Publicerat vid institutionen

Vill du veta mer om den forskning som bedrivs vid Ekonomisk-historiska institutionen? Fördjupa dig genom att ta del av vår forskning.

Institutionen ger ut arbeten i bokserien Uppsala Studies in Economic History, samt i working paper serierna Uppsala Papers in Economic History och Uppsala Papers in Financial and Business History. Tidigare arbeten i Working Papers in Transport and Communication History.

Senaste publikationerna

 • Henrekson, Magnus; Odd, Lyssarides; Ottosson, Jan

  The Social Background of Elite Executives: The Swedish Case (October 10, 2019).

  2019.

 • Jansson, Olle; Ottosson, Jan

  Employment Transition Agreements and the Struggle over Redundancies in the Swedish Labour Market

  Ingår i Panel 3D - Labour, wages and the welfare state, 2019.

 • Isacson, Maths; Ottosson, Jan

  Panel 3D - Labour, wages and the welfare state . Chairs: Jan Ottosson & Maths Isacsson, Uppsala University

  2019.

 • Fälting, Lars; Ottosson, Jan

  Friend or Foe?: The Chicago Conference 1944 on civil aviation and the conflicting position of the Nordic countries.

  Ingår i Panel 8A - Transportsystemens utveckling -ett institutionellt perspektiv, 2019.

 • Normark, Daniel; Cochoy, Franck; Hagberg, Johan

  Funny bikes: a symmetrical study of urban space, vehicular units and mobility through the voyeuristic spokesperson of a video lens

  Ingår i Visual Studies, s. 13-27, 2019.

  Open access
 • Ekstedt, Eskil

  Project work, a challenge to traditional work life institutions

  Ingår i International Journal of Managing Projects in Business/Emerald, s. 267-281, 2019.

 • La Rocca, Antonella; Perna, Andrea; Snehota, Ivan; Ciabuschi, Francesco

  The role of supplier relationships in the development of new business ventures

  Ingår i Industrial Marketing Management, s. 149-159, 2019.

 • Waluszewski, Alexandra; Hakansson, Hakan; Snehota, Ivan

  The public-private partnership (PPP) disaster of a new hospital - expected political and existing business interaction patterns

  Ingår i Journal of business & industrial marketing, s. 1119-1130, 2019.

 • Morell, Mats; Söderhäll, Martin

  Smallholders’ and large estates’ reaction to changed market conditions 1860–1910

  Ingår i Scandinavian Economic History Review, 2019.

  Open access
 • Malmström Rognes, Åsa

  Crisis Resolution and the Asian Financial Crises: Uses of the Past in the Resolution of Financial Crises in Emerging Markets

  2019.

 • Malmström Rognes, Åsa

  Does the Asian Infrastructure Investment Bank add Anything New to Multilateral Finance in Asia?

  2017.

 • Malmström Rognes, Åsa

  Internationalisation of a Philippine Port Operator- ICTSI from local to multinational

  2016.

 • Malmström Rognes, Åsa; Larsson, Mats

  Can Regulations Prevent Financial Crises?

  2019.

 • Malmström Rognes, Åsa

  Family Matters

  Ingår i Ett liv som handledare: Mats Larsson 65 år, 2018.

 • Malmström Rognes, Åsa

  Från lokala monopol till globala konkurrerande koncerner - från handel till bolagsstyrning

  Ingår i Stockholmsbörsen på en förändrad finansmarknad, 2016.

 • Molinder, Jakob; Söderhäll, Martin

  Did industrialisation lead to segregation in cities of the nineteenth century?: The case of Uppsala 1880-1900

  Ingår i Scandinavian Economic History Review, s. 1 1-22 22, 2019.

 • Husz, Orsi

  The entrepreneur’s dream. Credit card history between PR and academic research

  Ingår i Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia:, 2020.

 • Husz, Orsi

  Hermodseleven och den svenska idén om framgång

  Ingår i Historiska typer, 2020.

 • Ulväng, Göran; Lange, Ulrich

  Julita gård.: Människor och landskap under tusen år.

  2019.

 • Ulväng, Göran

  Ett ståndsmässigt boende: Stora huset på Julita gård

  Ingår i Julita gård, s. 211-227, 2019.

 • Ulväng, Göran; Prytz, Cristina

  Den oumbärliga jorden: Arv och ägande på Julita under familjen Palbitzki

  Ingår i Julita gård, s. 173-189, 2019.

 • Pihl, Christopher

  Dackling, Martin 20018. Istället för äktenskap. Att driva jordbruk tillsammans med syskon i 1900-talets Sverige

  Ingår i Bebyggelsehistorisk tidskrift, s. 121-122-, 2019.

 • Rider, Sharon

  Circulation of Knowledge: Explorations in the History of Knowledge

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 367-370, 2019.

 • Ottosson, Jan; Magnusson, Lars

  Editorial

  Ingår i Economic and Industrial Democracy, s. 660-661, 2019.

 • Ottosson, Jan; Magnusson, Lars

  Editorial

  Ingår i Economic and Industrial Democracy, s. 280-281, 2019.

 • Ottosson, Jan; Magnusson, Lars

  Editorial

  Ingår i Economic and Industrial Democracy, s. 3-5, 2018.

  Open access
 • Jansson, Olle; Jansson, Jenny; Ottosson, Jan

  Neither sticks nor carrots: Swedish trade union involvement in the European Semester: Case study Sweden

  2019.

  Open access
 • Töyrä Mendez, Ewa

  Hope is the last thing a person does before being defeated: A study on microfinance programs and its effect on female borrower´s empowerment

  2019.

 • Hakimi, Farangis Alice

  Frihet är allt jag ville: En kvalitativ intervjustudie om iranska kvinnors värderingar kring utbildning, arbete och jämstalldhet utifran ett historiskt perspektiv

  2019.

 • LaRocca, Antonella; Snehota, Ivan; Waluszewski, Alexandra

  Editorial

  Ingår i Journal of business & industrial marketing, s. 230-231, 2019.

 • Sletteng, Oliver

  Åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin: 1992 års krispaket

  2019.

 • Ahlgren, Levina

  Ideal i annonser: Kvinnlighet i två veckotidningar mellan 1950-1970

  2019.

 • Einholt, Hanna

  Ungdomars arbetsmarknad 1965 jämfört med 2015: En kvantitativ undersökning av första arbete och inkomst för ungdomar år 1965 jämfört med år 2015

  2019.

 • Hellberg, Erik

  Inkomst- och förmögenhetsskillnader i Söderforsförsamling 1930

  2019.

 • Jakobsson, Alessio

  Ukrainas import av rysk naturgas - en energikrävanderelation?: En undersökning av Ukrainas importpris

  2019.

 • Lind-Anderton, Agnes

  Manskris: En studie om 90-talskrisens könade arbetsmarknadseffekter

  2019.

 • Spångberg, Marcus

  Jämställdhetsutveckling inom svensk längdskidåkning: En studie av jämställdhetsutvecklingen utifrån tidskriften Svensk Skidsport mellan 1970–2004

  2019.

 • van Blaricum, Klara

  Frihet, ansvar, kompetens: 1993 års högskolereform och dess påverkan på grundutbildningen 1994-2015

  2019.

 • Andersson Perdahl, Erik

  Forskning eller utveckling?: Svenska regeringars forskningspolitik 1980–2000

  2019.

 • Karhukorpi, Henry

  Finanskrisen 2008: hur påverkades den svenska konstmarknaden?: En fallstudie om finanskrisens påverkan på auktionshuset Bukowskis mellan 2004-2013

  2019.

 • Lindström, Andreas

  Näringslivets ideologiska dilemma: En ideologikritisk studie över Svenskt Näringslivs forskning och utbildningspolitik under 2010-talet

  2019.

 • Machado Freeney, Martin

  Nya mynt och sedlar, en studie av Sveriges penningväsende 1717-1720

  2019.

 • Meleaku, Daniel

  Mellan planering och irrationalitet: En studie över marknadskrafters påverkan på planekonomiers utrikeshandel mellan 1958–1991

  2019.

  Open access
 • Bouvin, Philip

  Några viktiga handelsfrågor under 1700-talet: En undersökning utifrån en reserapport av Johan Westerman

  2019.

  Open access
 • Eketrä, Ninni

  Regionala skillnader i risktagande: Aktiebelåning i norrländska sparbanker

  2019.

  Open access
 • Smeds, Jonathan

  Svensk fotboll och varvskriserna under 1970-talet: En undersökning av Landskrona Bois, GAIS och Malmö FF under svenska varvskriserna 1973–1981

  2019.

  Open access
 • Lanfelt, Isabelle

  Arbete, politisk representation och kvinnor: Deskriptiv representationsteori och kvinnliga yrkeserfarenheter i Sveriges riksdag 1974–2018

  2019.

  Open access
 • Hedman, Katarina

  Den heliga kon: Mejeriindustri i brytningstid 1914–1918

  2019.

  Open access
 • Lindberg, Elisabeth

  Från statlig byggsten till marknad för kapitalet: Kapitalmarknadsdebatten i Sverige 1960–1979

  2019.

  Open access
 • Skoglund, William

  Konsten att överleva en kris: En studie om Uplandsbankens utveckling under 1970-talets krisår

  2019.

  Open access
 • Lilja, Kristina; Jonsson, Pernilla

  Inadequate supply and increasing demand for textiles and clothing: second-hand trade at auctions as an alternative source of consumer goods in Sweden, 1830–1900

  Ingår i Economic history review, s. 1-28, 2019.

  Open access
 • Häggqvist, Henric; Hedberg, Peter; Karlsson, Lars; Larsson, Mats

  The development of Swedish commercial banking, from establishment to consolidation: A presentation of a new database, 1866-1938

  2019.

 • Glover, Nikolas

  Staten, Organisationssverige och vidsynthetens förgätmigej: Det strategiska främjandet av svensk internationalism, 1945–1963

  Ingår i Efterkrigstidens samhällskontakter, 2019.

 • Wendschlag, Mikael; Ottosson, Jan

  The Swedish 1907-1908 banking crisis and old and new crisis management policies

  2019.

 • Murhem, Sofia; Karlsson, Lars; Nilsson, Rasmus; Ulväng, Göran

  Undervaluation in probate inventories probate inventory values and auction protocol market prices in eighteenth and nineteenth century Sweden

  Ingår i History of Retailing and Consumption, 2019.

 • Persson-Fischier, Ulrika; Gebert Persson, Sabine; Sjöstrand, Fredrik; Ågren, Karin

  Public and private networks in tourism – barriers to network identity construction and commitmen

  2019.

 • Funke, Michael

  Johan Victor Svenson

  Ingår i Svensk biografiskt lexikon, s. 628-631, 2017.

  Open access
 • Ulväng, Göran

  The Swedish Manor 1750-1950 – Decline or Continuity?

  Ingår i Estate Landscapes in Northern Europe, s. 96-128, 2019.

 • Waluszewski, Alexandra; Snehota, Ivan; La Rocca, Antonella

  What remains to be discovered?: Manifesto for researching the interactive business world

  Ingår i Journal of business & industrial marketing, s. 232-239, 2019.

 • Gunnarsson Nording, Niklas

  Kortsiktiga vinstintressen och deras konsekvenser: En studie om hur ett stigande marknadsvärde på lax påverkade människorna som handlade med den

  2019.

 • Pär, Wikman

  Kulturgeografin tar plats i välfärdsstaten: Vetenskapliga modeller och politiska reformer under efterkrigstidens första decennier

  Open access
 • Olsson, Erik

  Framgång i folkhemmet: Synen på framgång genom tidningen Korrespondens 1923–1963

  2019.

  Open access
 • Glover, Nikolas

  The 'aidification' of national experiences: Swedish-supported correspondence education in Tanzania, ca 1960-1975

  Ingår i Nordic Journal of Educational History, 2019.

 • Nilsson, Sofi

  Tryggad försörjning av textil: Svensk ekonomisk beredskap av textil 1972-1984

  2019.

  Open access
 • Meleaku, Daniel

  Produktionens spridning i rationaliseringens tid: En studie om lägenhetsbyggandets regionala utveckling i en byggcykel mellan 1960–1975

  2019.

  Open access
 • Westholm, Oliver

  ”Nej, mina herrar, här gifvas ju också högre och ideellare intressen att skydda och försvara!”: Barnarbetet och argumentationen därikring

  2019.

 • Ulväng, Göran

  Salnecke hushållning.: Livsmedelsproduktion och livsmedelskonsumtion på Salnecke herrgård, Gryta, Uppland åren 1783 - 1812

  2019.

 • Normark, Daniel; Cochoy, Franck; Hagberg, Johan; Ducourant, Helene

  Mundane intermodality: a comparative analysis of bike-renting practices

  Ingår i Mobilities, s. 791-807, 2018.

  Open access
 • Jansson, Olle; Jansson, Jenny; Ottosson, Jan

  National trade union involvement in the European Semester.: Case study Sweden.

  2019.

 • Söderqvist, Jonas

  Social Mobility or Class Formation?: Goals and ambitions among the students at Brunnsvik Folk College, Sweden 1906-1920

  2018.

 • Söderqvist, Jonas

  Emma Sofia Flood: Agitator, skribent, rösträttskvinna

  Ingår i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018.

  Open access
 • Wendschlag, Mikael

  Finanstillsynens utveckling i Sverige från mitten av 1800-talet fram till 1990-talskrisen

  Ingår i Ett liv som handledare. Mats Larsson 65 år, 2018.

  Open access
 • Larsson, Mats; Häggqvist, Henric

  The balance of imbalance between deposits and lending in Swedish commercial banking, 1870-1994

  2018.

 • Elliot, Viktor; Marton, Jan; Öhman, Peter; Stockenstrand, Anna-Karin et al.

  National implications of EU harmonization: the case of banks' reporting requirements in Sweden

  2019.

  Open access
 • Nordlund Edvinsson, Therese

  Sigfrid Edström: direktör mellan det patriarkala och det moderna

  Ingår i Demokratins genombrott: Människor som formade 1900-talet, 2018.