Uppsala universitet

UPPSALA UNIVERSITET: Ekonomisk-historiska institutionen: In English

Department of Economic History

Ylva Hasselberg

Associate professor/docent

Email address:

Ylva.Hasselberg@ekhist.uu.se

Telephone number:

+46(0)18 471 57 55

Fax number: +46(0)18 471 12 23
Address: Department of Economic History
Box 513
S-751 20 Uppsala
Room number: A 488

Present position

Research fellow of the Royal Academy of Science

Research Interests

My main interest has for fifteen years been the relationship between decision-making in Science, Business and Politics and personal networks. In my Ph. D. thesis I studied the relationship between economic rationality and personal networks in the 19th century Swedish iron industry, from what might be termed an anthropological standpoint. The networks of CEOs and the effect they have on innovation/stagnation have been the target of another research project that has involved a broader investigation of Swedish big business during the 20th century. These two projects have resulted in the development of certain theoretical standpoints regarding the concept of networks. I have then proceeded to study the relationship between scholarship and scientific ideas on the one hand and networks and career strategies on the other hand. This project has concerned the construction of Swedish economic history, 1920—1950. Presently I am occupied with a project that investigates the professional identity of researchers and teachers at Swedish universities and how it is affected by political and financial reforms. The underlying hypothesis is that the professional system in this sector is rapidly changing and that this may result in the deprofessionalisation of teachers and researchers.

Teaching experiences

I have taught both in history and economic history, and on the STS program, although my teaching experience is somewhat limited. I have supervised two doctoral students to the completion of their dissertations, and I am currently supervising four.

Research Projects

2004 Professions, power and the definition of science: the development of Swedish universities 1990-2005 (Torsten and Ragnar Söderbergs stiftelser through the Royal Academy of Science).

2001 Chroniclers of industrialism. Eli Heckscher and the construction of Swedish Economic history 1920—1950 (Swedish Science Council).

2000 Social networks and economic development. Entrepreneurial networks and their influence on patterns of innovation and stagnation in Swedish business 1870-1985 (Tore Browaldhs stiftelse).

2000 Institutional and political conditions for the development of coastal fishing in the Nordic countries (MISTRA).

1999 A comparative history of ideas on safety in road traffic and railway traffic in Sweden 1900—1970 (Banverket and the Swedish Road Administration).

1999 The effects of public subsidies on the level of segregation of the labour market in Dalarna 1994—1998 (County Council of Dalarna).

Selected Publications

Books

I rikets tjänst — En ESO-rapport om statliga kårer. Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). with Erik Kärnekull. Ds 2001:45.

Den sociala ekonomin. Familjen Clason och Furudals bruk 1804–1856. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historica Upsaliensia 189, 1998.

Fisk och fusk: mål, medel och makt i fiskeripolitiken: rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). With Lars Hultkrantz och Daniel Stigberg. Ds 1997:45.

Edited books

Hasselberg, Ylva & Petersson, Tom (eds.): ”Bäste Broder! ”Nätverk, entreprenörskap och innovation i svenskt näringsliv. Hedemora: Gidlunds 2006

Hasselberg, Ylva och Hedberg, Peter (eds.): I samma båt. Uppsatser i finans- och företagshistoria tillägnade Mats Larsson. Uppsala studies in Economic History 65. Uppsala 2003.

Chapters in books

"Nätverk som positiv och negativ kraft i ekonomisk utveckling", in: (ed. Hasselberg, Ylva & Petersson, Tom) "Bäste broder!" : nätverk, entreprenörskap och innovation i svenskt näringsliv. Hedemora: Gidlunds 2006

”Män av järn och stålsatt vänskap”, in: (ed. Hasselberg, Ylva & Petersson, Tom)”Bäste Broder! ”Nätverk, entreprenörskap och innovation i svenskt näringsliv. Hedemora: Gidlunds 2006.

”Företag, nätverk och innovation”, in: (ed. Hasselberg, Ylva & Petersson, Tom)”Bäste Broder! ”Nätverk, entreprenörskap och innovation i svenskt näringsliv. Hedemora: Gidlunds 2006.

“Eli och Arthur, Arthur och Eli. Ett vetenskapssociologiskt perspektiv på ekonomisk historias födelse i Sverige, 1920–1940”, in: Opuscula Historica Upsaliensia. Uppsala (kommande).

“Företag har sina öden”, in: (ed. Hasselberg, Y & Hedberg, P) I samma båt. Uppsatser i finans- och företagshistoria tillägnade Mats Larsson. Uppsala studies in Economic History 65. Uppsala 2003.

“Inledning”, in: (ed. Hasselberg, Y & Hedberg, P): I samma båt. Uppsatser i finans- och företagshistoria tillägnade Mats Larsson. Uppsala studies in Economic History 65. Uppsala 2003.

”Den viktiga värdinnan: Sysslolösa salongsdamer och hushållsaktiga hustrur i det tidiga 1800-talets Dalarna”, in: Kvinnors arbetsliv i Dalarna genom fem sekler. Stiftelsen Bonäs Bygdegård 2002.

”Ett forskningsfält i vardande” in: Sociala nätverk och fält. Opuscula Historica Upsaliensia 28. Uppsala 2002.

”Vem vill leva i nätverkssamhället?”, in: Sociala nätverk och fält. Opuscula Historica Upsaliensia 28. Uppsala 2002.

”Åter till historiens nätverk” (with Leos Müller och Niklas Stenlås) in: Sociala nätverk och fält. Opuscula Historica Upsaliensia 28. Uppsala 2002.

”Ekonomin och den sociala dimensionen” in: Om kooperation och social ekonomi. Kooperativ Årsbok 2000.

”Nätverk är ingen tebjudning”, in: Nätverk i historisk forskning — metafor, metod eller teori? Rapporter från Växjö Universitet, nr 1 1999.

”Letters, social networks and the embedded economy”. in: Epistolary Selves. Letters and Letter-Writers, 1600–1945 (ed. Rebecca Earle). Ashgate Press 1999.

Articles in Journals

"Networks and scientific integrity: Eli Heckscher and the Construction of Economic History in Sweden, 1920-1950", in: Scandinavian Economic History Review 2006/3, vol. 54, 2006.

”Stadshypotek enligt Bourdieu: Review of Eriksson, Per: Stadshypoteks plats och bana inom det svenska kreditväsendet 1909-1970 : en socialhistorisk studie. Stockholm Studies in Economic History 38”, in Historisk tidkskrift, vol. 125, 2005.

”Review of Åström, Anna-Maria, : 'Sockenboarne'. Helsingfors : Svenska litteratursällsk. i Finland, 1993. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, in: Scandinavian Economic History Review 1996.

Working papers and reports

Spindeln i nätet – Erik Johan Ljungberg, lojalitet och ingenjörsidentitet på Domnarvet och Skutskär 1875–1896. Uppsala papers in Financial and Business History nr 17, 2003.

Fara eller frihet?: säkerhetstänkande inom bantrafik och vägtrafik 1858–1968: en jämförande studie. Working papers in transport, tourism and information technology. Högskolan Dalarna 2001.

40 procent? Effekten av företagsstöd på den segregerade arbetsmarknaden i Dalarnas län 1994–1998. Dalarnas Forskningsråd arbetsrapport 2000.

History from a network perspective. Three examples from Swedish Early Modern and Modern History c. 1700–1950. Tillsammans med Leos Müller och Niklas Stenlås. CTS Working paper 1997:01.

Popular Science

”On efficiency and on inefficient professional judgement”, in Annual Report 2005. Riksbankens Jubileumsfond.

”Kontraktet och Gåvan” in Glänta 1-2/05.

”Akademins nätverk” in Tvärsnitt 2004/4.

“Vem vill leva i nätverkssamhället”, in Tvärsnitt 2001/4.

“Elitkamrater”, (with med Leos Müller and Niklas Stenlås) in Tvärsnitt 1997/3.

CV

Education

2004, Docent/Associate professor in Economic History, Uppsala university

1998, PhD in history, Uppsala university

Academic Positions, Appointments and Networks

2003, Research fellow of the Royal Academy of Science

2000, Researcher, Dept. of Economic History, Uppsala university

1999, Researcher, Dalarnas Forskningsråd

To the top


Department of Economic History, Box 513, S-751 20 Uppsala, Sweden | Webmaster | Information. Page uppdated 29 November 2006.