Working Papers in Transport and Communication History

1. Lena Andersson-Skog & Jan Ottosson: Institutionell teori och den svenska kommunikationspolitikens utformning - betydelsen av ett historiskt perspektiv. 1994.

2. Jan L. Östlund: Reglering av kollektivtrafik - striden på 1910-talet om tillkomsten av AB Stockholms Spårvägar. 1995:1.

3. Thomas Pettersson: Regionalpolitik och regional utveckling - med fallstudie för Arvidsjaurs flygplats. 1995:2.

4. Sven Gerentz: Vägverket och företrädarna för bilism och näringsliv - ett nätverks betydelse för transportpolitik och transportutveckling efter kriget. 1995:3.

5. Lars Fälting: Högtflygande planer i debatten om Arlanda 1946. 1995: 4

6. Thomas Pettersson: Att kompensera för avstånd - en ekonomisk-historisk utvärdering av transportstädets effekter 1965-1995. 1995: 5.

7. Erik Törnlund: Vägen till försörjning. Vägbyggandet som arbete i Degerfors socken, Västerbotten 1920-1940. 1996:1.

8. Lars Magnusson: Vem och vad formulerar problemen? 1997:1.

9. Lars Magnusson & Jan Ottosson: Transaction Costs and Institutional Change. 1997:2.

10. Rikard Skårfors: Telegrafverkets inköp av enskilda telefonnät. Omstruktureringen av det svenska telefonsystemet 1883-1918. 1997:3.

11. Carl Jeding: National Politics and International Agreements. British Strategies in Regulating European Telephony, 1923-39. 1998:1.

12. Thomas Pettersson: Perspektiv på transportstödet. Det regionalpolitiska transportstödet i ett jämförande historiskt perspektiv 1970–1995. 1999:1.

13. Rikard Skårfors: Beslutsfattandets dilemma. Planarbete och opinionsyttringar rörande trafikleder i Stockholm 1945–1975. 1999:2.

14. Lena Andersson-Skog & Thomas Pettersson: På spaning efter "informations-samhället". Ekonomiskt-historiskt perspektiv på IT-kulten. 1999:3.

15. Magnus Carlsson: Särintresset och staten. En studie av beslutsprocessen rörande Mälarbanans tillkomst. 1999:4.

16. Eva Liljegren: Den stora förvirringen. Partipolitik och bilintressen i riksdagsbehandlingen av bilskatternas utformning. 1999:5.

17. Henrik Littorin: Fraktflygets avreglering inom EU. Om institutionell förändring i en avreglerad bransch. 2000:1.