Högre sem: ”The living standard of the rural proletariat in Sweden 1750-1900”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Erik Bengtsson, Lunds universitet
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Mats Morell
  • Seminarium

Erik Bengtsson, LU, presenterar papper: ”The living standard of the rural proletariat in Sweden 1750-1900”. (Samförfattat med Patrick Svensson, SLU).