Economic and Industrial Democracy (EID)

Tidskriften Economic and Industrial Democracy, publicerad av Sage, utforskar den nya arbetsmarknaden, arbetsplatsens organisation, nya arbetsprocesser samt organisatoriska aspekter av arbetslivet och dess politiska och ekonomiska konsekvenser. Centrala teman är samspelet mellan politiska, teknologiska och ekonomiska faktorer och olika aspekter av arbetsmarknad, arbetsmarknadsrelationer och arbetsliv. Tonvikten läggs också på internationell belysning av empiriska rön, inklusive en diskussion om de förändrade sociala och ekonomiska förhållandena på arbetsmarknaden, såväl som humankapital- och delaktighetsfrågor, och förbättringen av arbetslivet, allt från mikro- till makronivåer i olika länder.

Tidskriften är tillgänglig på SAGE Journals Online. Tidskriften startade 1980 på dåvarande Arbetslivscentrum, senare Arbetslivsinstitutet. Tidigare redaktörer har varit Bengt Abrahamsson, Rudolf Meidner och Casten von Otter. Nu finns tidskriften vid Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet.

Impact factor år 2020: 2,947. 

Länk till tidskriften EID

Redaktionen:

Jan Ottosson, professor i ekonomisk historia vid Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet. Jan har publicerat i en rad olika områden som företagshistoria, finanshistoria, transporthistoria, regleringar, arbetsmarknadsrelationer och institutionell teori, med fokus på ekonomisk historia i Sverige i modern tid.

Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia vid Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet. Lars har publicerat ett flertal böcker och artiklar om merkantilism, historiska arbetsorganisationsstudier, arbetsmarknadsrelationer och Sveriges ekonomiska historia för att nämna några av hans viktiga bidrag. Han är medlem av Kungliga Vetenskapsakademien.

Ann-Britt Hellmark är redaktionell assistent för tidskriften vid Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet.

Senast uppdaterad: 2023-06-16