Publicerat vid institutionen

Vill du veta mer om den forskning som bedrivs vid Ekonomisk-historiska institutionen? Fördjupa dig genom att ta del av vår forskning.

Institutionen ger ut arbeten i bokserien Uppsala Studies in Economic History, samt i working paper serierna Uppsala Papers in Economic History och Uppsala Papers in Financial and Business History. Tidigare arbeten i Working Papers in Transport and Communication History.

Senaste publikationerna

 • Hotori, Eiji; Wendschlag, Mikael

  The Formalization of Banking Supervision in Japan and Sweden

  Ingår i Social Science Japan Journal, s. 211-228, 2019.

 • Jansson, Olle; Ottosson, Jan

  Employment Transition Agreements and the Struggle over Redundancies in the Swedish Labour Market

  Ingår i 1st Annual Conference of the Scandinavian Society for Economic and Social History & 13th Swedish Economic History Meeting, 10-12 October 2019, Uppsala, Sweden., 2019.

 • Ottosson, Jan

  Luftfart under fem årtiondenSvensk luftfart 1900-1951 – Civilflyget, privata aktörer och offentliga intressen

  2019.

 • Ottosson, Jan

  Civilflyget i Sverige år 1959

  Ingår i 1959 års ekonomiska historia, s. 47-50, 2019.

 • Waluszewski, Alexandra; Håkansson, Håkan

  Kulturen skall inte anpassa sig

  Ingår i Värmlands Folkblad, 2019.

 • Waluszewski, Alexandra; Håkansson, Håkan

  Kvalitet måste vägas in i upphandling

  Ingår i Uppsala Nya Tidning, 2019.

 • Waluszewski, Alexandra

  Att hänvisa till EUs ledarskap är en grov förenkling

  Ingår i Dagens Nyheter, 2019.

 • Waluszewski, Alexandra

  Antibiotika till djur största faran

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2019.

 • Waluszewski, Alexandra; Håkansson, Håkan

  Nationalekonomerna blandar äpplen med päron

  Ingår i Dagens Nyheter, 2017.

 • Waluszewski, Alexandra

  När samverkan gifts ihop med innovation blir det problematiskt

  Ingår i Curie, 2017.

 • Waluszewski, Alexandra

  Vems chartermål?

  Ingår i Uppsala Nya Tidning, 2017.

 • Waluszewski, Alexandra

  Innovation har blivit ett flumbegrepp

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2015.

 • Waluszewski, Alexandra

  Ägarna nyckel till Life Science

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2014.

 • Waluszewski, Alexandra

  Forskning räcker inte för att skapa växande företag

  Ingår i Dagens Nyheter, 2013.

 • Waluszewski, Alexandra

  Björklunds Sverige - en forskningsbananrepublik?

  Ingår i Dagens Nyheter, 2012.

 • Waluszewski, Alexandra

  När vildvittror tänker högt

  Ingår i Uppsala Nya Tidning, 2011.

 • Hodacs, Hanna; Persson, Mathias

  Globalizing the savage: From stadial theory to a theory of luxury in late-18th-century Swedish discussions of Africa

  Ingår i History of the Human Sciences, s. 100-114, 2019.

 • Husz, Orsi

  Lagom moderna kvinnor

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 605-612, 2019.

 • Henrekson, Magnus; Odd, Lyssarides; Ottosson, Jan

  The Social Background of Elite Executives: The Swedish Case (October 10, 2019).

  2019.

 • Jansson, Olle; Ottosson, Jan

  Employment Transition Agreements and the Struggle over Redundancies in the Swedish Labour Market

  Ingår i Panel 3D - Labour, wages and the welfare state, 2019.

 • Isacson, Maths; Ottosson, Jan

  Panel 3D - Labour, wages and the welfare state . Chairs: Jan Ottosson & Maths Isacsson, Uppsala University

  2019.

 • Fälting, Lars; Ottosson, Jan

  Friend or Foe?: The Chicago Conference 1944 on civil aviation and the conflicting position of the Nordic countries.

  Ingår i Panel 8A - Transportsystemens utveckling -ett institutionellt perspektiv, 2019.

 • Persarvet, Viktor

  Tariffs, Trade, and Economic Growth in Sweden 1858–1913

  Open access
 • Normark, Daniel; Cochoy, Franck; Hagberg, Johan

  Funny bikes: a symmetrical study of urban space, vehicular units and mobility through the voyeuristic spokesperson of a video lens

  Ingår i Visual Studies, s. 13-27, 2019.

  Open access
 • Ekstedt, Eskil

  Project work, a challenge to traditional work life institutions

  Ingår i International Journal of Managing Projects in Business/Emerald, s. 267-281, 2019.

 • La Rocca, Antonella; Perna, Andrea; Snehota, Ivan; Ciabuschi, Francesco

  The role of supplier relationships in the development of new business ventures

  Ingår i Industrial Marketing Management, s. 149-159, 2019.

 • Waluszewski, Alexandra; Hakansson, Hakan; Snehota, Ivan

  The public-private partnership (PPP) disaster of a new hospital - expected political and existing business interaction patterns

  Ingår i Journal of business & industrial marketing, s. 1119-1130, 2019.

 • Morell, Mats; Söderhäll, Martin

  Smallholders’ and large estates’ reaction to changed market conditions 1860–1910

  Ingår i Scandinavian Economic History Review, s. 312-331, 2019.

  Open access
 • Malmström Rognes, Åsa

  Crisis Resolution and the Asian Financial Crises: Uses of the Past in the Resolution of Financial Crises in Emerging Markets

  2019.

 • Malmström Rognes, Åsa

  Does the Asian Infrastructure Investment Bank add Anything New to Multilateral Finance in Asia?

  2017.

 • Malmström Rognes, Åsa

  Internationalisation of a Philippine Port Operator- ICTSI from local to multinational

  2016.

 • Malmström Rognes, Åsa; Larsson, Mats

  Can Regulations Prevent Financial Crises?

  2019.

 • Malmström Rognes, Åsa

  Family Matters

  Ingår i Ett liv som handledare, s. 163-172, 2018.

 • Malmström Rognes, Åsa

  Från lokala monopol till globala konkurrerande koncerner - från handel till bolagsstyrning

  Ingår i Stockholmsbörsen på en förändrad finansmarknad, 2016.

 • Molinder, Jakob; Söderhäll, Martin

  Did industrialisation lead to segregation in cities of the nineteenth century?: The case of Uppsala 1880-1900

  Ingår i Scandinavian Economic History Review, s. 1 1-22 22, 2019.

 • Husz, Orsi

  The entrepreneur’s dream. Credit card history between PR and academic research

  Ingår i Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia:, 2020.

 • Husz, Orsi

  Hermodseleven och den svenska idén om framgång

  Ingår i Historiska typer, 2020.

 • Ulväng, Göran; Lange, Ulrich

  Julita gård.: Människor och landskap under tusen år.

  2019.

 • Ulväng, Göran

  Ett ståndsmässigt boende: Stora huset på Julita gård

  Ingår i Julita gård, s. 211-227, 2019.

 • Ulväng, Göran; Prytz, Cristina

  Den oumbärliga jorden: Arv och ägande på Julita under familjen Palbitzki

  Ingår i Julita gård, s. 173-189, 2019.

 • Pihl, Christopher

  Dackling, Martin 20018. Istället för äktenskap. Att driva jordbruk tillsammans med syskon i 1900-talets Sverige

  Ingår i Bebyggelsehistorisk tidskrift, s. 121-122-, 2019.

 • Rider, Sharon

  Circulation of Knowledge: Explorations in the History of Knowledge

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 367-370, 2019.

 • Ottosson, Jan; Magnusson, Lars

  Editorial

  Ingår i Economic and Industrial Democracy, s. 660-661, 2019.

 • Ottosson, Jan; Magnusson, Lars

  Editorial

  Ingår i Economic and Industrial Democracy, s. 280-281, 2019.

 • Ottosson, Jan; Magnusson, Lars

  Editorial

  Ingår i Economic and Industrial Democracy, s. 3-5, 2018.

  Open access
 • Jansson, Olle; Jansson, Jenny; Ottosson, Jan

  Neither sticks nor carrots: Swedish trade union involvement in the European Semester: Case study Sweden

  2019.

  Open access
 • Töyrä Mendez, Ewa

  Hope is the last thing a person does before being defeated: A study on microfinance programs and its effect on female borrower´s empowerment

  2019.

 • Hakimi, Farangis Alice

  Frihet är allt jag ville: En kvalitativ intervjustudie om iranska kvinnors värderingar kring utbildning, arbete och jämstalldhet utifran ett historiskt perspektiv

  2019.

 • LaRocca, Antonella; Snehota, Ivan; Waluszewski, Alexandra

  Editorial

  Ingår i Journal of business & industrial marketing, s. 230-231, 2019.

 • Sletteng, Oliver

  Åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin: 1992 års krispaket

  2019.

 • Ahlgren, Levina

  Ideal i annonser: Kvinnlighet i två veckotidningar mellan 1950-1970

  2019.

 • Einholt, Hanna

  Ungdomars arbetsmarknad 1965 jämfört med 2015: En kvantitativ undersökning av första arbete och inkomst för ungdomar år 1965 jämfört med år 2015

  2019.

 • Hellberg, Erik

  Inkomst- och förmögenhetsskillnader i Söderforsförsamling 1930

  2019.

 • Jakobsson, Alessio

  Ukrainas import av rysk naturgas - en energikrävanderelation?: En undersökning av Ukrainas importpris

  2019.

 • Lind-Anderton, Agnes

  Manskris: En studie om 90-talskrisens könade arbetsmarknadseffekter

  2019.

 • Spångberg, Marcus

  Jämställdhetsutveckling inom svensk längdskidåkning: En studie av jämställdhetsutvecklingen utifrån tidskriften Svensk Skidsport mellan 1970–2004

  2019.

 • van Blaricum, Klara

  Frihet, ansvar, kompetens: 1993 års högskolereform och dess påverkan på grundutbildningen 1994-2015

  2019.

 • Andersson Perdahl, Erik

  Forskning eller utveckling?: Svenska regeringars forskningspolitik 1980–2000

  2019.

 • Karhukorpi, Henry

  Finanskrisen 2008: hur påverkades den svenska konstmarknaden?: En fallstudie om finanskrisens påverkan på auktionshuset Bukowskis mellan 2004-2013

  2019.

 • Lindström, Andreas

  Näringslivets ideologiska dilemma: En ideologikritisk studie över Svenskt Näringslivs forskning och utbildningspolitik under 2010-talet

  2019.

 • Machado Freeney, Martin

  Nya mynt och sedlar, en studie av Sveriges penningväsende 1717-1720

  2019.

 • Meleaku, Daniel

  Mellan planering och irrationalitet: En studie över marknadskrafters påverkan på planekonomiers utrikeshandel mellan 1958–1991

  2019.

  Open access
 • Bouvin, Philip

  Några viktiga handelsfrågor under 1700-talet: En undersökning utifrån en reserapport av Johan Westerman

  2019.

  Open access
 • Eketrä, Ninni

  Regionala skillnader i risktagande: Aktiebelåning i norrländska sparbanker

  2019.

  Open access
 • Smeds, Jonathan

  Svensk fotboll och varvskriserna under 1970-talet: En undersökning av Landskrona Bois, GAIS och Malmö FF under svenska varvskriserna 1973–1981

  2019.

  Open access
 • Lanfelt, Isabelle

  Arbete, politisk representation och kvinnor: Deskriptiv representationsteori och kvinnliga yrkeserfarenheter i Sveriges riksdag 1974–2018

  2019.

  Open access
 • Hedman, Katarina

  Den heliga kon: Mejeriindustri i brytningstid 1914–1918

  2019.

  Open access
 • Skoglund, William

  Konsten att överleva en kris: En studie om Uplandsbankens utveckling under 1970-talets krisår

  2019.

  Open access
 • Lindberg, Elisabeth

  Från statlig byggsten till marknad för kapitalet: Kapitalmarknadsdebatten i Sverige 1960–1979

  2019.

  Open access
 • Lilja, Kristina; Jonsson, Pernilla

  Inadequate supply and increasing demand for textiles and clothing: second-hand trade at auctions as an alternative source of consumer goods in Sweden, 1830–1900

  Ingår i Economic history review, s. 1-28, 2019.

  Open access
 • Häggqvist, Henric; Hedberg, Peter; Karlsson, Lars; Larsson, Mats

  The development of Swedish commercial banking, from establishment to consolidation: A presentation of a new database, 1866-1938

  2019.

 • Glover, Nikolas

  Staten, Organisationssverige och vidsynthetens förgätmigej: Det strategiska främjandet av svensk internationalism, 1945–1963

  Ingår i Efterkrigstidens samhällskontakter, 2019.

 • Wendschlag, Mikael; Ottosson, Jan

  The Swedish 1907-1908 banking crisis and old and new crisis management policies

  2019.

 • Murhem, Sofia; Karlsson, Lars; Nilsson, Rasmus; Ulväng, Göran

  Undervaluation in probate inventories probate inventory values and auction protocol market prices in eighteenth and nineteenth century Sweden

  Ingår i History of Retailing and Consumption, 2019.

 • Persson-Fischier, Ulrika; Gebert Persson, Sabine; Sjöstrand, Fredrik; Ågren, Karin

  Public and private networks in tourism – barriers to network identity construction and commitmen

  2019.