Higher sem: Göran Rydén ”drifvandet av sjelfva arbetet … den verkeliga Bruks-hushålningen”

  • Date: –15:00
  • Location: Ekonomikum K412
  • Lecturer: Göran Rydén (IBF, UU)
  • Organiser: Department of Economic History
  • Contact person: Anders Ögren
  • Seminarium