Kalendarium VT 2017

Måndag 24 april

UCBH seminariet kl 13-15: Mikael Olsson, Södertörns högskola och associerad UCBH-medarbetare, ventilerar aktuell forskningsansökan [”Vad hände sen? En studie av företagandets villkor under och efter privatiseringen i Slovakien, 1990-2015”] där tidigare outnyttjat fallstudiematerial för nio företag kompletteras med förnyade djupintervjuer för en ökad förståelse för de långsiktiga effekterna av privat ägande. Även två projektidéer med koppling till en samhällsengagerande företagshistoria presenteras:  ”We are family? On the recurrence of family ownership in Estonia, Latvia & Lithuania 1991-2016” samt ”Bygga Sverige: svensk bostadsbyggande industrins förutsättningar, strategi och utveckling,1960-2017”.

Tisdag 2 maj

STS seminariet kl 13-15: Gustaf Nelhans, vetenskapsteoretiker från Göteborgs universitet samt BHS, presenterar sin forskning. Presentationen kommer att centreras kring forskningens genomslag utanför akademin och om/hur forskning kan spåras genom referenser i professionella sammanhang med kvantitativa metoder. Alltså om distansläsning av exempelvis riktlinjer, behandlingsrekommendationer och offentliga dokument i digitala arkiv. Problemen är av metodologisk art vad gäller standardisering, men en än viktigare teoretisk fråga berör modaliteter och referensens gränser genom exempelvis 'obliteration by incorporation'. När upphör en referens att vara en referens? Läsunderlag kan rekvireras från Gustaf.Nelhans@hb.se en vecka i förväg. K412

Måndag 8 maj

Högre seminariet kl 13-15: Petri Talvitie (gästforskare från Finland) presenterar sin forskning om Skatteköp i Sverige-Finland. K412

Onsdag 10 maj

UCBH seminariet kl 13-15: Ann-kristin Bergquist, Umåe universitet, gästar UCBH-seminariet. Titel meddelas senare

Länk till hela kalendariet.

Välkommen till Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala

På denna webbplats presenteras information angående grundutbildning och forskningi ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Institutionen har ca 65 anställda, av vilka ungefär 25 är doktorander.

Undervisning på grundutbildningen bedrivs främst i ämnet ekonomisk historia, men institutionen deltar i ekonomprogrammet, i historikerprogrammet, i samhällsvetarprogrammet och i Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle. Insitutionen deltar också i masterprogrammet för samhällsvetenskap, med inriktning ekonomisk historia, samt magisterprogrammet i social analys av ekonomi och organisation. 

Forskningen vid institutionen täcker såväl modern tid, som den äldre ekonomiska historien.

Kontakt:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadr: Box 513, 751 20 Uppsala
Tel. 018-471 12 18
Telefax: 018-471 12 23
Expedition (rum A 456): mottagn. månd.-fred. 10-12
Email info@ekhist.uu.se

Aktuellt

Tar du examen i vår? Läs här om diplomeringsceremonin i oktober.

Mooc-kurs: Understanding Financial Crisis: Business Cycles and Policy​. Välkommen att anmäla dig!

Anmälan till hösten 2017

Gratulationer till Lars Fälting på Ekonomisk-Historiska inst som blivit antagen som 'excellent lärare'.

Ingemar Petterson och Daniel Normark har av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond beviljats forskningsmedel för projektet:


Smakens teknovetenskaper: Livsmedelsutveckling i Sverige under den högindustriella epoken (Masters of flavour: Food invention in high-industrial Sweden)

Läs mer om projektet på RJ.se

Gå vidare till

Masterprogrammet i Samhällsvetenskap

Magisterprogram i Social analys av ekonomi och organisation

Historikerprogrammet

Uppsala Centre for Business History (UCBH)

STS-centrum

Bibliotekets ämnesguide för ekonomisk historia