Om Ekonomisk-historiska institutionen


Forskningen vid institutionen täcker såväl modern tid, som den äldre ekonomiska historien.

Institutionen har ca 35 projekt som innefattar både disputerade forskare och doktorander. Forskningen har mycket stor bredd men dess huvudinriktningar ligger på arbetsmarknad, företag, finansiella system och sparande under 1800- och 1900-tal, kunskapssamhällets framväxt och innovationspolitik samt handel och konsumtion avseende såväl 1700-tal och 1800-tal som efterkrigstid. Forskning bedrivs också kring jordbruk och industri i ett långt perspektiv, kring utvecklingsländer i Afrika samt kulturarvsfrågor. Mycket forskning innefattar eller utgår ifrån ett genusperspektiv.

Lista över verksamma vid institutionen - för att se personens hemsida, klick på namnet!