Ekonomisk-historiska institutionen

"Blicka bakåt för att se framåt" 

Utbildning och forskning om den ekonomiska utvecklingen i ett historiskt och globalt perspektiv

Mångvetenskapliga forskningsmiljöer

Ljuskrona i universitetsaulan

Uppsala STS - ett mångvetenskapligt forskarnätverk med fokus på förhållandet mellan vetenskap, teknik och samhälle.
Uppsala STS

.

Uppsala Center for Business History (UCBH) - en centrumbildning och mötesplats för forskare och studenter med ett gemensamt intresse för företags- och ekonomisk historia. UCBH är även del i ett internationell nätverk av lärosäten i Europa.
UCBH

Senast uppdaterad: 2023-11-01