Kalendarium Ht 2014

    

Måndagen den 1 september

Magisteruppsats kl 13-15: Karin Ottander, Kök och kön.
En analys av köket som genusskapande arena 1901-1920. K 412.

Masteruppsats kl 15-17: Viktor Persarvet, Protektionism, industrialisering och tillväxt.
En studie av handelspolitikens effekter på tillväxten i Sverige 1873-1910. K 412.

Tisdagen den 2 september

Magisteruppsats kl 13-15: Johan Eriksson, Svenska företags aktiekursvolatilitet
1914-1934. K 412.

Måndagen den 15 september

Högre seminariet kl 13-15: Majid Asgari presenterar ett avhandlingskapitel. K 412.

Måndagen den 29 september

Högre seminariet kl 13-15: Hanna Söderbaum presenterar ett avhandlingskapitel. K 412.

Måndagen den 27 oktober

Högre seminariet kl 13-15: Kristina Lundblad, Enheten för bokhistoria, Lunds universitet. K 412.

Länk till hela kalendariet

Välkommen till Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala

På denna webbplats presenteras information angående grundutbildning och forskningi ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Institutionen har ca 65 anställda, av vilka ungefär 25 är doktorander.

Undervisning på grundutbildningen bedrivs främst i ämnet ekonomisk historia, men institutionen deltar i ekonomprogrammet, i historikerprogrammet, i samhällsvetarprogrammet och i Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle. Insitutionen deltar också i masterprogrammet för samhällsvetenskap, med inriktning ekonomisk historia. 

Forskningen vid institutionen täcker såväl modern tid, som den äldre ekonomiska historien.

Adress och telefon:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadr: Box 513, 751 20 Uppsala
Tel. 018-471 12 18
Telefax: 018-471 12 23
Expedition (rum A 456): mottagn. månd.-fred. 10-12
Email info@ekhist.uu.se

      

   

Aktuellt

Pedagogiskt pris till Dan Bäcklund

Universitetslektor Dan Bäcklund har tilldelats 2014 års pedagogiska pris inom området juridik och samhällsvetenskap. Se mer information här.

Ny prefekt vid institutionen

Från 1 maj blir Sofia Murhem institutionens nya prefekt.

Gå vidare till

Information om registrering HT14

Allmän information om studier på grundutbildningen

Masterprogrammet i samhällsvetenskap

Historikerprogrammet

Uppsala Centre for Business History (UCBH)

STS-centrum

Bibliotekets ämnesguide för ekonomisk historia