Higher sem: Li Bennich Björkman ”Bakom och bortom järnridån: de sovjetiska åren och frigörelsen i Baltikum och Ukraina”

  • Date: –15:00
  • Location: Ekonomikum K412
  • Lecturer: Li Bennich Björkman (Professor, Department of Government, UU)
  • Organiser: Department of Economic History
  • Contact person: Jan Ottosson
  • Seminarium