STS sem: Hampus Östh Gustafsson ”En långsam styrform? Temporal synkronisering och kollegial organisation i samband med svenska universitetsreformer ca 1850–1920"

  • Date: –15:00
  • Location: Ekonomikum K412
  • Lecturer: Hampus Östh Gustafsson (Dept. of History of Science and Ideas, UU)
  • Organiser: Department of Economic History / Uppsala STS
  • Contact person: Daniel Normark
  • Seminarium