STS sem: Andreas Mørkved Hellenes ”En historia om ohållbar integration. Snabbtåg, europeisering och den nordiska triangelns misslyckande, 1985-2005”

  • Date: –15:00
  • Location: via Zoom
  • Lecturer: Andreas Mørkved Hellenes (Science, Technology and Society, Chalmers / Affiliated postdoc Cambridge)
  • Organiser: Department of Economic History / Uppsala STS
  • Contact person: Daniel Normark
  • Seminarium