BLICKA BAKÅT FÖR ATT SE FRAMÅT

Utbildning och forskning om den ekonomiska utvecklingen i ett historiskt och globalt perspektiv

Hemsidan för Svenska herrgårdar

Ekonomisk-historiska mötet 2019

Anmälan till våren 2020 öppen

tvärvetenskaplig forskning

Uppsala STS - ett mångvetenskapligt forskarnätverk med fokus på förhållandet mellan vetenskap, teknik och samhälle.
Uppsala STS

                                                                                                                     Uppsala Center for Business History (UCBH) - en centrumbildning och mötesplats för forskare och studenter med ett gemensamt intresse för företags- och ekonomisk historia. UCBH är även del i ett internationell nätverk av lärosäten i Europa.
UCBH