STS-seminarium: ”Ernst Wigforss triumf: Skattereformen 1948”

  • Date: –15:00
  • Location: Ekonomikum K412
  • Lecturer: Henry Ohlsson, Sveriges Riksbank
  • Organiser: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Contact person: Ylva Hasselberg
  • Seminarium

Henry Ohlsson, Sveriges Riksbank, presenterar det pågående projektet ”Ernst Wigforss triumf: Skattereformen 1948.” Underlag rekvireras från Ylva Hasselberg en vecka i förväg, maila Ylva.Hasselberg@ekhist.uu.se