STS-seminarium: "Önskad och ifrågasatt: Lantbruksvetenskapernas akademisering i 1900-talets Sverige"

  • Date: –15:00
  • Location: Ekonomikum K412
  • Lecturer: Per Lundin, Chalmers
  • Organiser: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Contact person: Ylva Hasselberg
  • Seminarium

Per Lundin, Chalmers, ventilerar inledningskapitlet till boken Önskad och ifrågasatt: Lantbruksvetenskapernas akademisering i 1900-talets Sverige (kommande på Arkiv förlag).