STS-sem: Catharina Landström ”Rendering droughts digital: A study of computer-based environmental science in society”

  • Date: –15:00
  • Location: Ekonomikum K412
  • Lecturer: Catharina Landström, Avdelningen för STS, Chalmers
  • Organiser: Ekonomisk-historiska institutionen / Uppsala STS
  • Contact person: Daniel Normark
  • Seminarium