Uppsala universitet

UPPSALA UNIVERSITET: Ekonomisk-historiska institutionen: In English

Department of Economic History

Mats Larsson

Professsor

Email address:

Mats.Larsson@ekhist.uu.se

Telephone number:

+46(0)18 471 12 32

Fax number: +46(0)18 471 12 23
Address: Department of Economic History
Box 513
S-751 20 Uppsala
Room number: A 476

Present position

Professor in Economic History

Director of Graduate Studies

Research Interests

I have since my PhD-exam in 1986 primarily concentrated my research to the fields of financial and business history. Among my special research interests are the regulation of financial markets and the development of the Swedish insurance market. Another area of prime interest is the development Swedish industry in the 20th century, and especially the establishment of Big Business in Sweden. In this project I cooperate with scholars from six other European countries.

Teaching experiences

I have taught on all levels of economic history, the major part on basic courses. I have supervised 12 doctoral students to the completion of their dissertation, and I am currently supervising 7.

Research Projects

2006, Pensionsgaranti – a part of Swedens Social Security System (The mutual insurance company Pensionsgaranti).

2005, The economic development of Swedish commercial banking – a long term perspective (Handelsbanken Research Foundations).

2004, The Development of Big Business in Sweden.

2003, The Sock Producer – Åke Wiberg, entrepreneur and politician (The Åke Wiberg Foundation).

2003, Mobilisation of Domestic Financial Resources: Banking and Microcredit in Eastern and Southern Africa (SIDA).

2001, Failures in Swedish Business Enterprises in the 1980s and 90s (The Nödfor Research Foundation).

2000, Insurance and the Swedish Model (The Swedish Research Council).

1996, The Bonnier Group in the history of Swedish Media (The Bonnier Group, The Ridderstad Foundation).

1994 Development of Early Banking Markets: the Swedish Case (The Savings Banks Research Foundation).

Selected Publications

Textbooks and chapter in textbook

Från Spinning Jenny till IT. En teknisk ekonomisk fördjupning i historia. Almqvist & Wiksell, Stockholm 1997.

Människans vägar 2. Från imperialismen till våra dagar (the Swedish parts). Lärobok för gymnasiet. Almqvist & Wiksell, Stockholm 1994.

En svensk ekonomisk historia 1850-1985. SNS Förlag, Stockholm 1991, 1993.

Risktagandets gränser. Utvecklingen av det svenska bankväsendet 1850-1980. Från Thunman C.G. & Eriksson K. (ed.) Bankmarknader i förvandling. Lund 1990 (with Håkan Lindgren).

Books and larger scientic reports

Strumpfabrikören – Åke Wiberg,entreprenör och politiker. Under publication

Den svenska försäkringsmodellens uppgång och fall. Svenska Försäkringsföreningens Förlag, Stockholm 2005 (with Mikael Lönnborg and Sven-Erik Svärd).

Å&Å – Drömfabriken, från fiction till fakta. Bonniers en mediefamilj. Albert Bonnier Förlag, Stockholm 2003.

Staten, finansmarknaden och Stadshypotek. In: Sjögren, H., Bladh M., Eriksson P. & Larsson M. I takt och otakt med tiden. Stadshypotek mellan marknad och politik. Ekerlids Förlag, Stockholm 2002.

Bonniers – en mediefamilj. Förlag, konglomerat och mediekoncern 1953-1990. Albert Bonniers Förlag, Stockholm 2001.

Staten och kapitalet - det svenska finansiella systemet under 1900-talet. SNS Förlag, Stockholm 1998.

Hasselfors under fyra sekel, boken om företaget Hasselfors. Hasselfors 1995. (with Ragnar Boman and Sten-Ove Petersson).

Vägen till och från bankkrisen. Svenska banksystemets förändring 1969-1994. Carlssons Förlag, Stockholm 1995. (with Hans Sjögren) .

Staten som bankägare - från Jordbrukarbanken till Nordbanken. SNS Occasional Paper no 35. 1992 (with Gunnar Eliasson)

Den reglerade marknaden - svenskt försäkringsväsende 1850-1913. SNS Occasional Paper no 23 1991.

Arbete och lön vid Bredsjö bruk. En studie av löneprinciper och lönenivåer för olika yrkeskategorier vid Bredsjö bruk 1828-1905. Acta Universitatis Upsalienses 1986.

Chapters in books

Banks, Financial Market and the Swedish State During the Second World War. Coming Basel 2006/07, (with Peter Hedberg).

Long-term ownership and ownership strategies in family firms: The case of Bonniers 1950-1990. EBHA-paper, The sixth European Business History Congress 22-24 August 2002, Helsinki. Under publication 2006/2007, (with Daniel Nyberg).

Succession och nätverk. Bonnierföretagen i media och industri 1952-1990. In: Hasselberg, Y & Petersson, T. (eds.), ”Bäste Broder!” Nätverk, entreprenörskap och innovation i svenskt näringsliv. Gidlunds 2006.

Storföretagande och industrikoncentration. In: Isacson M. & Morell M. (eds.) Industrialismens tid. Ekonomisk-historiska perspektiv på svensk industriell omvandling under 200 år. SNS Förlag, Stockholm, 2002.

Entreprenörskap och förvaltning – ledarskap i Bonnierföretagen. In: Henrekson, M. Larsson, M. & Sjögren, H. (eds.) Entrepreneurship in Business and Research. Essays in Honour of Håkan Lindgren. EHF, Institute For Research in Economic History, Stockholm 2001.

Entrepreneurship, Active Ownership and Succession Strategies: The long term viability of the Swedish Bonnier and Wallenberg Family Business Groups. In: Poutziouris, P. (ed.) Tradition or Entrepreneurship in the New Economy. Academic Research Forum Proceedings, Manchester Business School. Manchester 2000 ((with Daniel Nyberg and Håkan Lindgren).

Från idé till verklighet - jordbrukskasserörelsen i omvandling. In: Aléx P., Ottosson J. & Wikström B. (ed.) Mellan stat och marknad - ett sekel av kooperation. Kooperativ årsbok, Stockholm 1999.

Overcoming institutional barriers - financial networks in Sweden 1910-1990. In: Cassis Y., Feldman G.D. & Olsson U. The Evolution of Financial Institutions and Markets in Twentieth-century Europe. Scolar Press, London, 1995.

Infrastruktur - Investeringar och finansieringsvägar. In: Sjögren H. (ed.) Obligationsmarknaden. SNS Förlag, Stockholm 1993.

Banking in the Nordic Countries 1850-1992. In: Europäische Bankengeschichte. Fritz Knapp Verlag, Frankfurt am Main, 1993.

Chapter 2 Statligt företagsägande - framväxten and Chapter 7 Från Post- och Kreditbanken till Nordbanken. In: Anell B. et al. Staten som ägare. SNS Förlag, Stockholm, 1992. (with Gunnar Eliasson)

Industrialiseringens sekel. In: Sveriges Industri, Industriförbundet, Stockholm, 1992. (with Ulf Olsson)

Government subsidy or internal restructuring? - Swedish commercial banks during the crises years of the 1920s. In: Cottrel P.L., Lindgren H. & Teichova A. (eds.) European Industry and Banking Between the Wars. Leicester University Press, 1992.

State, Banks and Industry in Sweden, with som References to the Scandinavian Countries. In: James H., Lindgren H. & Teichova A. (eds.) The Role of Banks in the Interwar Economy. Cambridge University Press, 1991.

The Political Economy of Banking. Retail Banking and Corporate Finance in Sweden 1850-1939. In: Cassis Y. (ed.) Finance and Financiers in the 19th and 20th Century Europe. Cambridge University Press, 1991. (with Håkan Lindgren).

The Lost Market. Sweden´s Trade with Eastern Europe 1975-1984. In: Ullenhag K. (ed.) Hundred Flowers Bloom, Essays in Honour of Bo Gustafsson. Uppsala, 1991.

Articles in Journals

Staten och den privata försäkringen. Framtider no 2/2006 (with Mikael Lönnborg).

Staten, försäkringsbolagen och marknaden – svensk försäkring efter andra världskriget. Nordisk Försäkringstidskrift nr 4/2005 (with Mikael Lönnborg and Sven-Erik Svärd).

Stålkrisen ur flera perspektiv. Recension av Jan-Erik Pettersson, ”Från Kris till Kris” and ”Svensk stålindustri under efterkrigstiden”. Historisk tidskrift nr 1/1990

Sparandet som historiskt problemområde och nationalekonomisk teori. Historisk tidskrift nr 3/1989.

Bulgariens ekonomiska reformer. Administrativ förändring eller verklig omvandling? Nordisk Öst-forum nr 3-4/1988

Fackföreningsrörelsen och stålkrisen. Recension av Bengt Berglund, ”Kampen om Jobben”. Historisk tidskrift nr 3/1988.

Working papers and reports

Forskaren och arkiven. In: Klockhoff, D., Larsson, M., Latva-koivisto P., Linday Natt och Dag, M., Litzing, S. & Staunstrup, P. När arkiven flyttar hemifrån – Outsourcing och entreprenad av arkivverksamhet. Dokument & arkiv nr 2. Folkrörelsernas Arkivförbund och Näringslivets Arkivråd, Stockholm 2001.

Bankkriser i Sverige - en utvecklingsmodell. In: Larsson M., Lönnborg-Andersson M., Jungerhem S. & Lundh G. Institutioner och organisationer på den svenska bankmarknaden. Erfarenheter från bankkrisen. Uppsala Papers in Financial History no 8 1996/97.

Aktörer, marknader och regleringar. Sveriges finansiella system under 1900-talet. Uppsala Papers in Financial History no 1, 1993.

Inflation, deflation och finansiella kriser. Pecvina, skrifter utgivna av Kungl. Myntkabinettet. Stockholm. Nr 4, 1993.

Från välfärdsstat till krisekonomi. Nordisk kontakt, tema, välfärd, arbete nr 3 1993.Nordiska Rådet, Stockholm.

Bofors and the Swedish Armament Industry 1875-1939. European University Institute Florence. Colloquium Papers 1991.

Public Banking as a Social Democratic Policy. ”The Network of Financial Capital”. Uppsala Papers in Economic History no 9/1990.

”Svenskt bankväsende under mellankrigstiden” och ”Statligt stöd eller eller självsanering. Sveriges affärsbanker under 1920-talets ekonomiska kris”. In: Abrahamsen O., Larsson M. & Nordvik H.W. Norsk og svensk bankvesen under mellomkrigstidens krise. Noras rapport nr 11/1990.

Public Control of Commercial Banks and their Activities - The Swedish Example 1910-1970. Uppsala Papers in Economic History no 2/1989.

Släkten Kempe och det industriella genombrottet i Sverige. Historiska nyheter nr 42/1988.

Datorer och datoranvändning i Sovjetunionen. Timbro rapporter nr 5, juni 1986

CV

Education

1986, PhD Economic History, Uppsala University.

1975, Phil Cand, major in Economic History, Uppsala University.

Academic Positions, Appointments and Networks

2005, Director of Graduate Studies, Department of Economic History, Uppsala University.

2003-2005, Member of the Board of Trustees at The Bank of Sweden Tercentenary Foundation.

2001, Professor in economic history, Department of Economic History, Uppsala University.

2000-2005, Member of the Preparatory committe for economic sciences, The Bank of Sweden Tercentenary Foundation. Chairman at the Preparatory committee 2003-2005.

1999-2002, Guest Professor in Business Studies, Department of Business Studies, Uppsala University.

1999-2000, Member of the Preparatory committe for economic sciences, Swedish Council for Research in the Humanities and Social Sciences (HSFR):

1997-1999, Member of the official commission for Jewish assets in Sweden during the Second World War.

1997, Professor in Economic History, especially the history of local societies, Uppsala University and the University College of Dalarna.

1995-96, Director of Undergraduate Studies, Department of Economic History, Uppsala University.

1993 Chief editor of Uppsala Papers in Financial History

1992, March, Guest Lecturer, University of Exeter, Department of Economic and Social History.

1992, Docent/Associate professor, Department of Economic History, Uppsala University.

1989, May-June, Guest Researcher and Cambridge University.

1987-96, Researcher and lecturer, Department of Economic History, Uppsala University.

Academic Awards

1992, Uppsala University, Best teacher of the year.

To the top


Department of Economic History, Box 513, S-751 20 Uppsala, Sweden | Webmaster | Information. Page uppdated 08 December 2006.