Publicerat vid institutionen

Vill du veta mer om den forskning som bedrivs vid Ekonomisk-historiska institutionen? Fördjupa dig genom att ta del av vår forskning.

Institutionen ger ut arbeten i bokserien Uppsala Studies in Economic History, samt i working paper serierna Uppsala Papers in Economic History och Uppsala Papers in Financial and Business History. Tidigare arbeten i Working Papers in Transport and Communication History.

Senaste publikationerna

 • Jenny, Jansson; Jansson, Olle; Ottosson, Jan

  Technological Shifts and the Social Partners: Is the European Semester Heading Towards a Social Europe?

  Ingår i The European Union and the Technology Shift, s. 161-183, 2021.

 • Morell, Mats

  The Controversy Around Agricultural Rationalization and Rural Communities in Post Second World War Sweden

  Ingår i História Unicap, s. 68-84, 2021.

 • Pooley, Colin; Emanuel, Martin; Mannisto-Funk, Tiina; Norton, Peter

  Introduction: historical perspectives on pedestrians and the city

  Ingår i Urban History, s. 204-210, 2021.

 • Glover, Nikolas; Hellenes, Andreas Mørkved

  A ‘Swedish Offensive’ at the World's Fairs: Advertising, Social Reformism and the Roots of Swedish Cultural Diplomacy, 1935–1939

  Ingår i Contemporary European History, s. 284-300, 2021.

  Open access
 • Ottosson, Jan; Magnusson, Lars

  Editorial

  Ingår i Economic and Industrial Democracy, s. 201-202, 2021.

 • Ottosson, Jan; Magnusson, Lars

  Editorial

  Ingår i Economic and Industrial Democracy, s. 3-4, 2021.

 • Glover, Nikolas

  Marketing Internationalism in an Era of Globalisation: The Swedish-South African Partnership Week, November 1999

  Ingår i Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, s. 41-65, 2021.

  Open access
 • Hasselberg, Ylva

  Vetenskapens karaktär Eli F. Heckscher: Del 1: Oberoende liv 1879-1924

  Gidlunds förlag, 2021.

 • Ljungberg, Jonas; Ögren, Anders

  Discipline or international balance: the choice of monetary systems in Europe

  Ingår i European Journal of the History of Economic Thought, 2021.

  Open access
 • Kenny, Seán; Ögren, Anders

  Unlimiting Unlimited Liability: Legal Equality for Swedish Banks with Alternative Shareholder Liability Regimes, 1897-1903

  Ingår i Business history review, s. 193-218, 2021.

  Open access
 • Emanuel, Martin

  Introduction: historical perspectives on pedestrians and the city

  Ingår i Urban History, s. 248-265, 2021.

  Open access
 • Karlsson, Lars; Häggqvist, Henric; Hedberg, Peter

  Market structure and efficiency in Swedish commercial banking, 1912–1938

  Ingår i Scandinavian Economic History Review, s. 103-123, 2021.

  Open access
 • Jansson, Olle; Ottosson, Jan

  Collective agreements against labor market risks in Sweden: The case of the PTK-SAF employment security agreement

  Ingår i Labor history, s. 316-333, 2021.

  Open access
 • Karlsson, Lars; Hedberg, Peter

  War and trade in the peaceful century: the impact of interstate wars on bilateral trade flows during the first wave of globalization, 1830-1913(dagger)

  Ingår i Economic history review, s. 809-830, 2021.

  Open access
 • Ottosson, Jan; Magnusson, Lars

  Editorial

  Ingår i Economic and Industrial Democracy, s. 397-400, 2021.

 • Henrekson, Magnus; Lyssarides, Odd; Ottosson, Jan

  The social background of elite executives: The Swedish case

  Ingår i Management & Organizational History, s. 65-87, 2021.

  Open access
 • Fälting, Lars; Ottosson, Jan

  Friend or Foe?: The Chicago Conference 1944 on civil aviation and the conflicting position of the Nordic countries

  Ingår i 14th Swedish Economic History Meeting and  2nd Annual Conference of the Scandinavian Society for Economic and Social History Gothenburg Sweden 7-9 October 2021, 2021.

 • Larsson, Mats; Lilja, Kristina

  To remember or forget?: Financial crises and regulatory regimes in Sweden

  Ingår i Remembering and learning from financial crises, s. 105-130, 2021.

 • Jansson, Olle; Ottosson, Jan

  Negotiating a new Swedish model: Employment transition agreements and the struggle over redundancies

  Ingår i Journal of Industrial Relations, s. 706-727, 2021.

  Open access
 • Husz, Orsi

  The Making of Everyman’s Capitalism in Sweden:: Micro-infrastructures, Unlearning, and Moral Boundary Work

  Ingår i Enterprise & society, 2021.

  Open access
 • Husz, Orsi

  Far i fönstret.: Kommersiell konstruktion av kön och den nya mannen i 1930-talets skyltfönster

  Ingår i Bakom stadens kulisser, 2021.

 • Husz, Orsi

  Sociala medier och distanshandel anno 1900: , fakultetsopponentens recension av Charlotte Nilsson: Förbindelse med en större värld: Postorder i Sverige under tidigt 1900-tal,

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 330-337, 2021.

 • Lindberg, Elisabeth

  Magdalena Andersson måste se bortom nuet

  Ingår i Aftonbladet, 2021.

 • Arnberg, Klara; Glover, Nikolas; Sundevall, Fia

  På hemmafronten intet nytt: Kommersiell kvinnlighet under svensk beredskap, 1939-1945

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 476-509, 2021.

  Open access
 • Molinder, Jakob; Karlsson, Tobias; Enflo, Kerstin

  More Power to the People: Electricity Adoption, Technological Change, and Labor Conflict

  Ingår i Journal of Economic History, s. 481-512, 2021.

  Open access
 • Ottosson, Jan; Magnusson, Lars

  Editorial

  Ingår i Economic and Industrial Democracy, s. 895-898, 2021.

 • Jansson, Olle

  ”Utspädningen av den svenska läkarkåren med utländska element”: Sveriges läkarförbunds argument mot rekrytering av läkare från Österrike 1950

  Ingår i Scandia, s. 204-228, 2021.

 • Hasselgren, Björn

  Myndig: Fredrika Bremer i urval

  2021.

 • Andersson, Jenny

  Planning the American Future: Daniel Bell, Future Research, and the Commission on the Year 2000

  Ingår i Journal of the History of Ideas, s. 661-682, 2021.

 • Widmalm, Hedvig

  Réformes éclairées et protestations populaires dans la grande mine de cuivre suédoise

  Ingår i Revue d'histoire Nordique, 2021.

 • Vänje, Annika; Ottosson, Jan

  Delrapport avseende följeforskningsuppdrag om metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet

  2020.

 • Malmström Rognes, Åsa

  Review: Brett Sheehan. Industrial Eden: A Chinese Capitalist Vision

  Ingår i Enterprise & society, s. 278-280, 2020.

 • Jansson, Måns

  La technologie générale: Johann beckmann, entwurf der algemeinen technologie/projet de technologie générale (1806)

  Ingår i European Journal of the History of Economic Thought, s. 344-346, 2020.

 • Petersson, Tom

  Den svenska industrins segertåg 1945-1965

  Dialogos Förlag, 2020.

 • Petersson, Tom

  Bankmarknad och ägarroll i förändring: Sparbankerna, Swedbank och sparbanksstiftelserna på 2000-talet

  Dialogos Förlag, 2020.

 • Hasselgren, Björn

  The Scottish Enlightenment and natural history An Introduction to Adam Smith's The Wealth of Nations (Translated from the Swedish original):

  2020.

  Open access
 • Ottosson, Jan; Magnusson, Lars

  Editorial

  Ingår i Economic and Industrial Democracy, s. 251-253, 2020.

 • Ottosson, Jan; Magnusson, Lars

  Editorial

  Ingår i Economic and Industrial Democracy, s. 3-5, 2020.

 • Andersson-Skog, Lena; Broberg, Oskar; Edvinsson, Rodney; Enflo, Kerstin et al.

  Vad är ekonomisk historia?

  2020.

 • Lilja, Kristina

  Sparbankerna visade vägen

  2020.

 • Ottosson, Jan; Magnusson, Lars

  Editorial

  Ingår i Economic and Industrial Democracy, s. 509-511, 2020.

 • Ottosson, Jan; Magnusson, Lars

  Editorial

  Ingår i Economic and Industrial Democracy, s. 773-774, 2020.

 • Ulväng, Göran

  Herrgårdsnytt 2020

  2020.

  Open access
 • Dellstig, David

  Den efterfrågade vetenskapen: Universitetsbibliotek, akademiska tidskrifter och vetenskapliga förlag 1968–2018

  Open access
 • Husz, Orsi

  Money cards and identity cards.: De-Vicing Consumer Credit In Postwar Sweden

  Ingår i Journal of Cultural Economy, s. 139-158, 2020.

 • Lilja, Kristina; Jonsson, Pernilla

  Inadequate supply and increasing demand for textiles and clothing: second-hand trade at auctions as an alternative source of consumer goods in Sweden, 1830–1900

  Ingår i Economic history review, s. 78-105, 2020.

  Open access
 • Ericsson, Johan; Molinder, Jakob

  Economic Growth and the Development of Real Wages: Swedish Construction Workers' Wages in Comparative Perspective, 1831–1900

  Ingår i Journal of Economic History, s. 813-852, 2020.

  Open access
 • Molinder, Jakob; Söderhäll, Martin

  Did industrialisation lead to segregation in cities of the nineteenth century?: The case of Uppsala 1880-1900

  Ingår i Scandinavian Economic History Review, s. 23-44, 2020.

  Open access
 • Häggqvist, Henric

  How Does Globalization Affect the Welfare State?: Openness to Trade and Social Spending Patterns in 21 Countries, 1920-2000

  Ingår i Essays in Economic & Business History, s. 224-270, 2020.

  Open access
 • Malmström Rognes, Åsa

  The Evolution of Capital Adequacy Rules: the contrasting cases of Sweden and Britain

  Ingår i Scandinavian Economic History Review, 2020.

  Open access
 • Morell, Mats

  La historia y los estudios rurales a partir de los sesenta: de la descolonización al medio ambiente y la soberanía alimentaria

  Ingår i Ayer, s. 19-51, 2020.

 • Ulväng, Göran; Ridbäck, Irma

  Starfors & Molnebo: Uppländska herrgårdar med anor

  Bokförlaget Langenskiöld, 2020.

 • Jansson, Måns

  Global Materials, Contact Zones, and Imitation: The Making of Metal Commodities in Eighteenth-Century Sweden

  Ingår i Locating the Global, s. 41-72, 2020.

 • Ulväng, Göran

  Cabinet makers and chair makers in Stockholm 1730–1850: Production, market and economy in a regulated economy

  Ingår i Luxury, Fashion and the Early Modern Idea of Credit, s. 151-169, 2020.

 • Husz, Orsi

  The entrepreneur's dream: Credit card history between PR and academic research

  Ingår i Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia, s. 127-151, 2020.

  Open access
 • Andersson-Skog, Lena; Broberg, Oskar; Edvinsson, Rodney; Enflo, Kerstin et al.

  Om metoder i ekonomisk historia

  Ingår i Vad är ekonomisk historia?, s. 67-91, 2020.

 • Andersson-Skog, Lena; Broberg, Oskar; Edvinsson, Rodney; Enflo, Kerstin et al.

  Om teorier i ekonomisk historia

  Ingår i Vad är ekonomisk historia?, s. 39-66, 2020.

 • Andersson-Skog, Lena; Broberg, Oskar; Edvinsson, Rodney; Enflo, Kerstin et al.

  Om ekonomisk historia

  Ingår i Vad är ekonomisk historia?, s. 21-37, 2020.

 • Fellman, Susanna; Ottosson, Jan

  Staten och statens roller: Om staten, samhällsekonomin och regleringsregimer

  Ingår i Vad är ekonomisk historia?, s. 261-283, 2020.

 • Ottosson, Jan

  The making and breaking of interlocking directorships in banking and industry in Sweden, 1918–1924

  Ingår i Past, present and future, s. 267-284, 2020.

 • Vänje, Annika; Ottosson, Jan

  Kampen mot osund konkurrens: Den olösta frågan om arbetsmarknadens parter och myndigheter i samverkan

  Ingår i Sund konkurrens i byggbranschen, s. 67-85, 2020.

  Open access
 • Lönnborg, Mikael; Hedberg, Peter; Karlsson, Lars

  Swedish Insurance Institutions and Efficiency 1920-1980

  Ingår i Risk and the insurance business in history, s. 157-177, 2020.

 • Hasselgren, Björn

  Skotsk upplysning och naturforskning: Förord till Adam Smiths Nationernas välstånd i förkortad utgåva

  Ingår i Nationernas välstånd, s. 9-27, 2020.

  Open access
 • Widmalm, Hedvig

  The Household Economy of the Great Copper Mine, 1716 - 1724

  Ingår i Skandinavisk kobber, s. 91-110, 2020.

  Open access
 • Jansson, Olle

  Suitable, Exploitable or Undesirable: Employer Perceptions and Categorisations of Migrant Workers in the Manufacturing Industries of Post-War Central Sweden

  Ingår i Immigrants & Minorities, s. 131-150, 2020.

  Open access
 • Isacson, Maths

  Fackföreningsrörelsen och näringslivets automatisering

  Ingår i AI, robotar och föreställningar om morgondagens arbetsliv, s. 23-67, 2020.

 • Isacson, Maths; Engström, Lennart; Bo, Larsson

  Arbete och Gemenskap: Vardagsbilder från Uppsala 1985-1994

  Tira Books, 2020.

 • Ulväng, Göran

  Salnecke hushållning.: Livsmedelsproduktion och livsmedelskonsumtion på Salnecke herrgård, Gryta, Uppland åren 1783 - 1812

  2019.

 • Glover, Nikolas

  The 'aidification' of national experiences: Swedish-supported correspondence education in Tanzania, ca 1960-1975

  Ingår i Nordic Journal of Educational History, 2019.

 • Bäcklund, Dan; Lilja, Kristina

  Adolescents’ impact on family economy in Sweden: During the first decades of the twentieth century

  Ingår i Journal of Family History, s. 3-23, 2019.

  Open access
 • Glover, Nikolas

  Between Order and Justice: Investments in Africa and Corporate International Resposibility in Swedish Media in the 1960s

  Ingår i Enterprise & society, s. 401-444, 2019.

 • Häggqvist, Henric; Hedberg, Peter; Karlsson, Lars; Larsson, Mats

  The development of Swedish commercial banking, from establishment to consolidation: A presentation of a new database, 1866-1938

  2019.

 • Malmström Rognes, Åsa

  Crisis Resolution and the Asian Financial Crises: Uses of the Past in the Resolution of Financial Crises in Emerging Markets

  2019.

 • Husz, Orsi; Glover, Nikolas

  Between human capital and human worth: Popular valuations of knowledge in 20th-century Sweden

  Ingår i Scandinavian Journal of History, s. 484-509, 2019.

  Open access
 • Henrekson, Magnus; Odd, Lyssarides; Ottosson, Jan

  The Social Background of Elite Executives: The Swedish Case (October 10, 2019).

  2019.

Senast uppdaterad: 2021-05-10