Higher sem: Svenbjörn Kilander "När skogen blev kommersiell. Ekonomisk, social och politisk utveckling i tre jämtländska socknar 1850-1906”

  • Date: –15:00
  • Location: Ekonomikum K412
  • Lecturer: Professor emeritus Svenbjörn Kilander, Mid Sweden University
  • Organiser: Department for Economic History
  • Contact person: Jan Ottosson
  • Seminarium