Ekonomisk-historiska mötet 2019

Call for sessions!

Ekonomisk-historiska mötet 10-12 oktober 2019.
Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet.


Det är nu öppet  att föreslå sessioner till mötet. Skicka ditt/ert förslag till Karin Ågren: karin.agren@ekhist.uu.se.
Förslaget ska innehålla titel, abstract över sessionen om max 200 ord samt minst tre namngivna deltagare. Föreslå gärna ordförande och/eller kommentatorer till sessionen. Ange även om sessionen avses hållas på engelska eller svenska. Varje (enkel) session kommer att få två timmar till förfogande.
Vi vill ha era sessionsförslag senast 1 december 2018!. Om inte sessionen är full kommer den sedan vara öppen för den call for papers som skickas ut senare. Blir intresset stort kan din/er session dubbleras.

Välkomna till Uppsala!

Mats Morell
Mötesansvarig