Publicerat vid institutionen

Vill du veta mer om den forskning som bedrivs vid Ekonomisk-historiska institutionen? Fördjupa dig genom att ta del av vår forskning.

Institutionen ger ut arbeten i bokserien Uppsala Studies in Economic History, samt i working paper serierna Uppsala Papers in Economic History och Uppsala Papers in Financial and Business History. Tidigare arbeten i Working Papers in Transport and Communication History.

Senaste publikationerna

 • Hasselgren, Björn; Widegren, Fredrik

  Dead-lock in the introduction of ERS-systems - a case of true uncertainty

  Ingår i TRA 2020 Rethinkning transport - towards clean and inclusve mobility, 2020.

 • Vänje, Annika; Ottosson, Jan

  Delrapport avseende följeforskningsuppdrag om metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet

  2020.

 • Hansson, Kristina

  Krängande under kriget: En undersökning av marknadsförda produkter i ”The New York Times” innan och under andra världskriget

  2020.

  Open access
 • Eriksson, Hannes

  Uppsalahemmens skatter: Förmögenhetsutvecklingen i Uppsala stad mellan åren 1880–1910

  2020.

  Open access
 • Krantz, Marcus

  Handel under kriser: Svensk handel och regionalisering 1925–1955

  2020.

 • Hamström, Joel

  När framtiden blev fördröjd: Arbete och modernisering på Forsmarks bruk 1855–1895

  2020.

 • Törnqvist, Daniel

  Att vara eller inte vara bankägare, det är frågan: En studie av svenska statens ägande i Nordbanken/Nordea efter 1990-talets finanskris

  2020.

  Open access
 • Peters, Sara

  Den svenska hemmafrun: Synen på hushållsarbete bland svenska kvinnor år 1953

  2020.

 • Eklinder-Frick, Jens Ola; Fremont, Vincent; Åge, Lars-Johan; Osarenkhoe, Aihie

  Digitalization efforts in liminal space - inter-organizational challenges

  Ingår i Journal of business & industrial marketing, s. 150-158, 2020.

 • Larsson, Mats

  Establishing legitimacy in a new fiancial system: The central European and Baltic experience in a historical and geographical context

  Ingår i Unplanned, s. 253-280, 2019.

 • Larsson, Mats; Lönnborg, Mikael

  Omvandlingar: Försäkringsbolaget Skandia 1990-2016

  Förlaget Näringslivshistoria, 2019.

 • Larsson, Mats; Lönnborg, Mikael

  Omvandlingarnas bolag: Skandias utveckling 1990-2016

  Ingår i Nordisk Försäkringstidskrift, s. 1-9, 2019.

 • Larsson, Mats

  The role of capital adequacy regulations in a period of crises - Swedish banking 1915-1935

  2019.

 • Larsson, Mats; Lönnborg, Mikael

  "Same, same but different": Trust, Confidence and Governance Among Swedish Mutual Insurance Companies

  Ingår i Managing Hybrid Organizations, s. 49-72, 2019.

 • Larsson, Mats

  Krig, kriser och tillväxt 1914-1945

  Dialogos Förlag, 2019.

 • Jansson, Jenny; Jansson, Olle; Ottosson, Jan

  Teknikskiften och arbetsmarknadens parter: Är den europeiska planeringsterminen en väg mot ett socialt Europa?

  Ingår i EU och teknologiskiftet, s. 177-205, 2020.

 • Pettersson, Ingemar

  Forskningens banerförare: IVA mellan grundandet och andra världskriget

  Ingår i Teknik i samhällets tjänst, 2019.

 • Ulväng, Göran

  The necessityof going to town.Production and consumption in a late 18th century Swedish noble household

  2019.

 • Ulväng, Göran

  Herrgårdsnytt 2019

  2019.

  Open access
 • Persson, Mathias

  Southern Darkness, Northern Light: "Civilisation" and "Savagery" in Anders Sparrman’s Southern African Travelogue

  Ingår i South African Historical Journal, s. 1-20, 2019.

 • Ulväng, Göran

  Recension av: Isak Gustaf Clasons herrgårdsrestaureringar 1888–1930, av Mats Fredriksson

  Ingår i Bebyggelsehistorisk tidskrift, s. 99-100, 2019.

 • Isacson, Maths

  Humanization of Work inScandinavia, 1960-1990. Strategies Against Problems of the Modern Industrial Work

  Ingår i “Humaniserung Der Arbeit”. , s. 305-327, 2019.

 • Isacson, Maths

  Yrken i historien och samtiden

  Ingår i Vi drack vårt kaffe på totaletten, s. 122-128, 2019.

 • Isacson, Maths; Jensen, Ronnie; Perers, Karin; Pettersson Jensen, Ing-Marie et al.

  Folkareboken: En tidsresa genom Avesta, By, Folkärna, By

  Avesta kommun, 2019.

 • Husz, Orsi

  Money cards and identity cards.: De-vicing consumer credit in postwar Sweden

  Ingår i Journal of Cultural Economy, 2020.

  Open access
 • Andersson, Jenny

  The great future debate and the struggle for the world

  Ingår i American Historical Review, s. 1411-1430, 2012.

 • Andersson, Jenny

  Nordic nostalgia and Nordic light: The Swedish model as Utopia 1930–2007

  Ingår i Scandinavian Journal of History, s. 229-245, 2009.

  Open access
 • Hotori, Eiji; Wendschlag, Mikael

  The Formalization of Banking Supervision in Japan and Sweden

  Ingår i Social Science Japan Journal, s. 211-228, 2019.

 • Jansson, Olle; Ottosson, Jan

  Employment Transition Agreements and the Struggle over Redundancies in the Swedish Labour Market

  Ingår i 1st Annual Conference of the Scandinavian Society for Economic and Social History & 13th Swedish Economic History Meeting, 10-12 October 2019, Uppsala, Sweden., 2019.

 • Ottosson, Jan

  Luftfart under fem årtiondenSvensk luftfart 1900-1951 – Civilflyget, privata aktörer och offentliga intressen

  2019.

 • Ottosson, Jan

  Civilflyget i Sverige år 1959

  Ingår i 1959 års ekonomiska historia, s. 47-50, 2019.

 • Waluszewski, Alexandra

  Antibiotika till djur största faran

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2019.

 • Waluszewski, Alexandra

  Att hänvisa till EUs ledarskap är en grov förenkling

  Ingår i Dagens Nyheter, 2019.

 • Waluszewski, Alexandra; Håkansson, Håkan

  Kvalitet måste vägas in i upphandling

  Ingår i Uppsala Nya Tidning, 2019.

 • Waluszewski, Alexandra; Håkansson, Håkan

  Kulturen skall inte anpassa sig

  Ingår i Värmlands Folkblad, 2019.

 • Waluszewski, Alexandra

  När samverkan gifts ihop med innovation blir det problematiskt

  Ingår i Curie, 2017.

 • Waluszewski, Alexandra

  Vems chartermål?

  Ingår i Uppsala Nya Tidning, 2017.

 • Waluszewski, Alexandra; Håkansson, Håkan

  Nationalekonomerna blandar äpplen med päron

  Ingår i Dagens Nyheter, 2017.

 • Waluszewski, Alexandra

  Innovation har blivit ett flumbegrepp

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2015.

 • Waluszewski, Alexandra

  Ägarna nyckel till Life Science

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2014.

 • Waluszewski, Alexandra

  Forskning räcker inte för att skapa växande företag

  Ingår i Dagens Nyheter, 2013.

 • Waluszewski, Alexandra

  Björklunds Sverige - en forskningsbananrepublik?

  Ingår i Dagens Nyheter, 2012.

 • Waluszewski, Alexandra

  När vildvittror tänker högt

  Ingår i Uppsala Nya Tidning, 2011.

 • Hodacs, Hanna; Persson, Mathias

  Globalizing the savage: From stadial theory to a theory of luxury in late-18th-century Swedish discussions of Africa

  Ingår i History of the Human Sciences, s. 100-114, 2019.

 • Husz, Orsi

  Lagom moderna kvinnor

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 605-612, 2019.

 • Henrekson, Magnus; Odd, Lyssarides; Ottosson, Jan

  The Social Background of Elite Executives: The Swedish Case (October 10, 2019).

  2019.

 • Jansson, Olle; Ottosson, Jan

  Employment Transition Agreements and the Struggle over Redundancies in the Swedish Labour Market

  Ingår i Panel 3D - Labour, wages and the welfare state, 2019.

 • Isacson, Maths; Ottosson, Jan

  Panel 3D - Labour, wages and the welfare state . Chairs: Jan Ottosson & Maths Isacsson, Uppsala University

  2019.

 • Fälting, Lars; Ottosson, Jan

  Friend or Foe?: The Chicago Conference 1944 on civil aviation and the conflicting position of the Nordic countries.

  Ingår i Panel 8A - Transportsystemens utveckling -ett institutionellt perspektiv, 2019.

 • Persarvet, Viktor

  Tariffs, Trade, and Economic Growth in Sweden 1858–1913

  Open access
 • Normark, Daniel; Cochoy, Franck; Hagberg, Johan

  Funny bikes: a symmetrical study of urban space, vehicular units and mobility through the voyeuristic spokesperson of a video lens

  Ingår i Visual Studies, s. 13-27, 2019.

  Open access
 • Ekstedt, Eskil

  Project work, a challenge to traditional work life institutions

  Ingår i International Journal of Managing Projects in Business/Emerald, s. 267-281, 2019.

 • La Rocca, Antonella; Perna, Andrea; Snehota, Ivan; Ciabuschi, Francesco

  The role of supplier relationships in the development of new business ventures

  Ingår i Industrial Marketing Management, s. 149-159, 2019.

 • Waluszewski, Alexandra; Hakansson, Hakan; Snehota, Ivan

  The public-private partnership (PPP) disaster of a new hospital - expected political and existing business interaction patterns

  Ingår i Journal of business & industrial marketing, s. 1119-1130, 2019.

 • Morell, Mats; Söderhäll, Martin

  Smallholders' and large estates' reaction to changed market conditions 1860–1910

  Ingår i Scandinavian Economic History Review, s. 312-331, 2019.

  Open access
 • Malmström Rognes, Åsa

  Crisis Resolution and the Asian Financial Crises: Uses of the Past in the Resolution of Financial Crises in Emerging Markets

  2019.

 • Malmström Rognes, Åsa

  Does the Asian Infrastructure Investment Bank add Anything New to Multilateral Finance in Asia?

  2017.

 • Malmström Rognes, Åsa

  Internationalisation of a Philippine Port Operator- ICTSI from local to multinational

  2016.

 • Malmström Rognes, Åsa; Larsson, Mats

  Can Regulations Prevent Financial Crises?

  2019.

 • Malmström Rognes, Åsa

  Family Matters

  Ingår i Ett liv som handledare, s. 163-172, 2018.

 • Malmström Rognes, Åsa

  Från lokala monopol till globala konkurrerande koncerner - från handel till bolagsstyrning

  Ingår i Stockholmsbörsen på en förändrad finansmarknad, 2016.

 • Molinder, Jakob; Söderhäll, Martin

  Did industrialisation lead to segregation in cities of the nineteenth century?: The case of Uppsala 1880-1900

  Ingår i Scandinavian Economic History Review, s. 1 1-22 22, 2019.

 • Husz, Orsi; Forsell, Håkan

  Hermodseleven och den svenska idén om framgång

  Ingår i Historiska typer, 2020.

 • Husz, Orsi

  The entrepreneur’s dream. Credit card history between PR and academic research

  Ingår i Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia:, 2020.

 • Ulväng, Göran; Lange, Ulrich

  Julita gård.: Människor och landskap under tusen år.

  2019.

 • Ulväng, Göran

  Ett ståndsmässigt boende: Stora huset på Julita gård

  Ingår i Julita gård, s. 211-227, 2019.

 • Ulväng, Göran; Prytz, Cristina

  Den oumbärliga jorden: Arv och ägande på Julita under familjen Palbitzki

  Ingår i Julita gård, s. 173-189, 2019.

 • Pihl, Christopher

  Dackling, Martin 20018. Istället för äktenskap. Att driva jordbruk tillsammans med syskon i 1900-talets Sverige

  Ingår i Bebyggelsehistorisk tidskrift, s. 121-122-, 2019.

 • Rider, Sharon

  Circulation of Knowledge: Explorations in the History of Knowledge

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 367-370, 2019.

 • Ottosson, Jan; Magnusson, Lars

  Editorial

  Ingår i Economic and Industrial Democracy, s. 660-661, 2019.

 • Ottosson, Jan; Magnusson, Lars

  Editorial

  Ingår i Economic and Industrial Democracy, s. 280-281, 2019.

 • Ottosson, Jan; Magnusson, Lars

  Editorial

  Ingår i Economic and Industrial Democracy, s. 3-5, 2018.

  Open access
 • Jansson, Olle; Jansson, Jenny; Ottosson, Jan

  Neither sticks nor carrots: Swedish trade union involvement in the European Semester: Case study Sweden

  2019.

  Open access
 • Töyrä Mendez, Ewa

  Hope is the last thing a person does before being defeated: A study on microfinance programs and its effect on female borrower´s empowerment

  2019.

 • Hakimi, Farangis Alice

  Frihet är allt jag ville: En kvalitativ intervjustudie om iranska kvinnors värderingar kring utbildning, arbete och jämstalldhet utifran ett historiskt perspektiv

  2019.