Registrering vårterminen 2019

Vårterminen börjar 21 januari 2019
 

21 december  - 14 januari - REGISTRERING
- registrering i Studentportalen för att behålla din plats på kursen

Villkorsantagen?

Reservantagen?

Eventuella reserver kallas i mån av plats via e-post från 15 januari. Studenter som har en reservplats behöver inte kontakta institutionen.

Fler viktiga datum
Vad händer efter anmälan?

Funktionsnedsättning

Studenter med en funktionsnedsättning som behöver extra stöd vid undervisningen eller vid tentamen ska kontakta en central samordnare vid Uppsala Universitet för mer information om stöd, hjälp och intyg.

Avbryta studier

Det är lika viktigt av tillgängliggöra sin plats på en kurs om man ångrar sig, som det är att registrera sig.

Om du avbryter dina studier inom tre veckor efter kursstart kan du söka kursen på nytt en annan termin. Meddela institutionen.

Om du avbryter dina studier tre veckor eller senare efter kursstart kan då inte söka kursen på nytt. Om du vill gå kursen vid ett senare tillfälle kan du bli omregistrerad i mån av plats. Meddela institutionen.

Har du frågor kan du kontakta info@ekhist.uu.se