Outline for Master's Programme in Social Sciences

Masterprogram i samhällsvetenskap

Specialisation: Urban and Regional Planning (Samhällsplanering)