Kalendarium VT 2017

Måndag 11 september

Högre seminariet kl 13-15: Jarmo Peltola (gästforskare): ”Twist In Modernization – Death from water tap, Case study on the Tampere Typhoid epidemic 1916”. K412

Måndag 18 september

UCBH seminariet kl 13-15: Mats Larsson och Gabriel Söderberg presenterar sin nyutkomna bok “Finance and the Welfare State: Banking Development and Regulatory Principles in Sweden, 1900-2015”.  Du kan hitta en länk till boken på förlagets hemsida här: https://www.palgrave.com/in/book/9783319618500 . K412

Tisdag 19 september

STS seminariet kl 13-15: Carl Öhman, doktorand i Information, Communication and the Social Sciences,  University of Oxford, Oxford Internet Institute, presenterar  “The Political Economy of Death in the Age of Information”. Underlag kan rekvireras från författaren, carl.j.ohman@gmail.com, en vecka I förväg.

Måndag 25 september

Högre seminariet kl 13-15: Rosalìa Guerrero Cantarell lägger fram ett artikelmanus om "Rags-to-Riches Narrative in Mexican Cinema". K412

Torsdag 28 september

Offentlig föreläsning kl 17:00-18:15: Erin Jesse, Lord Kelvin Adam Smith research fellow and assistant professor at the Department of History at the University of Stratclyde, Glasgow and the Scottish Oral History Center. Titel: "Challening narratives of challenging times: Oral historical approaches to understanding personal experiences of political violence".

Måndag 2 oktober

UCBH seminariet kl 13-15: vakant

Länk till hela kalendariet.

Välkommen till Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala

På denna webbplats presenteras information angående grundutbildning och forskningi ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Institutionen har ca 65 anställda, av vilka ungefär 25 är doktorander.

Undervisning på grundutbildningen bedrivs främst i ämnet ekonomisk historia, men institutionen deltar i ekonomprogrammet, i historikerprogrammet, i samhällsvetarprogrammet och i Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle. Insitutionen deltar också i masterprogrammet för samhällsvetenskap, med inriktning ekonomisk historia, samt magisterprogrammet i social analys av ekonomi och organisation. 

Forskningen vid institutionen täcker såväl modern tid, som den äldre ekonomiska historien.

Kontakt:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadr: Box 513, 751 20 Uppsala
Tel. 018-471 12 18
Telefax: 018-471 12 23
Expedition (rum A 456): mottagn. månd.-fred. 10-12
Email info@ekhist.uu.se