Upcoming Events

Tisdag 2 maj

STS seminariet kl 13-15: Gustaf Nelhans, vetenskapsteoretiker från Göteborgs universitet samt BHS, presenterar sin forskning. Presentationen kommer att centreras kring forskningens genomslag utanför akademin och om/hur forskning kan spåras genom referenser i professionella sammanhang med kvantitativa metoder. Alltså om distansläsning av exempelvis riktlinjer, behandlingsrekommendationer och offentliga dokument i digitala arkiv. Problemen är av metodologisk art vad gäller standardisering, men en än viktigare teoretisk fråga berör modaliteter och referensens gränser genom exempelvis 'obliteration by incorporation'. När upphör en referens att vara en referens? Läsunderlag kan rekvireras från Gustaf.Nelhans@hb.se en vecka i förväg. K412

Måndag 8 maj

Högre seminariet kl 13-15: Petri Talvitie (gästforskare från Finland) presenterar sin forskning om Skatteköp i Sverige-Finland. K412

Onsdag 10 maj

UCBH seminariet kl 13-15: Ann-kristin Bergquist, Umåe universitet, gästar UCBH-seminariet. Titel meddelas senare

Måndag 15 maj

Högre seminariet/UCBH kl 13-15: professor John Campbell, Darthmouth College presenterar sin forskning. K412

Tisdag 16 maj

STS seminariet kl 13-15: Håkan Boström lägger fram avhandlingskapitel. Läsunderlag kan rekvireras från författaren, Hakan.Bostrom@ekhist.uu.se en vecka i förväg. K412

Måndag 22 maj

Högre seminariet kl 13-16 (obs tiden!): Marja Erikson, slutseminarium. Opponent Patrik Svensson, (Ekonomisk-historiska institutionen, LU). K412

Welcome to the Department of Economic History in Uppsala

The Department of Economic History has approximately 65 teachers, researchers and graduate students.

The undergraduate program covers all levels of economic history. The department also participates in undergraduate programs in economics, in financial and national economic analysis, in the social sciences and in civil engineering. Three courses in English covering Swedish and Scandinavian economic history are given for exchange students.

The department also offers programs for master and PhD degrees.

Much of the research at the department deals with the development of the labor market, business, banking and financial systems after 1945. However, a number of research projects and doctoral theses concern the development of trade and consumption, industry and agriculture in the 19th century and earlier. Gender and ethnic relations are also a subject of study.

Visiting address:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postal address: Box 513, 751 20 Uppsala
Phone: +46 18 471 12 18
Fax: + 46 18 471 12 23
Office (room A 456): Monday - Friday 10-12 a.m.
Email info@ekhist.uu.se