Böcker

Våra senaste böcker, bokkapitel och manuskript publicerade i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet).

 • Petersson, Tom

  Bankmarknad och ägarroll i förändring: Sparbankerna, Swedbank och sparbanksstiftelserna på 2000-talet

  Dialogos Förlag, 2020.

 • Petersson, Tom

  Den svenska industrins segertåg 1945-1965

  Dialogos Förlag, 2020.

 • Hasselgren, Björn

  Skotsk upplysning och naturforskning: Förord till Adam Smiths Nationernas välstånd i förkortad utgåva

  Ingår i Nationernas välstånd - En undersökninga av dess natur och orsaker, s. 9-27, 2020.

 • Lönnborg, Mikael; Hedberg, Peter; Karlsson, Lars

  Swedish Insurance Institutions and Efficiency 1920-1980

  Ingår i Risk and the insurance business in history, s. 157-177, 2020.

 • Husz, Orsi

  The entrepreneur's dream: Credit card history between PR and academic research

  Ingår i Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia, 2020.

 • Hasselgren, Björn

  The Scottish Enlightenment and natural history An Introduction to Adam Smith's The Wealth of Nations (Translated from the Swedish original):

  Ingår i Nationernas välstånd (förkortad upplaga), s. 9-27, 2020.

 • Funke, Michael

  Assar Svensson

  Ingår i The Dictionary of Swedish National Biography, (Svenskt biografiskt lexikon), vol 170,  issue 34, 2019.

 • Ottosson, Jan

  Civilflyget i Sverige år 1959

  Ingår i 1959 års ekonomiska historia, s. 47-50, 2019.

 • Ulväng, Göran

  Ett ståndsmässigt boende:: Stora huset på Julita gård

  Ingår i Julita gård, s. 211-227, 2019.

 • Isacson, Maths

  Humanization of Work in Scandinavia, 1960-1990: Strategies Against Problems of the Modern Industrial Work

  Ingår i "Humaniserung Der Arbeit" , s. 305-327, 2019.

 • Larsson, Mats

  Krig, kriser och tillväxt 1914-1945

  Dialogos Förlag, 2019.

 • Glover, Nikolas

  Staten, Organisationssverige och vidsynthetens förgätmigej: Det strategiska främjandet av svensk internationalism, 1945–1963

  Ingår i Efterkrigstidens samhällskontakter, 2019.

 • Ulväng, Göran

  The Swedish Manor 1750-1950 –: Decline or Continuity?

  Ingår i Estate Landscapes in Northern Europe, s. 96-128, 2019.

 • Isacson, Maths

  Yrken i historien och samtiden

  Ingår i Vi drack vårt kaffe på toaletten, s. 122-128, 2019.

 • Isacson, Maths; Olausson, Peter

  De enskilda arkiven och framtiden

  Ingår i Enskilda arkiv, s. 173-184, 2018.

 • Malmström Rognes, Åsa

  Family Matters

  Ingår i Ett liv som handledare, s. 163-172, 2018.

 • Wendschlag, Mikael

  Finanstillsynens utveckling i Sverige från mitten av 1800-talet fram till 1990-talskrisen

  Ingår i Ett liv som handledare. Mats Larsson 65 år, 2018.

  Open access
 • Isacson, Maths

  Försvarsindustrin i Bergslagen

  Ingår i Det svarta järnet, s. 53-71, 2018.

 • Isacson, Maths

  Försvarsindustrin i Västmanlands län under 1900-talet

  Ingår i I krig & fred, s. 120-137, 2018.

 • Isacson, Maths; Geijer, Mia

  Försvarsindustrin som kulturarv

  Ingår i Det svarta järnet, s. 199-209, 2018.

 • Ulväng, Marie

  Hushåll, arbete och försörjning i Lillhärdal 1766-1830

  Ingår i Kvinnors flit och slit, s. 91-124, 2018.

 • Hedberg, Peter; Eloranta, Jari; Golson, Eric; Moreira, Maria Cristina

  Introduction

  Ingår i Small and Medium Powers in Global History, 2018.

 • Larsson, Mats; Ottosson, Jan

  Introduction

  Ingår i Financial crises, s. 5-8, 2018.

 • Sandgren, Fredrik

  Kvinnors arbete och regionala arbetsmarknader i Sverige under 1800-talets första hälft

  Ingår i Kvinnors flit och slit, s. 56-90, 2018.

 • Sandgren, Fredrik

  Kylan: Källaren flyttar in i köket

  Ingår i Köket, s. 87-108, 2018.

 • Husz, Orsi; Carlsson, Karin

  Kökskunskap: Det svenska köket mellan socialt ingenjörskap och global kommersialism

  Ingår i Köket: rum för drömmar, ideal och vardagsliv under det långa 1900-talet, 2018.

 • Hedberg, Peter

  Managing German pressure during World War II, the Swedish experiences

  Ingår i Ett liv som handledare, s. 79-91, 2018.

  Open access
 • Andersson-Skog, Lena; Ottosson, Jan

  Stat och marknad i historiskt perspektiv: från 1850 till i dag

  Dialogos Förlag, 2018.

 • Jansson, Olle; Ottosson, Jan; Murhem, Sofia; Magnusson, Lars

  Sweden: supplementary Occupational Welfare with near universal coverage

  Ingår i Occupational Welfare in Europe, s. 55-77, 2018.

  Open access
 • Larsson, Mats; Petersson, Tom

  Sweden: Tradition and renewal

  Ingår i Business Groups in the West, s. 245-272, 2018.

 • Larsson, Mats; Petersson, Tom

  Sweden: Tradition and Renewal: Tradition and Rewal

  Ingår i Business Groups in the West, s. 245-272, 2018.

 • Hasselgren, Björn

  Transport Infrastructure in Time, Scope and Scale: An Economic History and Evolutionary Perspective

  Palgrave Macmillan, 2018.

 • Hedberg, Peter; Häggqvist, Henric

  Wartime trade and tariffs in Sweden from the Napoleonic Wars to World War I

  Ingår i Small and Medium Powers in Global History, s. 116-138, 2018.

 • Larsson, Mats; Jungerhem, Sven

  Banks, Employees and Competence in a Changing Swedish Economy

  Ingår i Bank Regulation, s. 231-254, 2017.

 • Larsson, Mats

  Bergslagsbanan och obligationskrisen 1878-1879

  Ingår i Spår 2017, s. 75-82, 2017.

 • Wendschlag, Mikael

  Central bankers in twelve countries between 1950 and 2000: the making of a global elite

  Ingår i Financial Elites and European Banking, 2017.

 • Larsson, Mats

  Finance and the Welfare State: banking Development and Regulatory Principles in Sweden 1900-2015

  Palgrave Macmillan, 2017.

 • Molinder, Jakob

  Implementing National Structural Change at the Local Level: The Case of Relocation Allowances in Västernorrland, 1965–1975

  2017.

 • Funke, Michael

  Johan Victor Svenson

  Ingår i Svenskt biografiskt lexikon, s. 628-631, 2017.

 • Ulväng, Göran

  Manor-house building and economic growth in Sweden in the eighteenth and nineteenth centuries

  Ingår i Schlösser und Herrenhäuser der Ostseeregion, s. 41-68, 2017.

  Open access
 • Funke, Michael

  Marketing Law Development within the Context of Political Economy: A Historical Perspective on the Creation of the Swedish Market Court

  Ingår i Amici Curiae Marknadsdomstolen 1971-2016, s. 215-227, 2017.

 • Ulväng, Göran

  Möbelsnickare och stolmakare i Stockholm 1730-1850. Produktion, levnadsvillkor och marknad.

  Ingår i Ekonomisk kulturhistoria. Bildkonst, konsthantverk och scenkonst 1720–1850., 2017.

 • Funke, Michael

  "Sven G Svenson",

  Ingår i The Dictionary of Swedish National Biography (Svenskt biografiskt lexikon), vol 169, issue 34, s. 635-, 2017.

 • Larsson, Mats; Lönnborg, Mikael

  Swedish Life Insurance and Risk Management

  Ingår i Highlights on Reinsurance History, s. 93-112, 2017.

 • Ulväng, Göran; Murhem, Sofia

  To Buy a Plate: Retail and Shopping for Porcelain and Faience in Stockholm During the Eighteenth Century.

  Ingår i A Taste for Luxury in Early Modern Europe, 2017.

 • Morell, Mats

  Alternative Uses of Land and Re-Negotiation of Property Rights: Scandinavian Examples, 1750–2000

  Ingår i Property rights in land, s. 32-53, 2016.

 • Husz, Orsi

  Att upptäcka sin forskningsfråga: Identitetssökande i bankarkivet

  Ingår i Historia i praktiken, s. 23-38, 2016.

 • Hasselberg, Ylva; Ohlsson, Henry

  Collective Wealth Formation:: Conflict and Compromise in Sweden, 1950-2000

  Ingår i The Contradictions of Capital in the Twenty-First Century, 2016.

 • Hedberg, Peter; Karlsson, Lars

  Den internationella och nationella börshandelns omvandling och tillväxt, 1963-2013

  Ingår i Stockholmsbörsen på en förändrad finansmarknad, s. 193-265, 2016.

 • Malmström Rognes, Åsa

  Från lokala monopol till globala konkurrerande koncerner - från handel till bolagsstyrning

  Ingår i Stockholmsbörsen på en förändrad finansmarknad, 2016.