Tentamen

Information angående tentamen

Skrivningsschema över alla tentamen med tid och plats.

Tentamensanmälan görs via Studentportalen senast 12 dagar före tentamen. Anmälan är obligatorisk!
Studenter från tidigare terminer som ej längre kan anmäla sig själva i Studentportalen kan kontakta info@ekhist.uu.se.

Studenter som behöver extra stöd vid tentamen måste vid terminens start kontakta en samordnare på Studentavdelningen för att få ett intyg som ska visas upp på insitutionen.

Skrivsalar:

Karta över Uppsala universitet

Uppsamlingstentamen i augusti

2EH501, Ekonomisk utveckling i tid och rum – 21 augusti 2017, kl 8-13
Bergsbrunnagatan 15, sal 2

2EH310, Ekonomi och samhälle – 24 augusti 2017, kl 8-12
Bergsbrunnagatan 15, sal 2

2EH325, Politik, kriser och konjunkturer – 25 augusti 2017, kl 8-12
Bergsbrunnagatan 15, sal 2

2EH326, Global omvandling och globalisering 1700-2000 – 26 augusti 2017, kl 9-13
Bergsbrunnagatan 15, sal 1

Anmälan via Studentportalen från 16 juni -  senast 12 dagar innan tentadatum.

Ev. frågor skickas till info@ekhist.uu.se

Ekonomikums bibliotek.
Foto: Tommy Westberg

​Registrering hösten 2017