i förväg för underlag: katarina.nordstrom@hist.uu.se. K 412.

Onsdagen den 26 oktober

Högre seminariet kl 10-12: Martin Söderhäll, mellanseminarium, opponent: Brita Hermelin, LiU. K 412.

Måndagen den 31 oktober - inställt

Fredagen den 4 november

Disputation kl 13-15: Tony Kenttä försvarar sin avhandling When Belongings Secure Credit. Pawning and Pawners in Interwar Borås.
Fakultetsopponent: Professor Mats Olsson, Ekonomisk-Historiska institutionen, Lunds Universitet. Hörsal 2.

Måndag den 7 november

UCBH seminariet kl 13-15: Mikael Wendschlag presenterar sin artikel om humankapitalet i finanssektorn. K412.

Tisdagen den 8 november

STS seminariet kl 13-15: Anne Helen Kveim Lie, förste amanuensis vid Avdelningen för Samfundsmedicin och Global Hälsa, Universitet i Oslo, presenterar sin forskning på temat Antibiotikaresistens i historiskt perspektiv. Exakt titel för seminariet meddelas senare. A 128 (OBS!)

Länk till hela kalendariet.

Välkommen till Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala

På denna webbplats presenteras information angående grundutbildning och forskningi ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Institutionen har ca 65 anställda, av vilka ungefär 25 är doktorander.

Undervisning på grundutbildningen bedrivs främst i ämnet ekonomisk historia, men institutionen deltar i ekonomprogrammet, i historikerprogrammet, i samhällsvetarprogrammet och i Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle. Insitutionen deltar också i masterprogrammet för samhällsvetenskap, med inriktning ekonomisk historia, samt magisterprogrammet i social analys av ekonomi och organisation. 

Forskningen vid institutionen täcker såväl modern tid, som den äldre ekonomiska historien.

Adress och telefon:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadr: Box 513, 751 20 Uppsala
Tel. 018-471 12 18
Telefax: 018-471 12 23
Expedition (rum A 456): mottagn. månd.-fred. 10-12
Email info@ekhist.uu.se

   

Aktuellt

Ingemar Petterson och Daniel Normark har av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond beviljats forskningsmedel för projektet:


Smakens teknovetenskaper: Livsmedelsutveckling i Sverige under den högindustriella epoken (Masters of flavour: Food invention in high-industrial Sweden)

Läs mer om projektet på RJ.se

Gå vidare till

Allmän information om studier på grundutbildningen

Masterprogrammet i samhällsvetenskap

Magisterprogram i social analys av ekonomi och organisation

Historikerprogrammet

Uppsala Centre for Business History (UCBH)

STS-centrum

Bibliotekets ämnesguide för ekonomisk historia