Kalendarium HT 2017

Tisdag 28 november

STS seminariet kl 13-15: Simon Larsson, inst. för idé- och lärdomshistoria, ventilerar ett artikelutkast som utgår från postkraschlitteraturen efter 2008, inom ramen för sitt projekt om historietänkande inom nationalekonomin.

Måndag 4 december

Högre seminariet kl 13-15: Nikolas Glover presenterar en text om "Made in Sweden: Export promotion, nation branding and the marketing professions, 1955-1965”

Måndag 11 december

UCBH seminariet kl 13-15: Henric Häggqvist – titel meddelas senare. K412

Tisdag 12 december

STS seminariet kl 13-15: projektansökansseminarium. Vi diskuterar utkast till projektansökningar. Meddela intresse av att ventilera en skiss till Ylva.Hasselberg@ekhist.uu.se senast 1 december.

Måndag 18 december

Högre seminariet,kl 13-15: Projektansökningar.  K412

Länk till hela kalendariet.

Välkommen till Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala

På denna webbplats presenteras information angående grundutbildning och forskningi ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Institutionen har ca 65 anställda, av vilka ungefär 25 är doktorander.

Undervisning på grundutbildningen bedrivs främst i ämnet ekonomisk historia, men institutionen deltar i ekonomprogrammet, i historikerprogrammet, i samhällsvetarprogrammet och i Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle. Insitutionen deltar också i masterprogrammet för samhällsvetenskap, med inriktning ekonomisk historia, samt magisterprogrammet i social analys av ekonomi och organisation. 

Forskningen vid institutionen täcker såväl modern tid, som den äldre ekonomiska historien.

Kontakt:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadr: Box 513, 751 20 Uppsala
Tel. 018-471 12 18
Telefax: 018-471 12 23
Expedition (rum A 456): mottagn. månd.-fred. 10-12
Email info@ekhist.uu.se

Aktuellt

Anslag från Forte

till professor Jan Ottosson och Fil dr Olle Jansson. Forte har beviljat ett tvåårigt anslag (1 928 289 kr) till projektet ”Tjänstemannarörelsen och framväxten av trygghets- och omställningsavtal i den svenska modellen”. Dessutom har Fil dr Olle Jansson erhållit ett anslag från Anér-stiftelsen för excerpering inom ramen för detta projekt.

Har du tagit examen? Läs här om diplomeringsceremonin i oktober.

Höstterminen har börjat

Ansökan till våren 2018

Gå vidare till

Masterprogrammet i Samhällsvetenskap

Magisterprogram i Social analys av ekonomi och organisation

Historikerprogrammet

Uppsala Centre for Business History (UCBH)

STS-centrum

Bibliotekets ämnesguide för ekonomisk historia