Registrering höstterminen 2017

13 juli - antagningsbesked 1, svara senast 28 juli antagning.se för att behålla din plats på kursen

3 augusti - antagningsbesked 2

7-21 augusti - registrering i Studentportalen för att behålla din plats på kursen

Villkorsantagen?

Reservantagen?

Eventuella reserver kallas i mån av plats via e-post från 22 augusti. Studenter som har en reservplats behöver inte kontakta institutionen tidigare.

Anmälan steg-för-steg
Fler viktiga datum
Vad händer efter anmälan?

Studenter med en funktionsnedsättning som behöver extra stöd vid undervisningen eller vid tentamen kontaktar en central samordnare vid Uppsala Universitet för mer information om stöd, hjälp och intyg.

Som student har du rätt att avregistrera dig från en kurs senast 3 veckor efter kursstart, efter 3 veckor är det studieavbrott som gäller. När du gör ett studieavbrott på en kurs så kan du inte söka och bli antagen till den igen via
www.antagning.se, utan kan endast bli omregistrerad i mån av plats vid ett senare tillfälle. Det är därför viktigt att du så snart som möjligt hör av dig om du av någon anledning inte planerar att läsa kursen!

Har du frågor kan du kontakta info@ekhist.uu.se