Höstterminen har börjat

Nu har terminen börjat och är du registrerad på en kurs men ej längre önskar gå? Då måste du avregistrera dig senast 3 veckor efter kursstart för att kunna söka kursen igen vid ett annat tillfälle. Avbryter du studierna efter tre veckor registreras ett avbrott och du kan endast bli omregistrerad på kursen i mån av plats. Vill du inte fortsäta kursen skickar du ditt namn, personnumer samt vilken kurs det gäller till info@ekhist.uu.se

Studenter som behöver extra pedagogiskt stöd vid undervisningen eller vid tentamen kontaktar en central samordnare vid Uppsala Universitets studentavdelning för mer information om stöd, hjälp och intyg.