STS-seminarium: Projektseminarium

  • Date: –15:00
  • Location: Ekonomikum K412
  • Organiser: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Contact person: Ylva Hasselberg
  • Seminarium

Projektseminarium. Diskussion av projektskisser. Anmäl intresse av att lägga fram skiss till Ylva Hasselberg senast 20 december.