Kalendarium VT 2018

Lördag 17 mars

Disputation 13-15: Marja Erikson försvarar sin avhandling: Krediter i lust och nöd: Skattebönder i Torstuna härad, Västmanlands län, 1770-1870. Hörsal 2

Måndag 19 mars

UCBH seminariet kl 13-15: Peter Hedberg och Lars Karlsson presenterar artikel om krig och handel. K412

Tisdagen 20 mars

Doktorandseminarium, kl 10.15-12. K412

Måndag 26 mars

Högre seminariet, kl 13-15: VAKANT

Måndag 9 april

Högre seminariet kl 13-15: Rosalía Guerrero Cantarell lägger fram en texten "A Taste of Sunshine: An Exploration of the Banana Trade in Sweden”. K412

Tisdag 10 april

STS seminariet kl 13-15: Hanna Vikström, Historiska studier, KTH, presenterar sin nyutkomna doktorsavhandling, The specter of scarcity. Experiencing and coping with metal shortages, 1870-2015. K412

Måndag 16 april

Högre seminariet kl 10-15: Keith Tribe presents a paper on "A reassessment of EP Thompson's essay on  moral economy" (The seminar will be held in English). K412

Länk till hela kalendariet.

Välkommen till Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala

På denna webbplats presenteras information angående grundutbildning och forskningi ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Institutionen har ca 65 anställda, av vilka ungefär 25 är doktorander.

Undervisning på grundutbildningen bedrivs främst i ämnet ekonomisk historia, men institutionen deltar i ekonomprogrammet, i historikerprogrammet, i samhällsvetarprogrammet och i Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle. Insitutionen deltar också i masterprogrammet för samhällsvetenskap, med inriktning ekonomisk historia, samt magisterprogrammet i social analys av ekonomi och organisation. 

Forskningen vid institutionen täcker såväl modern tid, som den äldre ekonomiska historien.

Kontakt:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadr: Box 513, 751 20 Uppsala
Tel. 018-471 12 18
Telefax: 018-471 12 23
Expedition (rum A 456): mottagn. månd.-fred. 10-12
Email info@ekhist.uu.se

Aktuellt

Anslag från Forte

till professor Jan Ottosson och Fil dr Olle Jansson. Forte har beviljat ett tvåårigt anslag (1 928 289 kr) till projektet ”Tjänstemannarörelsen och framväxten av trygghets- och omställningsavtal i den svenska modellen”. Dessutom har Fil dr Olle Jansson erhållit ett anslag från Anér-stiftelsen för excerpering inom ramen för detta projekt.

Ansökan till hösten 2018

Gå vidare till

Masterprogrammet i Samhällsvetenskap

Historikerprogrammet

Uppsala Centre for Business History (UCBH)

STS-centrum

Bibliotekets ämnesguide för ekonomisk historia