Kalendariet för Ekonomisk-historiska institutionen

Höstterminen 2018

Kl 13-15 på Ekonomikum, rum K412 (om inte annat meddelas)

Måndag 10 september

UCBH-seminariet: Gabriel Söderberg presenterar "Är Bitcoin och andra kryptotillgångar pengar?"

Tisdag 11 september

STS seminariet: Ylva Hasselberg lägger fram ett kapitel ur Heckscher-biografin: ”Samhälle och gemenskap”.

Lördag 15 september

Disputation 13-15: Hanna Söderbaum försvarar sin avhandling: "From Oligarch to Benefactor?: Legitimation Strategies among the Wealthy Elite in Post-Soviet Ukraine". Hörsal 2

Måndag 17 september

Högre seminariet: Carl Björvang, Cecilia Kahn och Maja Lundqvist presenterar sina PM2 på forskarutbildningen OBS -förlängt till 15.45 med kort paus ca 14.45.

Måndag 24 september

UCBH-seminariet: Christopher Pihl presenterar "För att bygga, brygga och begrava. Riksens ständers banks utlåningsverksamhet under det sena 1600-talet"

Tisdag 25 september

STS seminariet: VAKANT

Måndag 1 oktober

Högre seminariet: Carolina Uppenberg, Göteborgs universitet presenterar sin avhandling: "I husbondens bröd och arbete. Kön, makt och kontrakt i det svenska tjänstefolkssystemet 1730-1860".

Måndag 8 oktober

UCBH-seminariet: Anders Ögren, Lunds Universitet presenterar "Private note issuing banks in the Swedish financial and economic development (1834–1913)"

Tisdag 9 oktober

STS seminariet: Alexandra Waluszewski & Carl Björvang presenterar sitt projekt vid Uppsala Antibiotic Centre: ”The innovation paradox: Highly needed university antibacterial research in a dwindling ‘antibiotic eco system”.

Lördag 13 oktober

Disputation 10-12: Hedvig Widmalm försvarar sin avhandling: "Exploring the Mores of Mining: the Oeconomy of the Great Copper Mine, 1716 - 1724". Hörsal 2

Måndag 15 oktober

Högre seminariet: Mikael Wendschlag presenterar paper (samskrivet med Eiji Hotori): "The formalization of banking supervision: A comparison between Japan and Sweden". - INSTÄLLT!

Måndag 22 oktober

UCBH-seminariet: Henric Häggqvist, Lars Karlsson, Peter Hedberg presenterar "Credit, Market Structure and Efficiency in Swedish Commercial Banking 1912–1938"

Tisdag 23 oktober

STS seminariet: Jenny Beckman, inst. för idé- och lärdomshistoria, ventilerar artikelutkast: ”Vetenskap i utbyte: Publikationer, bibliotek och kunskapens materiella cirkulation, 1830-1980”. Underlag kan rekvireras från författaren Jenny.Beckman@idehist.uu.se

Måndag 29 oktober

Högre seminariet: Maria Ågren, Historiska institutionen, UU presenterar projektet "Gender and Works".

Lördag 3 november

Disputation 10-12: Martin Söderhäll försvarar sin avhandling: "Planering och placering: Den modernistiska stadsplaneringen och restaurangnäringens geografi i Stockholm 1930–2017". Hörsal 2

Måndag 5 november

UCBH-seminariet: Åsa Malmström Rognes presenterar "Corporate finance in times of financial repression"

Tisdag 6 november

STS seminariet: Clara Fischer & Camilla Eriksson, SLU, ventilerar ett artikelutkast om ”Sociotechnical imaginaries of food security in Sweden”. Underlag kan rekvireras från författaren klara.fischer@slu.se

Fredag 9 november

Disputation 13-15: Karolina Wiell försvarar sin avhandling "Bad mot Lort och Sjukdom: Den privathygieniska utvecklingen i Sverige 1880–1949". Hörsal 2

Måndag 12 november

Högre seminariet: Måns Jansson presenterar sitt projekt: "The Metal bazaar: Knowledge-making in the Stockholm Metal Trades during the 'Long Eighteenth Century". Därpå diskuterar vi hans papper: "Knowledge-making and urban workshop practices: metal manufacturing in late-eighteenth-century Stockholm".

Tisdag 13 november

Möte för forskare: Samarbeten kring ansökningar, vi diskuterar eventuella samarbeten kring ansökningar. Har ni förslag att diskutera, maila till mats.morell@ekhist.uu.se

Måndag 19 november

UCBH-seminariet: Mattias Näsman, doktorand vid Umeå universitet, sitt projekt, Roadblocks in the greening of the Automobile Industry: Markets, Regulations, and Negotiations of Motor Vehicle Emission Standards in Sweden and Europe 1960-2000

Tisdag 20 november

STS seminariet: Martin Söderhäll ventilerar ett kapitel ur sin doktorsavhandling: ”Stadsplaneringen och restaurangnäringen i Stockholm 1928-1999”. Underlag kan rekvireras från författaren Martin.Soderhall@ekhist.uu.se

Måndag 26 november

Högre seminariet: Gabriel Söderberg presenterar projekt. Titel meddelas senare

Måndag 3 december

UCBH-seminariet: Viktor Persarvet, Big data och ekonomisk historia – ett metodtest

Tisdag 4 december

STS seminariet: Alexandra Waluszewski presenterar ’Follow the pig – what’s behind the low use of antibiotics in Swedish animal husbandry?’

Måndag 10 december

Högre seminariet: Mats Morell presenterar: 'The controversy around agricultural rationalization and rural communities in post Second World War Sweden'

Måndag 17 december

UCBH-seminariet: Björn Hasselgren presenterar "Göta Kanal - ett Mega-projekt i 1800-talets Sverige"

Måndag 7 januari

Högre seminariet: Jakob Molinder presenterar papper från sitt projekt med Svante Prado och Erik Bengtsson: "The Swedish Transition to Economic Equality 1862–1970: Some Preliminary Estimates of the Income Distribution Around 1900 Using Social Tables and New Micro Data".

Tisdag 8 januari

UCBH-seminariet: Daniel Menning, Tübingen Universitet, Tyskland presenterar "The Sound of Money: Stock Market Speculation in the United States around 1900".

Måndag 14 januari

Ansökarseminarium: Diskussion av ansökningstexter/ansökningsförslag som är preliminärt klara (hela institutionen/UCBH på UCBHs seminarietid).

Tisdag 15 januari

STS seminariet: C F Helgesson, CIRCUS (The Centre for Integrated Research on Culture and Society), Uppsala universitet, presenterar sin forskning under rubriken Värdering som social praktik. 

Måndag 21 januari

Högre seminariet: Mellanseminarium Jonas Söderqvist. Titel meddelas senare