STS-sem: ”Källkritik, internationalisering och vetenskaplig gemenskap”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Ylva Hasselberg, Ekonomisk historia, UU
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen/Uppsala STS
  • Kontaktperson: Ylva Hasselberg
  • Seminarium

Ylva Hasselberg ventilerar ”Källkritik, internationalisering och vetenskaplig gemenskap”. Underlag rekvireras en vecka innan från författaren: Ylva.Hasselberg@ekhist.uu.se