STS-sem: "Science Diplomacy, Technology Transfer, and Cold War Neutrality"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Martin Emanuel, Uppsala STS och KTH
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen/Uppsala STS
  • Kontaktperson: Ylva Hasselberg
  • Seminarium

Martin Emanuel ventilerar en text på temat "Science Diplomacy, Technology Transfer, and Cold War Neutrality: Swedish Collaboration in Astrophysics with the USSR, 1965–1976". Underlag rekvireras en vecka innan från författaren: martin.emanuel@ekhist.uu.se