Kalendarium VT 2016

Måndagen den 18 april

Högre seminariet kl 13-15: Per Hallén från Göteborg presenterar den nyutgivna boken Krona eller klave. Utvecklingen av kreditmarknaden i Göteborg under 1800-talet. K 412.

Måndagen den 25 april

Högre seminariet kl 13-15: Seminarium om publiceringsstrategier. K 412.

Tisdagen den 26 april

STS seminariet kl 13-15: Klassikerseminarium: Pär Wikman presenterar Latours ’The Pasteurization of France’. Information om underlag meddelas senare. K 412.

Måndagen den 2 maj

UCBH seminariet kl 13-15: Dr Lucy A Newton från Henley Business School presenterar sin forskning, titel meddelas senare. K 412.

Måndagen den 9 maj

Högre seminariet kl 13-15: Axel Hagberg lägger fram en text. Faculty club (OBS!).

Tisdagen den 10 maj

STS seminariet kl 13-15: Ingemar Pettersson & Daniel Normark ventilerar artikelutkast på temat ”Flexibilitetsideal & laboratorier”. Underlag finns tillgängligt cirka en vecka innan seminariet, maila ingemar.pettersson@ekhist.uu.se. K 412.

Länk till hela kalendariet.

Välkommen till Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala

På denna webbplats presenteras information angående grundutbildning och forskningi ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Institutionen har ca 65 anställda, av vilka ungefär 25 är doktorander.

Undervisning på grundutbildningen bedrivs främst i ämnet ekonomisk historia, men institutionen deltar i ekonomprogrammet, i historikerprogrammet, i samhällsvetarprogrammet och i Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle. Insitutionen deltar också i masterprogrammet för samhällsvetenskap, med inriktning ekonomisk historia. 

Forskningen vid institutionen täcker såväl modern tid, som den äldre ekonomiska historien.

Adress och telefon:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadr: Box 513, 751 20 Uppsala
Tel. 018-471 12 18
Telefax: 018-471 12 23
Expedition (rum A 456): mottagn. månd.-fred. 10-12
Email info@ekhist.uu.se

   

Aktuellt

Ska du läsa hos oss i höst?

Anmälan till våra kurser på grund- och avancerad nivå skickas till
VHS via www.antagning.se

Ansökan till hösttermin:
Sista dag för anmälan till höstterminer är den 15 april.

Här finns detaljerad information om anmälning- och antagningsprocessen.

Doktorandkurser Vt 16

Information om kurserna finns här.

Val till institutionsstyrelsen

Valet till styrelsen är klart. Nya representanter är Jonatan Andersson, grundutbildningen, Viktor Persarvet och David Dellstig, forskarutbildningen, och Pamela Tipmanoworn, T/A-personal.

Gå vidare till

Allmän information om studier på grundutbildningen

Masterprogrammet i samhällsvetenskap

Historikerprogrammet

Uppsala Centre for Business History (UCBH)

STS-centrum

Bibliotekets ämnesguide för ekonomisk historia