Adress och telefon:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadr: Box 513, 751 20 Uppsala
Tel. 018-471 12 18
Telefax: 018-471 12 23
Email info@ekhist.uu.se

Om Ekonomisk-historiska institutionen


Forskningen vid institutionen täcker såväl modern tid, som den äldre ekonomiska historien.

Institutionen har ca 35 projekt som innefattar både disputerade forskare och doktorander. Forskningen har mycket stor bredd men dess huvudinriktningar ligger på arbetsmarknad, företag, finansiella system och sparande under 1800- och 1900-tal, kunskapssamhällets framväxt och innovationspolitik samt handel och konsumtion avseende såväl 1700-tal och 1800-tal som efterkrigstid. Forskning bedrivs också kring jordbruk och industri i ett långt perspektiv, kring utvecklingsländer i Afrika samt kulturarvsfrågor. Mycket forskning innefattar eller utgår ifrån ett genusperspektiv.

Lista över verksamma vid institutionen - för att se personens hemsida, klick på namnet!

Aktuellt

REGISTRERING HT 2018

Ekonomisk-historiska mötet 2019

Pedagogiskt pris

Vi gratulerar docent Orsi Husz som får 2018 års pedagogiska pris vid Uppsala universitet i kategorin ”Lärarinsatser och pedagogisk utveckling inom forskarutbildning”.

Gratulationer

till professorerna Mats Larsson och Jan Ottosson som fått present och hedersbetygelser efter 30 år i statlig tjänst.

Nya forskningsmedel från Handelsbankens forskningsstiftelser

Två av institutionens forskare har fått nya forskningsmedel från Handelsbankens forskningsstiftelser. Docent Therese Nordlund Edvinsson har fått 1 milj. kr för projektet "Att formas till ledare. Generationsskiften och genusmönster i svenska företagardynastier 1880-1980" medan FD Christopher Pihl fått 1,5 milj. kr för projektet "Att skapa och behålla tillit efter Sveriges första bankkris: Riksens ständers bank 1668-1721".

Nedläggning av gamla kurser