Högre sem: Christopher Phil ”The Bank of Estates of the Realm (Riksens ständers bank). The making of a domestic public debt in seventeenth-century Sweden”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Christopher Phil, Historiska institutionen, UU
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Mats Morell
  • Seminarium