Kalendariet för Ekonomisk-historiska institutionen

Vårterminen 2018

Måndag 29 januari

Högre seminariet kl 13-16: Viktor Persarvet mellanseminarium, opponent Klas Rönnbäck GU. K412

Tisdag 30 januari

STS seminariet kl 13-15: Ylva Hasselberg ventilerar ett kapitel i Heckscher-biografin: ”Ödeläggelsen av 1800-talets hushållning”. Text rekvireras från författaren en vecka i förväg, maila ylva.hasselberg@ekhist.uu.se. K412

Måndag 5 februari

Högre seminariet, kl 13-15: Cissi Kahn och Maja Lunqvist lägger fram sina avhandlings-PM. K412

Måndag 12 februari

Högre seminariet, kl 13-15: Simon Hallberg och Carl Björvang lägger fram sina avhandlings-PM. K412

Tisdag 13 februari

STS seminariet kl 13-15: VAKANT

Måndag 19 februari

UCBH seminariet kl 13-15: Åsa Malmström-Rognes presenterar sitt arbete kring jämförande banklagstiftning.

Tisdagen 20 februari

Doktorandseminarium, kl 10.15-12. Faculty Club

Måndag 26 februari

Högre seminariet kl 13-15: Institutionens gästforskare Nyaz Noori presenterar sin forskning / Guest researcher Nyaz Noor presents his work "The Institutional Stagnation, State Failure, and Conflict: Evidence from Iraq and the Kurdistan Region". (The seminar will be held in English). K412

Tisdag 27 febuari

STS seminariet kl 13-15: Thomas Lennerfors, INDTEK, ventilerar en text med titeln “Maritime innovations in the export of Swedish forest products from 1960- to today”. Text rekvireras från författaren en vecka i förväg, maila thomas.lennerfors@angstrom.uu.se. K412

Måndag 5 mars

Högre seminariet kl 13-15: Nikolas Glover och Christopher Pihl ventilerar  projektansökningar. K412

Måndag 12 mars

UCBH seminariet kl 13-15: Marianne Dahlén presenterar sin forskning om Kilklackens betydelse.

Tisdag 13 mars

STS seminariet kl 13-15: Keith Tribe, SCAS, ventilerar ” Economy, Commerce and History in the work of William Ashley”. Underlag rekvireras från Ylva Hasselberg en vecka i förväg. K412

Torsdag 15 mars

Seminarium, kl 13:00-16,  Björn Hasselgren, Lars Magnusson, Ratio Gunnar Petri, UU och Daniel B Klein, George Mason University: Erik Gustaf Geijer – ett öppet intellekt i en föränderlig tid. Gustavianum, Auditoriet Akademigatan 3.

Lördag 17 mars

Disputation 13-15: Marja Erikson försvarar sin avhandling: Krediter i lust och nöd: Skattebönder i Torstuna härad, Västmanlands län, 1770-1870. Hörsal 2

Måndag 19 mars

UCBH seminariet kl 13-15: Peter Hedberg och Lars Karlsson presenterar artikel om krig och handel. K412 - INSTÄLLT!

Tisdagen 20 mars

Doktorandseminarium, kl 10.15-12. K412

Måndag 26 mars

Högre seminariet, kl 13-15: VAKANT

Onsdag 4 april

UCBH seminariet kl 13-15: Peter Hedberg och Lars Karlsson presenterar artikeln "The Impact of War on the International Economy during the First Wave of Globalization, 1827-1875”. K412

Måndag 9 april

Boklunch kl 12:30-13: Lars Magnusson presenterar sin nya bok Finanskrascher. Från kapitalismens födelse till Lehman brothers. K412

Högre seminariet kl 13-15: Rosalía Guerrero Cantarell lägger fram en texten "A Taste of Sunshine: An Exploration of the Banana Trade in Sweden”. K412 - INSTÄLLT!

Tisdag 10 april

STS seminariet kl 13-15: Hanna Vikström, Historiska studier, KTH, presenterar sin nyutkomna doktorsavhandling, The specter of scarcity. Experiencing and coping with metal shortages, 1870-2015. K412

Måndag 16 april

Högre seminariet kl 10-15: Keith Tribe presents a paper on "A reassessment of EP Thompson's essay on  moral economy" (The seminar will be held in English). K412

Tisdag 17 april

Doktorandseminarium, kl 10.15-12. Faculty Club - INSTÄLLT!

Måndag 23 april

UCBH seminariet kl 13-15: Lars Fälting presenterar 'Från svensk modell till marknadsstyrning – frivillig reglering av fjärrvärmeprissättning i Sverige 1948-2016'. K412

Tisdag 24 april

Doktorandseminarium, kl 10.15-12. G222

Måndag 7 maj

UCBH seminariet kl 10-17: Temadag kring kommande papper inför sommarens konferenser (heldagskonferens). Organiseras av Peter Hedberg - INSTÄLLT!

Tisdag 8 maj

STS seminariet kl 13-15: Rebecca Earle, University of  Warwick & SCAS, presenterar The Potato Project. K412

Måndag 14 maj

Boklunch kl 12.30: Maths Isacson presenterar boken Det svarta järnet. K412

Högre seminariet kl 13-15: prel. Marja Eriksson och Mats Morell presenterar en pilotstudie. K412

Måndag 21 maj

UCBH seminariet kl 13-15: Kristina Lilja, Tom Petersson och Mats Larsson presenterar kommande bok om ”Riskmanagement in early banking”

Tisdag 22 maj

STS seminariet kl 13-15: Daniel Normark och Ingemar Pettersson ventilerar en artikel skriven inom projektet Smakens teknovetenskaper. Titel meddelas senare. Underlag rekvireras från författarna en vecka i förväg, maila daniel.normark@ekhist.uu.se alternativt Ingemar.Pettersson@ekhist.uu.se. K412

Måndag 28 maj

Högre seminariet/STS-seminariet, kl 13-16: David Dellstig, mellanseminarium. K412

Måndag 4 juni

UCBH möte kl 13-15. K412

Tisdag 5 juni

Doktorandseminarium kl 13-15. K412

Måndag 11 juni

Högre seminariet kl 13-15: Lars Magnusson, diskussion kring boken Finanskrascher. Från kapitalismens födelse till Lehman brothers. K412 - INSTÄLLT!

Tisdag 12 juni

STS seminariet kl 13-15: Magnus Eklund presenterar sitt delprojekt om campusbildning som idé och praktik i projektet Akademiska hus. K412

30-31 augusti - Nationella STS-dagarna 2018