Kalendarium Ht 2014

    

Måndagen den 6 oktober

UCBH seminariet kl 13-15: Jan Ottosson presenterar sin bok Svensk luftfart 1900-1951: Civilflyget, privata aktörer och offentliga intressen. K 412.

Tisdagen den 7 oktober

STS seminariet kl 13-15: Per Lundin lägger fram en text m ”bruna nätverk” inom vetenskapen. Maila Per.Lundin@ekhist.uu.se för underlag.
K 412.

Måndagen den 20 oktober

UCBH seminariet kl 13-15: Henrik Ericson ventilerar ett avsnitt från sin avhandling om svenska storföretags patentstrategier. K 412.

Tisdagen den 21 oktober

STS seminariet kl 13-15: Ylva Hasselberg lägger fram ett kapitel i biografin över Eli Heckscher. Maila Ylva.Hasselberg@ekhist.uu.se för underlag. K 412.

Måndagen den 27 oktober

Högre seminariet kl 13-15: Kristina Lundblad, Enheten för bokhistoria, Lunds universitet. K 412.

Länk till hela kalendariet

Välkommen till Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala

På denna webbplats presenteras information angående grundutbildning och forskningi ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Institutionen har ca 65 anställda, av vilka ungefär 25 är doktorander.

Undervisning på grundutbildningen bedrivs främst i ämnet ekonomisk historia, men institutionen deltar i ekonomprogrammet, i historikerprogrammet, i samhällsvetarprogrammet och i Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle. Insitutionen deltar också i masterprogrammet för samhällsvetenskap, med inriktning ekonomisk historia. 

Forskningen vid institutionen täcker såväl modern tid, som den äldre ekonomiska historien.

Adress och telefon:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadr: Box 513, 751 20 Uppsala
Tel. 018-471 12 18
Telefax: 018-471 12 23
Expedition (rum A 456): mottagn. månd.-fred. 10-12
Email info@ekhist.uu.se

      

   

Aktuellt

Utlysning av val till institutionsstyrelsen

Nu börjar valet för studenter på grund-, masters- och forskarutbildningarna.
Mer information finns på denna sida.

Dags att söka kurser till våren

Sista dag för anmälan är den 15 oktober.
Anvisningar finns här på UU:s hemsida.

Gå vidare till

Allmän information om studier på grundutbildningen

Masterprogrammet i samhällsvetenskap

Historikerprogrammet

Uppsala Centre for Business History (UCBH)

STS-centrum

Bibliotekets ämnesguide för ekonomisk historia