STS sem: Jesper Meijling ”Utgångspunkt eller gränsdragning? Vårdvetenskapen mellan yrkestraditioner och forskningsterritorier”

  • Date: –15:00
  • Location: Ekonomikum K412
  • Lecturer: Jesper Meijling (Neurobiology, Care Sciences and Society, KI)
  • Organiser: Department of Economic History / Uppsala STS
  • Contact person: Daniel Normark
  • Seminarium