Teknik- och vetenskapshistoriska dagar 2022

Konferensen är uppskjuten till 16-18 mars 2022!

Mer information kommer publiceras på denna sida


I Uppsala anordnas den nationella konferensen Teknik och vetenskapshistoriska dagar. Tema för konferensen är Medicinsk humaniora och samhällsvetenskap.

Konferensen är öppen för alla typer av vetenskapshistorisk, teknikhistorisk och medicinhistorisk forskning, både inom akademin och i museivärlden. Vi välkomnar både enskilda presentationer och tematiska sessioner inom hela det teknik- och vetenskapshistoriska fältet. Vi vill dock särskilt uppmärksamma konferensens tema: Medicinsk humaniora och samhällsvetenskap.

Medicinsk humaniora och samhällsvetenskap är ett tvärvetenskapligt forskningsfält där frågeställningar relaterade till medicin, sjukdom och hälsa sätts i ett historiskt, kulturellt och socialt sammanhang. Området omfattar studier om individens erfarenheter av sjukdom och hälsa genom historien, utvecklingen av medicinsk kunskap liksom medicinens praktiker, system och teknologier, och hälso- och sjukvårdens politiska och sociala historia. I samband med detta tema planeras en halvdags-workshop för doktorander.

Keynote 1: Professor David Kaiser, MIT (Massachusetts Institute of Technology), Boston, USA.
Keynote 2: Professor Ericka Johnson, Linköpings universitet

Alla forskare inom samhällsvetenskap med intresse för vetenskapsstudier i bred bemärkelser är välkomna, inte minst doktorander och unga forskare. Presentationer ges på svenska, norska, danska eller engelska.

Tid och plats: Onsdag 2 juni till fredag 4 juni 2021, Engelska parken, Uppsala universitet, Thunbergsvägen 3H, 751 20 Uppsala.

Abstracts och sessionsförslag: Abstract för individuella paper bör omfatta högst 300 ord. Sessionsförslag ska innehålla en sessionsbeskrivning om cirka 300 ord samt abstracts för de paper som ingår i sessionen. Konferenskommittén återkommer med mer information till anmälda deltagare senast 15 december 2020.

Konferensavgift: 2500 kr för universitetsaffilierade. 1250 kr för doktorander. 0 kr för deltagare från museisektorn. Ett begränsat antal resebidrag finns att tillgå. För mer information om detta, kontakta Arvand Mirsafian: tvhd2021@ekhist.uu.se.

Planerade utflykter:

  • Linnés Hammarby
  • Nya Ångström
  • Cykelutflykt kring Akademiska sjukhuset
  • Medicinhistoriska museet i Uppsala

Arrangörer för 2021 års konferens är Svenska Nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria i samarbete med Institutionen för idé- och lärdomshistoria samt Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet. Konferensen arrangeras med stöd av Riksbankens Jubileumsfond.

Kontakt och anmälan: Skicka abstract eller sessionsförslag med uppgift om namn, mailadress samt institutionell affiliering senast 15 november 2020 till tvhd2021@ekhist.uu.se

 Vi hoppas på att få se er i Uppsala!

Annelie Drakman, Arvand Mirsafian, Daniel Normark, Ingemar Pettersson, Ylva Söderfeldt och Sven Widmalm

Informationen som pdf

Senast uppdaterad: 2021-02-11