Nedläggning av gamla kurser

Följande kurser är nu nedlagda. Eventuella frågor skickas till info@ekhist.uu.se.

1TS030 Industrisamhällets framväxt: drivkrafter och effekter
1TS191 Uppsatsförberedande fördjupningskurs
1TS192 Uppsats STS
1TS901 Uppsatsförberedande fördjupningskurs, ekonomisk historia
1TS911 Uppsats STS, ekonomisk historia
2EH021 Ekonomisk historia A/Ekonomi och ekonomiska system i historiskt perspektiv
2EH024 Ekonomisk historia A/Tematiska fördjupningar i svensk och internationell ekonomisk historia
2EH025 Ekonomisk historia A/Ekonomiska system, produktion, distribution och försörjning från antiken till industrialismen
2EH026 Ekonomisk historia A/Ekonomi och ekonomisk utveckling efter västvärldens industrialisering
2EH034 Ekonomisk historia A/Företag, marknader och finansiella system A4
2EH036 Ekonomisk historia A/Konjunkturer och ekonomiska kriser - ett idéhistoriskt perspektiv A5
2EH038 Ekonomisk historia A/Kvinnor, män, makt och försörjning A7
2EH039 Internationalization and Globalization of the Economy
2EH042 Ekonomisk historia B/Fördjupning och tillämpning i ekonomisk historia
2EH043 Ekonomisk historia B/Längdsnitt i ekonomi och företagande
2EH044 Ekonomisk historia B/Industrialisering, internationalisering, globalisering, den ekonomiska tillväxtens moderna historia
2EH046 Ekonomisk historia B/Ekonomisk-historisk metod, teori och uppsats
2EH047 Ekonomisk historia B/Fördjupning och tillämpning
2EH052 Ekonomisk historia A/Ekonomi och samhälle
2EH053 Institutioner, marknader och företagsutveckling
2EH060 Ekonomisk historia C
2EH070 Economic Transformation in the Nordic Countries other than Sweden since 1800
2EH071 Sweden's Economic and Social Development in the 19th and 20th Centuries
2EH072 Research Paper in Economic History
2EH073 Essay Writing
2EH080 Ekonomisk historia D
2EH100 Stora Bergslagskursen: bilder, berättelser och förmedling
2EH200 Försäkringsmarknadens struktur och utveckling
2EH210 Försäkringskunskap: uppsats
2EH220 Den svenska modellens utmaningar och möjligheter i ett globalt perspektiv
2EH221 Välfärdens jobb, genus och den ekonomiska krisen
2EH222 Diskurs och retorik i ekonomisk historisk belysning
2EH223 Svensk modell i ny tid - ekonomiska utmaningar och politiska anpassningskrav
2EH224 Ekonomisk tillväxt, sysselsättning och den svenska modellen
2EH311 Ekonomisk historia A/Kriser och konjunkturer
2EH320 Ekonomisk historia A/Globalisering - ett historiskt perspektiv
2EH321 Ekonomisk historia A/Kvinnor, män, makt och försörjning
2EH322 Ekonomisk historia A/Politisk ekonomi - stat, intressen, marknader
2EH323 Ekonomisk historia A/Personliga nätverk och ekonomisk utveckling i historisk belysning
2EH324 Ekonomisk historia A/Finanskriser - varför då? Orsaker, förlopp och konsekvenser
2EH330 Ekonomisk historia B/Problemområden i ekonomisk historia
2EH331 Ekonomisk historia B/Arbete och hushåll i Sverige 1700-1900
2EH332 Ekonomisk historia B/Business History
2EH333 Ekonomisk historia B/Global ekonomisk utveckling
2EH340 Ekonomisk historia B/Metod och uppsatskurs
2EH380 Ekonomisk historia, fortsättningskurs D
2EH389 Ekonomisk historia A/Stormakt, stat och samhälle
2EH390 Ekonomisk historia A/Från sparbank till mikrofinans - Hållbar ekonomisk utveckling genom finansiella tjänster
2EH391 Ekonomisk historia A/Kapitalism, storföretagande och internationalisering
2EH392 Ekonomisk historia A/Från sparbank till mikrofinans - hållbar ekonomisk utveckling genom finansiella tjänster
2EH393 Ekonomisk historia A/Kapitalism, storföretagande och internationalisering
2EH394 Ekonomisk historia A/Afrika i den globala ekonomin 1890-2000
2EH395 Ekonomisk historia A/På väg mot en kunskapsekonomi? Forskning, samhälle och innovation i historiskt perspektiv
2EH396 Ekonomisk historia A/Betydelsen av regleringar: Marknadens politiska ekonomi
2EH397 Ekonomisk historia A/Corporate Social Responsibility - praktik och retorik i en historisk kontext
2EH398 Ekonomisk historia A/Genus och etnicitet i arbete
2EH399 Ekonomisk historia A/Minska fattigdom med mikrofinansiering - ett historiskt perspektiv
2EH402 Ekonomisk historia/Genusteori
2EH403 Ekonomisk historia/Masterkurs 1
2EH404 Ekonomisk historia/Masterkurs 2
2EH408 Vatten - resurshantering och problemlösning, fokus Grekland
2EH410 Philosophy of Science for Social Scientists
2EH411 Vatten - resurshantering i tid och rum, fokus Grekland
2EH417 Sonderweg eller mönsterland? Perspektiv på Tysklands moderna ekonomiska historia
8EH071 Sweden's Economic and Social Development in the 19th and 20th Centuries