Forskning inom området finans- och företagshistoria

Detta forskningsområde behandlar förutsättningar för företagandet i ett historiskt perspektiv. Företagshistoriska studier analyserar marknader, regleringar, organisationer och företagande i sin politiska, ekonomiska och sociala kontext. Finanshistoria fokuserar på den finansiella sektorn och dess funktion. Vid Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala arbetar vi utifrån såväl ett makro, sektors, bransch eller organisations/individ perspektiv. Vi behandlar i huvudsak tiden från 1800-talet och därefter. Forskningsmetoden inom företagshistoria är ofta komparativ. Företagsarkiv, statistiska sammanställningar samt intervjuer utgör forskningsområdets vanliga källor. Huvuddelen av forskningen som bedrivs inom finans- och företagshistoria utgår från svenska exempel, men vi är i hög grad internationellt förankrade i olika samarbetsprojekt och forskarutbyten med främst europeiska och asiatiska forskare. Forskningen bedrivs inom eller i samverkan med Uppsala Center of Business History (UCBH), en centrumbildning vid institutionen.

Pågående projekt

Alkoholpolitikens påverkan på svensk bryggerinäring: marknadsstruktur, lönsamhet, och företagsöverlevnad, 1920-1990

Projektledare: Henric Häggqvist I Projektbeskrivning

Finance-led growth? The role of the stock market in Swedish industrialization, 1863-1938

Projektledare: Peter Hedberg I Projektbeskrivning

Identitetsekonomin. Pengar och identifiering i 1900-talets Sverige

Projektledare: Orsi Husz I Projektbeskrivning

Uses of the Past in International Economic Relations (UPIER)

Projektledare: Mats Larsson, Catherine Schenk (Oxford University), Mary O’Sullivan (Université de Genève), Stefano Battillossi (Universidad Carlos III) I Projektbeskrivning

Den intima förbindelsen. En ekonomisk kulturhistoria om vardagliga finanser

Projektledare: Orsi Husz I Projektbeskrivning

Open Economy Forces and the Welfare State – International Trade, Capital Flows, and Social Policy 1920–2010

Projektledare: Henric Häggqvist I Projektbeskrivning

The Impact of Tariffs on the Swedish Economy: Fiscal Policy, Efficient Protection, and Trade Flows, 1783-1914

Projektledare: Henric Häggqvist I Projektbeskrivning

Krediters förändrade roll i hushållens ekonomi under första hälften av 1900-talet

Projektledare: Tony Kenttä I Projektbeskrivning

Smakens teknovetenskaper: livsmedelsutveckling i Sverige under den högindustriella epoken

Projektledare: Ingemar Pettersson I Projekbeskrivning

Kraschen i de Allmänna sparbankerna 1929

Projektledare: Mikael Wendschlag I Projekbeskrivning

Tillväxt, tradition och förnyelse: Stockholms ekonomiska historia sedan 1945

Projektledare: Tom Petersson I Projektbeskrivning

Brandförsäkring på Sveriges landsbygd och den finansiella revolutionen. Organisationsformer, bebyggelse och argument 1734 – 1850

Projektledare: Göran Ulväng I Projektbeskrivning

Att formas till ledare. Generationsskiften och genusmönster i svenska företagardynastier 1880-1980

Projektledare: Therese Nordlund Edvinsson I Projektbeskrivning

Utanför styrelserummet: Kvinnor, barn och familjeföretagande 1890–1950

Projektledare: Therese Nordlund Edvinsson I Projektbeskrivning

Financial Market Regimes, Bank Effiency, and Economic Growth in Sweden, 1866-2016

Projektledare: Peter Hedberg I Projektbeskrivning

The Pattern of Swedish Corporate Finance in the 20th Century

Projektledare: Peter Hedberg I Projektbeskrivning

Självförverkligandets marknad. Svensk korrespondens- och distansutbildning, 1890-1970-tal

Projektledare: Orsi Husz I Projektbeskrivning

En fråga om arv: Humankapital och förmögenhet som förutsättning för social mobilitet, Sverige 1880-1950

Projektledare: Kristina Lilja I Projektbeskrivning

Savings in the wardrobe - Changes in the value and life cycle of clothes, 1790-1910

Projektledare: Pernilla Jonsson (Stockholms universitet) I Projektbeskrivning

Kyrkan som sockenbankir. Kyrkokassornas användning för kreditgivning på den svenska landsbygden 1750-1870

Projektledare: Sofia Murhem I Projektbeskrivning