STUDENT HOS OSS

Fördjupa din kunskap och få ett långsiktigt perspektiv på samhällsutvecklingen

Vårterminen har börjat

Drop-in om uppsatsskrivande

Kontakta oss

Kursadministration
Jenny Björkegård
Telefon: 018-471 12 22
Epost: info@ekhist.uu.se

Studierektor för grundutbildningen
Ämnesrelaterad studievägledning

Lars Fälting
Telefon: 018-471 73 19
Epost: Lars.Falting@ekhist.uu.se

Studierektor för masterutbildningen
Ämnesrelaterad studievägledning

Ylva Hasselberg
Telefon: 018-471 57 55
Epost: Ylva.Hasselberg@ekhist.uu.se