Bokhyllor från Carolina Rediviva

Djup kunskap och breda perspektiv

Economic and Industrial Democracy

UPEH Working Papers

Forskning i ekonomisk historia

Ekonomisk historia är ett brett samhällsvetenskapligt ämne med ett historiskt perspektiv. Utgångspunkten är att studera hur resurser skapas, används och fördelas i olika samhällen och under olika historiska epoker. Forskningen har en tonvikt vid svenska förhållanden och perioden 1700 till nutid, men även andra länder och tidsepoker undersöks. Den svenska utvecklingen behandlas i ett internationellt perspektiv. Nedan presenteras pågående projekt inom ett antal kärnområden för forskning vid institutionen.

Uppspikad avhandling

Forskarutbildning

Forskarutbildningen ger kompetens att självständigt bedriva forskning, djup förståelse av ämnesområdet samt skicklighet i att förmedla kunskap och skapa förutsättningar för andras lärande. Doktorsavhandlingen syftar till att generera ny kunskap inom ett vetenskapligt intressant område och är ett självständigt arbete. Utbildningen består förutom avhandlingsarbetet i ett antal kurser.

Forskarutbildningen

Vid frågor om institutionens forskning kan du kontakta forskningsansvarig professor Anders Ögren:
Kontakta Anders Ögren

Senast uppdaterad: 2023-11-02