INSTÄLLT - Högre sem: Mats Morell "Kan en agrar revolution spåras? Skattning av jordbruksproduktionen i Uppsala och Västmanlands län ca 1860–1920”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Mats Morell, Ekonomisk-historiska inst, UU
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Jan Ottosson
  • Seminarium