Kalendarium VT 2016

Måndagen den 8 februari

Högre seminariet kl 13-16: AvhandlingsPM: de nya doktoranderna presenterar sina avhandlingsprojekt. K 412.

Måndagen den 15 februari

UCBH seminariet kl 13-15: Per Thörnqvist, analytiker på det Danske Bank, presenterar sin forskning och sitt databasarbete rörande ekonomisk utveckling i nordiska banker. K 412.

Tisdagen den 16 februari

STS seminariet kl 13-15: Hedvig Gröndal, doktorand, Sociologiska inst. Uppsala universitet presenterar en text med titeln “Risk, control and the mundane infection: enactments of streptococcus group A in medical controversies", som handlar om kontroverser kring streptokocker grupp A i medicinsk kunskap och hur detta relateras till olika göranden av risk/ där framtida antibiotikaresistens. Underlag finns tillgängligt cirka en vecka innan seminariet, maila hedvig.grondal@soc.uu.se. K 412.

Måndagen den 22 februari

Högre seminariet kl 13-15: Pär Wikman, mellanseminarium. Oppponent Ingemar Pettersson. K 412.

Länk till hela kalendariet.

Välkommen till Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala

På denna webbplats presenteras information angående grundutbildning och forskningi ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Institutionen har ca 65 anställda, av vilka ungefär 25 är doktorander.

Undervisning på grundutbildningen bedrivs främst i ämnet ekonomisk historia, men institutionen deltar i ekonomprogrammet, i historikerprogrammet, i samhällsvetarprogrammet och i Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle. Insitutionen deltar också i masterprogrammet för samhällsvetenskap, med inriktning ekonomisk historia. 

Forskningen vid institutionen täcker såväl modern tid, som den äldre ekonomiska historien.

Adress och telefon:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadr: Box 513, 751 20 Uppsala
Tel. 018-471 12 18
Telefax: 018-471 12 23
Expedition (rum A 456): mottagn. månd.-fred. 10-12
Email info@ekhist.uu.se

   

Aktuellt

Doktorandkurser Vt 16

Information om kurserna finns här.

Ska du läsa hos oss i vår?

Tacka ja till kursen senast den 18/12 och registrera dig senast den 11/1. Mer information finns här.

Val till institutionsstyrelsen

Valet till styrelsen är klart. Nya representanter är Jonatan Andersson, grundutbildningen, Viktor Persarvet och David Dellstig, forskarutbildningen, och Pamela Tipmanoworn, T/A-personal.

Gå vidare till

Allmän information om studier på grundutbildningen

Masterprogrammet i samhällsvetenskap

Historikerprogrammet

Uppsala Centre for Business History (UCBH)

STS-centrum

Bibliotekets ämnesguide för ekonomisk historia