Upcoming Events

 

Welcome to the Department of Economic History in Uppsala

The Department of Economic History has approximately 65 teachers, researchers and graduate students.

The undergraduate program covers all levels of economic history. The department also participates in undergraduate programs in economics, in financial and national economic analysis, in the social sciences and in civil engineering. Three courses in English covering Swedish and Scandinavian economic history are given for exchange students.

The department also offers programs for master and PhD degrees.

Much of the research at the department deals with the development of the labor market, business, banking and financial systems after 1945. However, a number of research projects and doctoral theses concern the development of trade and consumption, industry and agriculture in the 19th century and earlier. Gender and ethnic relations are also a subject of study.

Visiting address:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postal address: Box 513, 751 20 Uppsala
Phone: +46 18 471 12 22
Fax: + 46 18 471 12 23
Email info@ekhist.uu.se

News

Aktuellt

Jakob Molinder får Rudolf Meidner-priset 2018

Vi gratulerar FD Jakob Molinder som blivit tilldelad Rudolf Meidner-priset 2018 för forskning i fackföreningsrörelsens historia. Priset delas ut av forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Det som belönas är Jakobs avhandling, Interregional Migration, Wages and Labour Market Policy. Jakob disputerade vid institutionen 2017.

Professor Mats Morell tilldelas pris av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur ur Harry Karlssons fond för folklivsforskning. Motiveringen lyder: "För en mångårig och framstående forskargärning inom agrarhistoria, särskilt för studiet av dess folkliga villkor". Priset utdelas vid Akademiens högtidssammanträde 6 november 2018. 

Anmälan till vårterminen 2019

Ekonomisk-historiska mötet 2019

Nedläggning av gamla kurser