Högre sem: "Enclosures and agrarian change. An analysis of the timing of enclosures in East Central Sweden 1807-1890”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Marja Eriksson, UU
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Mats Morell
  • Seminarium

Marja Erikson presenterar papper: “Enclosures and agrarian change. An analysis of the timing of enclosures in East Central Sweden 1807-1890”.