Högre sem: Avhandlings-PM, Elisabeth Lindberg och Jonatan Andersson

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Mats Morell
  • Seminarium

Elisabeth Lindberg och Jonatan Andersson presenterar sina avhandlings-PM 1. Opponenter är Cecilia Kahn respektive Carl Björvang.