Kalendarium Ht 2014

    

Måndagen den 22 september

UCBH seminariet kl 13-15: Marianne Dahlén från rättshistoria presenterar ett nytt forskningsprojekt med titeln "Living with IP (intellectuell property). Value-creation in the Skandinavien Home, 1955-2015". K 412.

Måndagen den 29 september

Boklunch kl 12.30: Alexandra Waluszewski presenterar sin och Håkan Håkanssons bok Bakom marknadsfasaden. K 412.

Högre seminariet kl 13-15: Hanna Söderbaum presenterar ett avhandlingskapitel. K 412.

Måndagen den 6 oktober

UCBH seminariet kl 13-15: Jan Ottosson presenterar sin bok Svensk luftfart 1900-1951: Civilflyget, privata aktörer och offentliga intressen. K 412.

Tisdagen den 7 oktober

STS seminariet kl 13-15: Per Lundin lägger fram en text m ”bruna nätverk” inom vetenskapen. Maila Per.Lundin@ekhist.uu.se för underlag.
K 412.

Länk till hela kalendariet

Välkommen till Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala

På denna webbplats presenteras information angående grundutbildning och forskningi ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Institutionen har ca 65 anställda, av vilka ungefär 25 är doktorander.

Undervisning på grundutbildningen bedrivs främst i ämnet ekonomisk historia, men institutionen deltar i ekonomprogrammet, i historikerprogrammet, i samhällsvetarprogrammet och i Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle. Insitutionen deltar också i masterprogrammet för samhällsvetenskap, med inriktning ekonomisk historia. 

Forskningen vid institutionen täcker såväl modern tid, som den äldre ekonomiska historien.

Adress och telefon:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadr: Box 513, 751 20 Uppsala
Tel. 018-471 12 18
Telefax: 018-471 12 23
Expedition (rum A 456): mottagn. månd.-fred. 10-12
Email info@ekhist.uu.se

      

   

Aktuellt

Pedagogiskt pris till Dan Bäcklund

Universitetslektor Dan Bäcklund har tilldelats 2014 års pedagogiska pris inom området juridik och samhällsvetenskap. Se mer information här.

Ny prefekt vid institutionen

Från 1 maj blir Sofia Murhem institutionens nya prefekt.

Gå vidare till

Allmän information om studier på grundutbildningen

Masterprogrammet i samhällsvetenskap

Historikerprogrammet

Uppsala Centre for Business History (UCBH)

STS-centrum

Bibliotekets ämnesguide för ekonomisk historia