Forskarutbildning i ekonomisk historia

Målet för forskarutbildningen är att doktoranderna ska träna sig att kritiskt och självständigt lösa ekonomisk-historiska forskningsuppgifter och bidra till forskningens utveckling genom att framställa en doktorsavhandling. Doktoranden förväntas skaffa sig bred kunskap kring samhällsvetenskapliga och historiska metoder och teorier, men även pedagogisk skicklighet, som kan förbereda för fortsatt arbete inom forskning och undervisning, men också inom utredningsverksamhet, offentlig och privat förvaltning, massmedia, muséer, arkiv- och biblioteksväsende. 

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier, fördelat på 75 hp forskarkurser och ett avhandlingsarbete på 165 hp och leder till en doktorsexamen.

Våra doktorander

Undrar du vilka våra doktorander är? Vad gör de i sina forskarstudier och vad innebär det att vara doktorand? Har de några tips till dig som är intresserad av forskarstudier i ekonomisk historia?

Pågående avhandlingsprojekt

Intervjuer med doktorander

Sju doktorander runt ett bord
Senast uppdaterad: 2022-10-12