UCBH-seminariet: "Arkiven och hierarkin"

  • Datum:
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Stina Malmén, Stockholms universitet
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen / UCBH
  • Kontaktperson: Peter Hedberg
  • Seminarium

Stina Malmén kommer från Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet presenterar ett artikelutkast: "Arkiven och hierarkin: ett (företags)historiskt dilemma"

Ytterligare information