Upcoming Events

 

Welcome to the Department of Economic History in Uppsala

The Department of Economic History has approximately 65 teachers, researchers and graduate students.

The undergraduate program covers all levels of economic history. The department also participates in undergraduate programs in economics, in financial and national economic analysis, in the social sciences and in civil engineering. Three courses in English covering Swedish and Scandinavian economic history are given for exchange students.

The department also offers programs for master and PhD degrees.

Much of the research at the department deals with the development of the labor market, business, banking and financial systems after 1945. However, a number of research projects and doctoral theses concern the development of trade and consumption, industry and agriculture in the 19th century and earlier. Gender and ethnic relations are also a subject of study.

Visiting address:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postal address: Box 513, 751 20 Uppsala
Phone: +46 18 471 12 22
Fax: + 46 18 471 12 23
Email info@ekhist.uu.se

News

Aktuellt

REGISTRERING HT 2018

Ekonomisk-historiska mötet 2019

Pedagogiskt pris

Vi gratulerar docent Orsi Husz som får 2018 års pedagogiska pris vid Uppsala universitet i kategorin ”Lärarinsatser och pedagogisk utveckling inom forskarutbildning”.

Gratulationer

till professorerna Mats Larsson och Jan Ottosson som fått present och hedersbetygelser efter 30 år i statlig tjänst.

Nya forskningsmedel från Handelsbankens forskningsstiftelser

Två av institutionens forskare har fått nya forskningsmedel från Handelsbankens forskningsstiftelser. Docent Therese Nordlund Edvinsson har fått 1 milj. kr för projektet "Att formas till ledare. Generationsskiften och genusmönster i svenska företagardynastier 1880-1980" medan FD Christopher Pihl fått 1,5 milj. kr för projektet "Att skapa och behålla tillit efter Sveriges första bankkris: Riksens ständers bank 1668-1721".

Nedläggning av gamla kurser