STS-seminarium: Projektseminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Ylva Hasselberg
  • Seminarium

Projektseminarium. Diskussion av projektskisser. Anmäl intresse av att lägga fram skiss till Ylva Hasselberg senast 20 december.