Kalendarium HT 2016

Måndagen den 28 november

Högre seminariet kl 13-15: Mats Morell presenterar sin forskning och sina framtidsplaner. K 412

Måndagen den 5 december - INSTÄLLT

UCBH seminariet kl 13-15: Viktor Persarvet presenterar avhandlingskapitel. K 412.

Tisdagen den 6 december

STS seminariet kl 13-15: Linus Salö, Stockholms universitet, ventilerar delstudie 2: ”The sociolinguistics of academic publishing” , i sin nyutkomna doktorsavhandling med titeln Languages and linguistic exchanges in Swedish Academia. Practices, processes, and globalizing markets. Studien ska publiceras av Palgrave vt 2017. Maila författaren en vecka i förväg för underlag: linus.salo@biling.su.se. K 412

Måndagen den 12 december

Högre seminariet kl 13-15: Ventilering av projektskisser inför vårens ansökningsomgång (prel.) K 412.

Måndagen den 19 december

UCBH seminariet kl 13-15: Henrik Häggkvist presenterar sitt projektarbete om affärsbankerna ekonomi 1871-1911. K412.

Tisdagen den 10 januari

STS seminariet kl 13-15: Ventilering av projektskisser. Forskare inom Uppsala STS eller med anknytning till STS-området ventilerar projektskisser under utarbetande. Anmäl intresse av att ventilera till ylva.hasselberg@ekhist.uu.se senast den 1 december. K 412.

Länk till hela kalendariet.

Välkommen till Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala

På denna webbplats presenteras information angående grundutbildning och forskningi ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Institutionen har ca 65 anställda, av vilka ungefär 25 är doktorander.

Undervisning på grundutbildningen bedrivs främst i ämnet ekonomisk historia, men institutionen deltar i ekonomprogrammet, i historikerprogrammet, i samhällsvetarprogrammet och i Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle. Insitutionen deltar också i masterprogrammet för samhällsvetenskap, med inriktning ekonomisk historia, samt magisterprogrammet i social analys av ekonomi och organisation. 

Forskningen vid institutionen täcker såväl modern tid, som den äldre ekonomiska historien.

Adress och telefon:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadr: Box 513, 751 20 Uppsala
Tel. 018-471 12 18
Telefax: 018-471 12 23
Expedition (rum A 456): mottagn. månd.-fred. 10-12
Email info@ekhist.uu.se

   

Aktuellt

Gratulationer till Lars Fälting på Ekonomisk-Historiska inst som blivit antagen som 'excellent lärare'.

Ingemar Petterson och Daniel Normark har av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond beviljats forskningsmedel för projektet:


Smakens teknovetenskaper: Livsmedelsutveckling i Sverige under den högindustriella epoken (Masters of flavour: Food invention in high-industrial Sweden)

Läs mer om projektet på RJ.se

Gå vidare till

Allmän information om studier på grundutbildningen

Masterprogrammet i samhällsvetenskap

Magisterprogram i social analys av ekonomi och organisation

Historikerprogrammet

Uppsala Centre for Business History (UCBH)

STS-centrum

Bibliotekets ämnesguide för ekonomisk historia