STS sem: Elisabeth Lindberg "Forskning som politisk påverkan: Statliga uppdrag och expansionsplaner i Industriens utredningsinstitut och Institutet för internationell ekonomi 1969–1980"

  • Date: –15:00
  • Location: Ekonomikum K412
  • Lecturer: Elisabeth Lindberg (PhD student at Economic History, UU)
  • Organiser: Department of Economic History / Uppsala STS
  • Contact person: Daniel Normark
  • Seminarium