Kalendarium HT 2015

Måndagen den 23 november

UCBH seminariet kl 13-15: Mats Larsson och Gabriel Söderberg presenterar sin forskning om Riksbanksregleringens tillkomst och utveckling. K 412.

Tisdagen den 24 november

STS seminariet kl 13-15: Klassikerseminarium. Magnus Eklund presenterar Thomas P. Hughes (2004).  American genesis: a century of invention and technological enthusiasm, 1870-1970. University of Chicago Press. Ev. Läsbeting görs tillgängligt ca en vecka i förväg. K 412.

Måndagen den 30 november

Boklunch kl 12.30: Nicolas Glover presenterar antologin Histories of Public Diplomacy and Nation Branding in the Nordic and Baltic Countries. Han kommer också prata om hur det är att vara redaktör för en antologi. K 412.

Högre seminariet kl 13-15: Professor Mikael Holmqvist, Stockholms universitet, presenterar sin bok om Djursholm. K 412.

Fredagen den 4 december

Disputation kl 10-12: Henric Häggqvist försvarar sin avhandling On the Ocean of Protectionism. The Structure of Swedish Tariffs and Trade 1780–1830. Fakultetsopponent: Professor Leos Müller, Stockholms universitet. Hörsal 2.

Länk till hela kalendariet.

Välkommen till Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala

På denna webbplats presenteras information angående grundutbildning och forskningi ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Institutionen har ca 65 anställda, av vilka ungefär 25 är doktorander.

Undervisning på grundutbildningen bedrivs främst i ämnet ekonomisk historia, men institutionen deltar i ekonomprogrammet, i historikerprogrammet, i samhällsvetarprogrammet och i Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle. Insitutionen deltar också i masterprogrammet för samhällsvetenskap, med inriktning ekonomisk historia. 

Forskningen vid institutionen täcker såväl modern tid, som den äldre ekonomiska historien.

Adress och telefon:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadr: Box 513, 751 20 Uppsala
Tel. 018-471 12 18
Telefax: 018-471 12 23
Expedition (rum A 456): mottagn. månd.-fred. 10-12
Email info@ekhist.uu.se

   

Aktuellt

Val till institutionsstyrelsen

Valet till styrelsen är klart. Nya representanter är Jonatan Andersson, grundutbildningen, Viktor Persarvet och David Dellstig, forskarutbildningen, och Pamela Tipmanoworn, T/A-personal.

Doktorandkurser Ht 15

Information om kurserna finns här.

   

Gå vidare till

Allmän information om studier på grundutbildningen

Masterprogrammet i samhällsvetenskap

Historikerprogrammet

Uppsala Centre for Business History (UCBH)

STS-centrum

Bibliotekets ämnesguide för ekonomisk historia