Adress och telefon:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadr: Box 513, 751 20 Uppsala
Tel. 018-471 12 18
Telefax: 018-471 12 23
Email info@ekhist.uu.se

Om Ekonomisk-historiska institutionen


Forskningen vid institutionen täcker såväl modern tid, som den äldre ekonomiska historien.

Institutionen har ca 35 projekt som innefattar både disputerade forskare och doktorander. Forskningen har mycket stor bredd men dess huvudinriktningar ligger på arbetsmarknad, företag, finansiella system och sparande under 1800- och 1900-tal, kunskapssamhällets framväxt och innovationspolitik samt handel och konsumtion avseende såväl 1700-tal och 1800-tal som efterkrigstid. Forskning bedrivs också kring jordbruk och industri i ett långt perspektiv, kring utvecklingsländer i Afrika samt kulturarvsfrågor. Mycket forskning innefattar eller utgår ifrån ett genusperspektiv.

Lista över verksamma vid institutionen - för att se personens hemsida, klick på namnet!

Aktuellt

Jakob Molinder får Rudolf Meidner-priset 2018

Vi gratulerar FD Jakob Molinder som blivit tilldelad Rudolf Meidner-priset 2018 för forskning i fackföreningsrörelsens historia. Priset delas ut av forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Det som belönas är Jakobs avhandling, Interregional Migration, Wages and Labour Market Policy. Jakob disputerade vid institutionen 2017.

Professor Mats Morell tilldelas pris av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur ur Harry Karlssons fond för folklivsforskning. Motiveringen lyder: "För en mångårig och framstående forskargärning inom agrarhistoria, särskilt för studiet av dess folkliga villkor". Priset utdelas vid Akademiens högtidssammanträde 6 november 2018. 

Anmälan till vårterminen 2019

Ekonomisk-historiska mötet 2019

Nedläggning av gamla kurser