Higher sem: Mats Morell ”Den agrara revolutionens när var hur. Med data från Mälardalen”

  • Date: –15:00
  • Location: via Zoom
  • Lecturer: Mats Morell
  • Organiser: Department of Economic History
  • Contact person: Orsi Husz
  • Seminarium