Kalendarium HT 2016

Måndagen den 29 augusti

UCBH seminariet kl 13-15: Margrit Müller, Zürich universitet, presenterar sitt papper med titeln: ”The impact of multinationalization on the firms, their home economy and the host countries. The case of Switzerland during the 20th Century. K 412.

Måndagen den 5 september

Högre seminariet kl 13-16: Axel Hagberg lägger fram en text om ”Skuggbanker i Sverige – erfarenheter från det tidiga 1900-talet”. K 412.

Måndagen den 12 september

UCBH seminariet kl 13-15: Amanda Scardamaglia från Swinburne Law School i Melbourne (som besökt UCBH tidigare) presenterar sitt forskningsprojekt om ”colonial trademarks”. K 412.

Fredagen den 16 september

Disputation kl 10-12: Rosalía Guerrero Cantarell försvarar sin avhandling Images of Work and Love. The Dynamics of Economy and Ermotions on the Big Screen in Sweden and Mexico 1930-1955. Fakultetsopponent: Fil dr Ann Ighe, Göteborgs universitet. Hörsal 2.

Måndagen den 19 september

Högre seminariet kl 13-15: Oskar Broberg & Klas Rönnbäck (GU) presenterar sin forskning om ”Imperial profits – The globalization of financial markets and the return on British and American investments overseas, 1870-1970”. K 412.

Länk till hela kalendariet.

Välkommen till Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala

På denna webbplats presenteras information angående grundutbildning och forskningi ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Institutionen har ca 65 anställda, av vilka ungefär 25 är doktorander.

Undervisning på grundutbildningen bedrivs främst i ämnet ekonomisk historia, men institutionen deltar i ekonomprogrammet, i historikerprogrammet, i samhällsvetarprogrammet och i Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle. Insitutionen deltar också i masterprogrammet för samhällsvetenskap, med inriktning ekonomisk historia, samt magisterprogrammet i social analys av ekonomi och organisation. 

Forskningen vid institutionen täcker såväl modern tid, som den äldre ekonomiska historien.

Adress och telefon:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadr: Box 513, 751 20 Uppsala
Tel. 018-471 12 18
Telefax: 018-471 12 23
Expedition (rum A 456): mottagn. månd.-fred. 10-12
Email info@ekhist.uu.se

   

Aktuellt

Om du vill läsa hos oss i höst

Kom ihåg att tacka ja till din plats på Mina sidor i Antagning.se senast den 29 juli. När andra antagnings-beskedet kommer i början på augusti, ska du registrera dig  i Studentportalen på den kurs/de kurser du tänker läsa. Registreringen öppnar den 4 augusti. Reservantagna kommer att kallas via epost i slutet av augusti. Se även Uppsala universitets utbildningssidor för mer information.

Doktorandkurser Vt 16

Information om kurserna finns här.

Gå vidare till

Allmän information om studier på grundutbildningen

Masterprogrammet i samhällsvetenskap

Magisterprogram i social analys av ekonomi och organisation

Historikerprogrammet

Uppsala Centre for Business History (UCBH)

STS-centrum

Bibliotekets ämnesguide för ekonomisk historia