Kalendariet för Ekonomisk-historiska institutionen

Höstterminen 2017

Tisdag 5 september

STS seminariet kl 13-15: Sofia Wagrell presenterar resultaten från sin avhandling Drivers and Hindrances to Med-Tech Innovation - A device’s guide to the Swedish healthcare galaxy.

Fredag 8 september

Disputation 13-15: Jakob Molinder försvarar sin avhandling: Interregional Migration, Wages and Labor Market Policy. Essays on the Swedish model in the Postwar Period. Opponent: Prof. Christer Lund, Göteborgs universitet. Hörsal 2

Måndag 11 september

Högre seminariet kl 13-15: Jarmo Peltola (gästforskare): ”Twist In Modernization – Death from water tap, Case study on the Tampere Typhoid epidemic 1916”. K412

Onsdag 13 september

Högre seminariet/UCBH kl 13-15: Henrik Ericson, mellanseminarium, presenterar: "Patentstrategier i svensk industri kring sekelskiftet 1900". Opponent David Andersson. K412 - INSTÄLLT!

Måndag 18 september

UCBH seminariet kl 13-15: Mats Larsson och Gabriel Söderberg presenterar sin nyutkomna bok “Finance and the Welfare State: Banking Development and Regulatory Principles in Sweden, 1900-2015”.  Du kan hitta en länk till boken på förlagets hemsida här: https://www.palgrave.com/in/book/9783319618500 . K412

Tisdag 19 september

STS seminariet kl 13-15: Carl Öhman, doktorand i Information, Communication and the Social Sciences,  University of Oxford, Oxford Internet Institute, presenterar  “The Political Economy of Death in the Age of Information”. Underlag kan rekvireras från författaren, carl.j.ohman@gmail.com, en vecka I förväg.

Måndag 25 september

Högre seminariet kl 13-15: Rosalìa Guerrero Cantarell lägger fram ett artikelmanus om "Rags-to-Riches Narrative in Mexican Cinema". K412

Torsdag 28 september

Offentlig föreläsning kl 17:00-18:15: Erin Jesse, Lord Kelvin Adam Smith research fellow and assistant professor at the Department of History at the University of Stratclyde, Glasgow and the Scottish Oral History Center. Titel: "Challening narratives of challenging times: Oral historical approaches to understanding personal experiences of political violence".

Måndag 2 oktober

UCBH seminariet kl 13-15: vakant

Tisdag 3 oktober

STS seminariet kl 13-15: Jens Eklinder-Frick, Andra Perna och Alexandra Waluszewski presenterar resultat från en pågående studie som undersöker policy’s respektive företags förväntningar och utvärderingar av specifik innovationsprocess; en ny typ av diagnostik för sepsis:  ”Succé i policy och ’röda siffor’ i företagsvärlden – om det olika sätten att redovisa konsekvenser av innovationssatsningar i policy och företag”. Underlag kan rekvireras från författaren, Alexandra.Waluszewski@sts.uu.se en vecka i förväg.

Måndag 9 oktober

Högre seminariet kl 13-16: Hanna Söderbaum, slutseminarium. Opponent: Yuliya Yurchuk, Södertörns högskola. K412

Tisdag 17 oktober

STS seminariet kl 13-15: Per Lundin, Chalmers, och Karl Bruno, SLU, ventilerar inledningskapitlet till sin kommande antologi Heteronomins dilemma: Institutionsformeringar och gränsdragningsproblem inom 1900-talets lantbruksvetenskaper.

Måndag 30 oktober

UCBH seminariet kl 13-15: Jan Ottoson presenterar projektet ”Finanskrisers effekter på individnivå – 1920-talskrisens hälsoeffekter”. K412

Tisdag 31 oktober

STS seminariet kl 13-15: Anna Launberg, Mälardalens högskola, presenterar en studie av ett medicinskt forskningscentrums färd från den offentliga sfären till det privata näringslivet, för att sedan återvända till offentligt ägande igen, under rubriken ”Vad innebär nyttiggörande av akademisk forsning för forskningens villkor och faktiska användning?”  Presentationen baseras på den avhandling Anna Launberg disputerade på vid Företagsekonomiska institutionen 2017 med titeln Creating value from science. Interaction between academia, business and healthcare in the Uppsala PET Centre case.

Måndag 6 november

Högre seminariet kl 13-15: Olle Jansson & Tony Kenttä "Taylor på sjukhuset - rationaliseringar inom svensk sjukvård 1943-1955". K412

Onsdag 8 november

Högre seminariet kl 13-16: Hedvig Widmalm, mellanseminarium. Opponent: Klas Nyberg, Stockholms universitet. Faculty Club

Måndag 13 november

Högre seminariet kl 13-15: Therese Nordlund Edvinsson presenterar sin nya bok "Dynastins kvinnor: Företagarfamiljen Ekman under tidigt 1900-tal.”

Tisdag 14 november

STS seminariet kl 13-15: Linda Wedlin & Josef Pallas, företagsekonomiska inst., presenterar Det ostyrda universitetet? Perspektiv på styrning, autonomi och reform av svenska lärosäten. Läsunderlag kan rekvireras från ylva.hasselberg@ekhist.uu.se en vecka i förväg.

Måndag 20 november

Högre seminariet kl 13-16: Martin Söderhäll slutseminarium. Opponent: Bosse Bergman, KTH Stockholm. K412

Måndag 27 november

UCBH seminariet kl 13-15: Åsa Malmström-Rognes presenterar sitt arbete kring jämförande banklagstiftning. K412 - INSTÄLLT

Tisdag 28 november

STS seminariet kl 13-15: Simon Larsson, inst. för idé- och lärdomshistoria, ventilerar ett artikelutkast som utgår från postkraschlitteraturen efter 2008, inom ramen för sitt projekt om historietänkande inom nationalekonomin.

Måndag 4 december

Högre seminariet kl 13-15: Nikolas Glover presenterar en text om "Made in Sweden: Export promotion, nation branding and the marketing professions, 1955-1965”

Måndag 11 december

UCBH seminariet kl 13-15: Henric Häggqvist – titel meddelas senare. K412

Tisdag 12 december

STS seminariet kl 13-15: projektansökansseminarium. Vi diskuterar utkast till projektansökningar. Meddela intresse av att ventilera en skiss till Ylva.Hasselberg@ekhist.uu.se senast 1 december.

Måndag 18 december

Högre seminariet,kl 13-15: Projektansökningar.  K412

Måndag 29 januari 2018

Högre seminariet/STS seminariet kl 13-16: Viktor Persarvet mellanseminarium, opponent Klas Rönnbäck GU. K412

Måndag 5 februari 2018

Högre seminariet, kl 13-15: De nya doktoranderna lägger fram sina avhandlings-PM. K412

Måndag 12 februari 2018

Högre seminariet, kl 13-15: De nya doktoranderna lägger fram sina avhandlings-PM. K412

Måndag 26 mars 2018

Högre seminariet, kl 13-16: David Dellstig, mellanseminarium. K412