UPPSALA UNIVERSITET : Ekonomisk-historiska institutionen
Uppsala universitet
Hoppa över länkar

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomikum


Välkommen till Ekonomisk-historiska institutionen


På denna webbplats presenteras information angående grundutbildning och forskning i ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Institutionen har ca 50 anställda, av vilka ungefär 30 är doktorander.

Undervisning på grundutbildningen bedrivs främst i ämnet ekonomisk historia, men institutionen deltar i ekonomprogrammet, i samhällsvetarprogrammet och i Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle. Insitutionen deltar också i masterprogrammet för samhällsvetenskap, med inriktning ekonomisk historia.

Forskningen vid institutionen täcker såväl modern tid, som den äldre ekonomiska historien.


Adress och telefon:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadr: Box 513, 751 20 Uppsala
Tel. 018-471 12 18
Telefax: 018-471 12 23
Expedition (rum A 456): mottagn. månd.-fred. 10-12
Email info@ekhist.uu.se


Kalendarium
Klicka på länken nedan för att se institutionens seminarier, disputationer och andra evenemang. Kalendarium
Masterprogram i ekonomisk historia
Länken nedan leder till hemsidan för masterprogrammet i samhällsvetenskap, där ekonomisk historia ingår som en inriktning. Masterprogrammet

Historikerprogrammet
Länken nedan leder till webbsidan för historikerprogrammet. ett samarbete mellan tre ämnen: historia, idé- och lärdomshistoria samt ekonomisk historia. Se vidare här för mer information.
UCBH
Uppsala Centre for Business History är ett centrum för forskning kring företagandets historia.
STS
Uppsala Science and Technology Studies Center
SALTSA
A programme for problem-oriented working life knowledge in Europe
CEBERG
The Corporate Social Responsibility and Business Ethics Research Group (CEBERG) at Uppsala University is a network of researchers at the Departments of Business Studies, Economic History and Information Technology at Uppsala University. See here for more information.
Ämnesguide till ekonomisk historia
I bibliotekets ämnesguide får du tips om informationsresurser inom ekonomisk historia.