Kalendarium VT 2017

Måndag 20 februari 

UCBH seminariet kl 13-15: Henrik Ericsson lägger fram de första kapitlen på sitt avhandlingsarbete rörande svenska patent 1900-1925. K412

Tisdag 21 februari

STS seminariet kl 13-15: Per Wisselgren, Umeå universitet samt gästforskare vid Uppsala STS, ventilerar ett artikelutkast på temat ”Alva Myrdals vetenskapliga internationalism”. Underlag kan rekvireras från författaren, Per.Wisselgren@umu.se en vecka i förväg. K412

Måndag 27 februari

Högre seminariet: kl 13-15 Morinao Iju (från Yokohama National University,  gästaforskare på Japaninstitutet vid Handelshögskolan) presenterar sin forskning om det svenska skattesystemets utveckling under 1960- och 70-talen. 

Fredag 3 mars

Disputation 10-12: Sarah Linden Pasay försvarar sin avhandling: Stable Media in the Age of Revolutions: Depictions of Economic Matters in British and Swedish State Newspapers, 1770–1820. Opponent: Joachim Östlund (Lunds universitet, Historiska institutionen). Ordförande: Mats Morell. Hörsal 1

Måndag 6 mars

Högre seminariet kl 13-16 (obs tiden!):  Per Wikman, slutseminarium, opponent Helena Bergman (Historiska institutionen, SU). Protokollförare: Linn Spross. K412

Tisdag 7 mars

STS seminariet kl 13-15: Jesper Meijling, KTH, ventilerar en del av sin doktorsavhandling under rubriken ”Marknadisering. Studier i en idés konstruktion och tillämpning 1940-2015​".  Underlag kan rekvireras från författaren, Jesper.Meijling@abe.kth.se en vecka i förväg. K412

Måndag 13 mars

UCBH seminariet kl 13-15: Viktor Persarvet presenterar avhandlingskapitel. K412

Länk till hela kalendariet.

Välkommen till Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala

På denna webbplats presenteras information angående grundutbildning och forskningi ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Institutionen har ca 65 anställda, av vilka ungefär 25 är doktorander.

Undervisning på grundutbildningen bedrivs främst i ämnet ekonomisk historia, men institutionen deltar i ekonomprogrammet, i historikerprogrammet, i samhällsvetarprogrammet och i Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle. Insitutionen deltar också i masterprogrammet för samhällsvetenskap, med inriktning ekonomisk historia, samt magisterprogrammet i social analys av ekonomi och organisation. 

Forskningen vid institutionen täcker såväl modern tid, som den äldre ekonomiska historien.

Kontakt:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadr: Box 513, 751 20 Uppsala
Tel. 018-471 12 18
Telefax: 018-471 12 23
Expedition (rum A 456): mottagn. månd.-fred. 10-12
Email info@ekhist.uu.se

   

Aktuellt

Mooc-kurs: Understanding Financial Crisis: Business Cycles and Policy​. Välkommen att anmäla dig!

Vårterminen 2017

Gratulationer till Lars Fälting på Ekonomisk-Historiska inst som blivit antagen som 'excellent lärare'.

Ingemar Petterson och Daniel Normark har av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond beviljats forskningsmedel för projektet:


Smakens teknovetenskaper: Livsmedelsutveckling i Sverige under den högindustriella epoken (Masters of flavour: Food invention in high-industrial Sweden)

Läs mer om projektet på RJ.se

Gå vidare till

Allmän information om studier på grundutbildningen

Masterprogrammet i samhällsvetenskap

Magisterprogram i social analys av ekonomi och organisation

Historikerprogrammet

Uppsala Centre for Business History (UCBH)

STS-centrum

Bibliotekets ämnesguide för ekonomisk historia