Boklunch: Julita gård

  • Date: –13:00
  • Location: Ekonomikum K412
  • Lecturer: Göran Ulväng, UU
  • Organiser: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Contact person: Göran Ulväng
  • Seminarium

Att skriva herrgårdshistoria – Monografi eller antologi? Några tankar och reflektioner.

Göran Ulväng, som under hösten utkommer med två herrgårdsböcker, en om Julita herrgård i Sörmland, och en om Starfors och Molnebo herrgårdar i Uppland, berättar om sina erfarenheter att skriva herrgårdars historia utifrån två verk.