Kalendarium HT 2015

Måndagen den 28 september

Högre seminariet kl 13-15: Fredrik Stöcker, USRS, presenterar sitt projekt om ekonomiska nätverk mellan Baltikum, Ukraina och Väst under åren 1987-91. K 412.

Fredagen den 2 oktober

Disputation kl 10-12: Michael Funke försvarar sin avhandling Regulating a Controversy. Inside Stakeholder Strategies and Regime Transition in the Self-Regulation of Swedish Advertising 1950–1971. Fakultetsopponent: Universitetslektor Thomas Pettersson, Umeå universitet. Hörsal 2.

Måndagen den 2 november

Högre seminariet kl 13-15: Pär Wikman, Mellanseminarium. K 412.

Länk till hela kalendariet.

Välkommen till Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala

På denna webbplats presenteras information angående grundutbildning och forskningi ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Institutionen har ca 65 anställda, av vilka ungefär 25 är doktorander.

Undervisning på grundutbildningen bedrivs främst i ämnet ekonomisk historia, men institutionen deltar i ekonomprogrammet, i historikerprogrammet, i samhällsvetarprogrammet och i Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle. Insitutionen deltar också i masterprogrammet för samhällsvetenskap, med inriktning ekonomisk historia. 

Forskningen vid institutionen täcker såväl modern tid, som den äldre ekonomiska historien.

Adress och telefon:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadr: Box 513, 751 20 Uppsala
Tel. 018-471 12 18
Telefax: 018-471 12 23
Expedition (rum A 456): mottagn. månd.-fred. 10-12
Email info@ekhist.uu.se