Forskning i ekonomisk historia

Ekonomisk historia är ett brett samhällsvetenskapligt ämne med ett historiskt perspektiv. Utgångspunkten är att studera hur resurser skapas, används och fördelas i olika samhällen och under olika historiska epoker. Forskningen har en tonvikt vid svenska förhållanden och perioden 1700 till nutid, men även andra länder och tidsepoker undersöks. Den svenska utvecklingen behandlas i ett internationellt perspektiv. Nedan presenteras pågående projekt inom ett antal kärnområden för forskning vid institutionen.

Forskarutbildning

Forskarutbildningen ger kompetens att självständigt bedriva forskning, djup förståelse av ämnesområdet samt skicklighet i att förmedla kunskap och skapa förutsättningar för andras lärande. Doktorsavhandlingen syftar till att generera ny kunskap inom ett vetenskapligt intressant område och är ett självständigt arbete. Utbildningen består förutom avhandlingsarbetet i ett antal kurser.

Forskarutbildningen