Teknik- och vetenskapshistoriska dagar 2021

I Uppsala 2-4 juni 2021 andordnas den nationella konferensen Teknik och vetenskapshistoriska dagar i Uppsala med temat Medicinsk humaniora och samhällsvetenskap.

Konferensen är öppen för alla typer av vetenskapshistorisk, teknikhistorisk och medicinhistorisk forskning, både inom akademin och i museivärlden. Vi välkomnar både enskilda presentationer och tematiska sessioner inom hela det teknik- och vetenskapshistoriska fältet. Vi vill dock särskilt uppmärksamma konferensens tema: Medicinsk humaniora och samhällsvetenskap.

Medicinsk humaniora och samhällsvetenskap är ett tvärvetenskapligt forskningsfält där frågeställningar relaterade till medicin, sjukdom och hälsa sätts i ett historiskt, kulturellt och socialt sammanhang. Området omfattar studier om individens erfarenheter av sjukdom och hälsa genom historien, utvecklingen av medicinsk kunskap liksom medicinens praktiker, system och teknologier, och hälso- och sjukvårdens politiska och sociala historia. I samband med detta tema planeras panelsamtalet "Klassificering av kroppen: igår, idag och imorgon", samt en halvdags-workshop för doktorander.

Keynote 1: Professor David Kaiser, MIT (Massachusetts Institute of Technology), Boston, USA.
Keynote 2: Professor Ericka Johnson, Linköpings universitet

Alla forskare inom samhällsvetenskap med intresse för vetenskapsstudier i bred bemärkelser är välkomna, inte minst doktorander och unga forskare. Presentationer ges på svenska, norska, danska eller engelska.

Tid och plats: Onsdag 2 juni till fredag 4 juni 2021, Engelska parken, Uppsala universitet, Thunbergsvägen 3H, 751 20 Uppsala.

Abstracts och sessionsförslag: Skicka abstract eller sessionsförslag med uppgift om namn, mailadress samt institutionell affiliering senast den 15 april 2020 till tvhd2021@ekhist.uu.se. Abstract för individuella paper bör omfatta högst 300 ord. Sessionsförslag ska innehålla en sessionsbeskrivning om cirka 300 ord samt abstracts för de paper som ingår i sessionen. Konferenskommittén återkommer med mer information till anmälda deltagare senast 15 maj 2020.

Konferensavgift: 2500 kr för universitetsaffilierade. 1250 kr för doktorander och deltagare från museisektorn. Ett begränsat antal resebidrag finns att tillgå. För mer information om detta, kontakta Arvand Mirsafian på mailadress tvhd2021@ekhist.uu.se.

Boende: Ordnas av deltagaren.

Planerade utflykter:

  • Linnés Hammarby
  • Nya Ångström
  • Cykelutflykt kring Akademiska sjukhuset
  • Medicinhistoriska museet i Uppsala

Arrangörer för 2021 års konferens är Svenska Nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria i samarbete med Institutionen för idé- och lärdomshistoria samt Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet.

 Vi hoppas på att få se er i Uppsala!

Annelie Drakman, Arvand Mirsafian, Daniel Normark, Ingemar Pettersson, Ylva Söderfeldt och Sven Widmalm

Informationen som pdf