Program vid Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomisk historia är värdinstitution för, samt en egen inriktning inom Masterprogrammet i samhällsvetenskap

Samhällets komplexitet innebär att förklaring, förståelse, och analys måste ske utifrån flera specialiserade ämnesområden. Inom masterprogrammet i samhällsvetenskap finns flera olika inriktningar som tillsammans kan belysa samhällets funktioner och utvecklingsprocesser, vilket ger dig en gedigen påbyggnad inom det egna ämnet samtidigt som du utvecklas genom att kommunicera och fördjupa ­diskussionerna inom andra ämnen. Undervisningen sker både på svenska och engelska.