STS sem: Ulrika Bjare ”Organisationsstyrning inom ramen för den svenska universitets- och högskolesektorn”

  • Date: –15:00
  • Location: Ekonomikum K412
  • Lecturer: Ulrika Bjare (Ledningssekretariatet, SU)
  • Organiser: Department of Economic History / Uppsala STS
  • Contact person: Daniel Normark
  • Seminarium