Forskning inom området handel, kunskap och konsumtion

Sedan 1990-talet har det funnits en tradition av forskning kring handel och konsumtion vid institutionen. Här återfinns i nuläget forskning kring varuhandel, restaurangnäring, konsumentkrediter och materiell kultur. Här återfinns också forskning kring utrikeshandel. Aktuella projekt täcker perioden 1750-nutid. Perspektiven utgår från ekonomisk teori och företags- och finanshistoria till kulturell ekonomi och idéhistoria.

Pågående projekt

Att sälja Sverige eller låta Sverige sälja – Svenskt exportfrämjande mellan marknad, stat och nation, 1887–1972

Projektledare: Nikolas Glover I Projektbeskrivning

Identitetsekonomin. Pengar och identifiering i 1900-talets Sverige

Projektledare: Orsi Husz I Projektbeskrivning

Till konsumtionens försvar: Reklam, genus och medborgarskap i Sverige under andra världskriget

Projektledare: Klara Arnberg (Stockholms universitet) I Projektbeskrivning

Stockholm och maten: systemet för livsmedelsförsörjning i Stockholm 1930-2010

Projektledare: Fredrik Sandgren I Projektbeskrivning

Den intima förbindelsen. En ekonomisk kulturhistoria om vardagliga finanser

Projektledare: Orsi HuszI Projektbeskrivning

Krediters förändrade roll i hushållens ekonomi under första hälften av 1900-talet

Projektledare: Tony Kenttä I Projektbeskrivning

Open Economy Forces and the Welfare State – International Trade, Capital Flows, and Social Policy 1920–2010

Projektledare: Henric Häggqvist I Projektbeskrivning

The Impact of Tariffs on the Swedish Economy: Fiscal Policy, Efficient Protection, and Trade Flows, 1783-1914

Projektledare: Henric Häggqvist I Projektbeskrivning

Innovation och institutionell förändring inom svensk varuhandel 1750-2010

Projektledare: Fredrik Sandgren I Projektbeskrivning

Smakens teknovetenskaper: livsmedelsutveckling i Sverige under den högindustriella epoken

Projektledare: Ingemar Pettersson I Projekbeskrivning

Skyltfönstret. Genus och den kommersiella kunskapens cirkulation i urbana mijöer

Projektledare: Rebecka Lennartsson (Stockholms Stadsmuseum) I Projektbeskrivning

Savings in the wardrobe - Changes in the value and life cycle of clothes, 1790-1910

Projektledare: Pernilla Jonsson (Stockholms universitet) I Projektbeskrivning